Archiv

Pirátské dvanáctero 1: Informační otevřenost – základ Pirátství

05. 04. 2011
Sdílet na Facebooku Tweet

Že jsou Piráti otevření? Že informují? Že k tomu používají Internet? Přinášíme první díl seriálu, který představuje Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet. Úvodní článek série je tady. Dnes je na řadě informační otevřenost, která je základem Pirátství.

p12_informace
V minulém díle jsme začali představovat Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet. Teď se budeme věnovat jeho prvnímu bodu, který zní:

Pirátství znamená informační otevřenost

Překotný rozvoj technologií vyvolává změny, na které současné staré struktury nestačí reagovat. Nezvládnuté společenské důsledky rozvoje technologií vedly ke vzniku Pirátských stran. Prostředky Internetu jsme organicky začlenili do svého fungování. Umožňují informační otevřenost, transparentní účty a přímou demokracii. Použijeme je i pro řízení a kontrolu státu.

Co je pro nás – digitální generaci – sakra Pirátství? V Rusku kvůli němu odmítli registrovat Pirátskou stranu, protože na „námořní lupičství mají paragraf“. Těžko lze v digitálním věku vystačit i s označením pro ty řidiče, kteří se na silnicích prohánějí nebezpečně rychle.

Pirátství v digitálním věku je poněkud pokročilejší koncept. Vychází z termínu, který poprvé použili nakladatelé, kteří přicházeli o své zisky. Někoho prostě nezajímalo, že na tisk knih mají monopol a knihy kopíroval nezávisle na nich. Pirát.

Pak se tento termín začal používat pro rádia, která vysílala rádiové vlny z mezinárodních vod. Ať už tak či onak, nešlo o námořní lupiče, jak pirátství chápou staré struktury, ale šlo o lidi, kteří svobodu na moři využívají ke kopírování, sdílení a šíření informací.

Pirátské kopírování a rádia byly předzvěstí digitálního věku, který nás úplně změnil. Naše myšlenky se virálně šíří virtuální komunitou a kyberprostor se stal jedním z hlavních životních prostorů. Tím druhým z hlavních životních prostorů je soukromá sféra. Pirátství chrání obě tyto oblasti. Pirátství je rozlišování veřejného a soukromého a důsledná aplikace opačných principů, které tyto dva protipóly ovládají. Nejen pro porozumění Pirátství potřebujeme jasné uvažování.

A je snad možné jasně uvažovat bez informací? Jenom na základě jakýchsi mediálních výkřiků, na nichž je založeno zpravodajství v rádiu a televizi? Ne. Pirátství znamená vůli otevřít se informacím a nebránit jinému v tom, aby s informacemi, které potřebuje k rozhodování, pracoval. Realitu digitálního věku zatím velké politické strany nepochopily. Stále si myslí, že v politice jde o kamarádíčkování, zakázky a velké reklamní plochy, které zaujmou babičku se síťovou taškou, když jde přes ulici do místního koloniálu.

Jak se zachovaly staré struktury, když vědci a inženýři představili nové technologie? Nezajímalo je to. Jeli si dál ve staré papírové byrokracii; stejná pravidla, která platila pro tiskárny platila dál i pro Internet. Pak ale zjistili, jakou moc jim nové technologie daly. Česká republika kupříkladu přijala protiústavní šmírovací zákon, podle něhož se ukládaly veškeré informace o umístění a aktivitě mobilních telefonů v České republice. Naštěstí ho již zrušil Ústavní soud. Podobně Česká republika zřídila jakousi televizní radu, aby dohlížela na streamování na Internetu. Mohli bychom jmenovat další a další příklady, jak staré struktury postupně přešly od ignorování technologií k jejich zneužívání.

Lidé nesnáší současné staré struktury a mají teď poprvé v historii možnost to nezávisle a globálně vyjádřit právě díky Internetu – to jsou ty společenské důsledky technologií, o kterých se mluví v Pirátském dvanácteru. Naproti tomu Pirátská strana bere využití technologií, otevřenou diskusi a šíření informací za základ vlastní politiky a Internet začlenila do svého fungování. Pirátská strana vznikla právě díky Internetu, přes Internet jsou voleni její představitelé, přes Internet je schvalován její program a přes Internet členové kontrolují stranické představitele, které mohou přes Internet i odvolat.

Dříve bylo nemyslitelné, že by politická strana zveřejňovala svůj bankovní účet, svoje účetnictví a že by zásadní rozhodnutí byla přijímána ve všeobecném hlasování všech členů, nikoliv jen delegátů na sjezdu. Bylo nemyslitelné, aby zvolené orgány dovolily každému členovi kontrolovat svoji činnost, číst zápisy z jednání apod.

Ale to je právě síla Pirátské strany, díky které nakonec zvítězí! Každý, kdo se chce zapojit, má všechny informace k dispozici a může hned začít pracovat. Vítejte na tržišti, kde cirkulují myšlenky, hodnotí se ze všech stran a každý může přinést svůj uzlíček nápadů a podělit se o něj s ostatními. Tento model popsal již před lety Eric Raymond v eseji Katedrála a tržiště.

Stejným procesem prošel i svobodný software: Nejprve ho ignorovali, pak se mu vysmívali, že ho píšou nadšenci a ne profesionálové, pak s ním bojovali a teď svobodný software v řadě případů vítězí. Lidé si postupně oblíbili Firefox a svobodný software získává i v ostatních oblastech. Jak by mohl programu, u něhož mají lidé svobodu ho používat, studovat, přizpůsobit si ho a sdílet ho, konkurovat draze placený program, který je aktualizován jen občas, když to firmě vyhovuje?

Věřím, že i Piráti zvítězí nakonec díky tomu, že vsadili na úplnou otevřenost rozhodování a hospodaření.

Úplná otevřenost informací, kterou dnes politické strany odmítají a někdy se jí vysmívají, nakonec přemůže utajování prostě proto, že je lepší. Vysmívali se i prosazování občanských svobod za Francouzské revoluce. Francouzská revoluce ale nakonec starý režim (Ancien Régime) svrhla. A stejně tak i Piráti donutí staré struktury, aby přestaly omezovat sdílení informací a otevřely se veřejnosti. Prostě proto, že to je lepší.
  Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek, člen komise pro kopírování a Internet

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.