Komentáře

Ivan Bartoš je Genderman! Cena putuje už za druhým Pirátem

16. 12. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Druhé místo Gendermana roku 2022 získal Ivan Bartoš, a navázal tak na předchozí vítězství Františka Kopřivy. Mezi finalisty byl i Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský. Ivanovo ocenění mi udělalo radost, je totiž důkazem, že je na České scéně alespoň jedna silná a viditelná politická strana, jejíž přední představitelky a představitelé mají dost vůle a odvahy brázdit kalné vody politického rybníku se společnou vidinou skutečně rovné a spravedlivé společnosti. Pro Ivana a vůbec celou Pirátskou stranu je to taky závazek pustit se do hmatatelných změn.

 

Ivan Bartoš - Genderman 2022 (1)

Ukázalo se, že hlavním problémem byl u většiny rozhořčených “antigenderistů” hlavně nedostatek informací a přejímání poněkud bulvárních nálad z českého mediálního provozu. Proto jsme spolu s Lýdií Bartošovou založily skupinu Genderfuck aneb pirátské soiré jako prostor, kde půjde o těchto výbušných tématech diskutovat kultivovaně - a především za použití toho hlavního, na čem stojí veškerá pirátská politika: dat, statistik a ověřených faktů.


Právě skrze tenhle poctivý přístup, který se nám v Pirátech už tolikrát osvědčil, se nám v posledních letech daří otevírat téma rovnosti žen, mužů a všech znevýhodněných skupin obyvatelstva nejen směrem dovnitř strany, ale i navenek v dialogu s širší veřejností. 
V lednu 2021 se po primárních volbách na volitelná místa kandidátek pro volby do PSP, dostalo méně žen, než by odpovídalo zastoupení v členské základně (23 %). A tak jsme si prošli další vlnou plamenných diskuzí, kdo za to může, kdo rozhodně ne a proč.


Tehdy jsem se definitivně rozhodla jednou provždy ukončit zacyklené a nepodložené, ale o to emotivnější dohady a začít prakticky pracovat na vyšším zastoupení žen a s ním spojených témat - s chladnou hlavou, systematicky s “databased” přístupem. Založila jsem pracovní skupinu Rovné šance, jíž jsem také od té doby vedoucí. Založení téhle naší skupiny tehdy podpořil i tehdejší Genderman roku 2020, pirátský poslanec Franta Kopřiva.
Rovným šancím se původně dostalo spíše skeptického přijetí. Nicméně za téměř dva roky dobrovolnické práce jsme nejen vytvořili řadu odborných dokumentů a manuálů, založených na sběru dat, ale dokázali jsme také skeptiky přesvědčit, že rovnost nestačí jen tu a tam deklarovat, ale že je potřeba pro ni taky něco dělat.


S volbou nového předsednictva v lednu 2022 jsem zahájila užší spolupráci s Ivanem, jako s gesčně příslušným členem předsednictva. Stal se tak klíčovým člověkem, který intenzivně pracuje na vnitrostranické reflexi nedostatečného zastoupení žen v členské základně, na kandidátkách i ve funkcích. Sám taky integruje do své politické výbavy třeba i genderově korektní jazyk při psaní svých proslovů, příspěvků na pirátské fórum či sociální sítě, aktivně zvedá témata, jako je zvýšení počtu žen v IT odvětví, na čemž jako ministr pro místní rozvoj pracuje ve spolupráci s Czechitas, atp.


Témata rovnosti se nám daří zvedat i na půdě Senátu PČR, díky naší super senátorce Adéle Šípové, která otevřeně mluví o nerovném postavení žen ve společnosti a je členkou Výboru pro rodinu. V poslanecké sněmovně prolamuje ledy zase naše poslankyně Klára Kocmanová, která bojuje třeba za zvýšení trestů za sexuální a domácí násilí. Na lokální úrovni pomáhají například Pirátky z Vysočiny. Založily úspěšnou sbírku #ažnakrev na nákup menstruačních kalíšků pro matky samoživitelky. Eva Nováková k tomu píše Ženy Vysočiny, příběhy dosud neznámých či přehlížených významných žen působících v kraji. Projekt dnes usiluje např. o přejmenování některých ulic či náměstí jmény ženských osobností.


Ocenění Ivana Bartoše Gendermanem roku 2022 mi udělalo radost hlavně proto, že potvrzuje, že je na České scéně alespoň jedna silná a viditelná politická strana, jejíž přední představitelky a představitelé mají dost vůle a odvahy brázdit kalné vody politického rybníku se společnou vidinou skutečně rovné a spravedlivé společnosti. A je super, že jsou to v Pirátech i muži, kteří se v těchto snahách angažují a jsou za to oceňováni.
Pro Ivana a vůbec celou Pirátskou stranu je to taky závazek pustit se do hmatatelných změn. Věřím, že stojíme na skokanském můstku, základ za sebou již máme, teď jen využít příležitostí a ukázat na vlastním dobrém příkladu, že se nejen ženy, ale i ostatní marginalizované skupiny svého rovného postavení dožijí třeba ještě v tomto životě.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Šárka Václavíková

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.