Odborně

Pirátská účast na práci ad hoc výboru Organizace spojených národů na přípravě mezinárodní úmluvy o boji proti zneužívání informačních technologií při páchání trestné činnosti

21. 06. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Prostřednictvím tohoto článku bych vás rád informoval o postupu při vytváření nové úmluvy OSN,
jejímž cílem je standardizovat přístup členských států ke kybernetické kriminalitě a položit
základy procesům, které pomohou bojovat proti formám kriminality, která nezná hranic, ve světě,
který je zatím rozhodně má. Piráti se o tuto iniciativu zajímali od samého počátku našeho hnutí a
nyní jsem se do tohoto tématu ponořil i já. Níže následuje můj pohled na přípravu této konkrétní
nové úmluvy a také obecný popis procesů probíhajících ve strukturách OSN. Snad to pro vás
bude alespoň trochu informativní.
 

kyberzlocinpaskaspravnerozl

Usnesení Valného shromáždění

Kořeny chystané úmluvy sahají několik let zpět až k usnesení Valného shromáždění OSN o vytvoření výboru, který na ní má pracovat. Usnesení bylo přijato již o Vánocích 2019, těsně před vypuknutím pandemie COVID-19. Rezoluce s číslem 74/247 také skutečně nebyla hned implementována a pandemie odložila vytvoření tzv. „ad hoc výboru“, který nyní dává dohromady text, jehož sestavením jej Valné shromáždění pověřilo.

 

Ad hoc výbor

V minulosti došlo ze strany OSN k několika pokusům bojovat proti internetové kriminalitě. Ale ze své podstaty je tento pokus zatím zdaleka nejinkluzivnějším z nich. Další rezolucí Valného shromáždění OSN (75/282) je totiž předsedkyně výboru výslovně vyzvána, aby vedla konzultace s odbornou veřejností a aby shromáždila co nejširší spektrum podnětů. Prostě aby byl výsledek co nejpřijatelnější jak pro odbornou veřejnost, tak i pro členské státy OSN, které o něm budou ve finále hlasovat. Naštěstí pro Piráty je jedním z kritérií, podle kterých je odborná veřejnost zvána ke konzultacím, také poradní status u Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). Tomuto statusu se již několik let těší organizace zastřešující Piráty po celém světě, tedy Pirate Parties International (PPI). A v jejímž předsednictvu mám tu čest sedět. Každoročně je nám tak umožněn přístup na stovky akcí OSN (daleko za hranicemi našich kapacit), přičemž jednou z nich je právě účast na přípravě této úmluvy.

 

Konzultace mezi zasedáními

OSN je ze své podstaty konzervativní organizací, kde nejdůležitější roli hrají nevyhnutelně národní delegace. Právě ony tvoří výbor, který má za úkol vypracovat konečný text úmluvy, a poté o něm budou hlasovat ve Valném shromáždění. Jen výrazně menší podíl je vyhrazen pro odbornou veřejnost, ale buďme vděčni, že se na ni nezapomnělo. V minulosti to nebylo vždy pravidlem.

 

První skutečné zasedání Výboru se konalo až v únoru tohoto roku v New Yorku a PPI k němu dodalo krátkou anotaci, která představuje jakýsi sumář hodnot, které by návrh neměl opomenout. Poté se v březnu tohoto roku ve Vídni uskutečnily první tzv. „konzultace mezi zasedáními“. Následně se v minulých týdnech ve Vídni konalo druhé zasedání výboru, po němž bezprostředně následovalo druhé kolečko konzultací, na které jsem měl tu čest Piráty zastupovat já. Jsem přirozeně skeptický k práci OSN, která v historii opakovaně selhala při snaze dosáhnout vznešených cílů, které si sama klade, ale také ji obdivuji jako symbol pokroku v pomalé přeměně naší planety od stovek válčících národů po svět, kde je zachování míru a lidské důstojnosti prvořadé, alespoň tedy na papíře, když už ne vždy i v reálu. Podílet se na její činnosti je proto úkolem, kterého se musíme být ochotni chopit.

 

Vídeň, 13. a 14. června 2022

Vídeňský komplex OSN je třetím nejdůležitějším po New Yorku a Ženevě; je stálým sídlem několika organizací OSN, z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA). Jednou z těch méně známých je pak Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), který je odpovědný za přípravu této nové úmluvy.

 

Konzultace probíhaly hybridní formou v jednom ze dvou hlavních sálů Vídeňského mezinárodního centra (VIC), což je oficiální název místního rozsáhlého komplexu OSN. Konzultace byly rozděleny do čtyř zasedání v průběhu dvou dnů, kdy každé mělo vyhrazeny až tři hodiny času; jedno v pondělí ráno, jedno odpoledne a obdobně v úterý. Odlišovalo je konkrétní téma, o kterém diskutovali zástupci zainteresovaných organizací i některých zemí. Typicky bylo v sále přítomno asi 20 až 30 organizací a členských zemí a dalších 60 až 80 online.

 

Mezinárodní spolupráce, Technická asistence, Preventivní opatření a Mechanismus implementace

To jsou témata čtyř absolvovaných zasedání. U všech jsem byl přítomen, ale v některých jsem byl rozhodně aktivnější než v jiných. Například v oblasti technické asistence jsem se opravdu moc neorientoval, zatímco část o mechanismu implementace připadala nejen mně tak široce pojatá, že se diskuse zúčastnilo velmi málo lidí a stále si nejsem jistý, o čem to vlastně bylo. Zbylá dvě témata však byla jiný příběh.

 

Každá relace byla strukturována stejným způsobem:

  • desetiminutové projevy vybraných panelistů
  • otázky z pléna směřované na panelisty
  • prostor pro kohokoli, aby ideálně sdělil své požadavky na výsledný text

 

V části k mezinárodní spolupráci měl bezkonkurenčně nejvíce trefných poznámek zástupce společnosti Microsoft. Trochu mě to překvapilo, ale pak jsem pochopil, proč mám pocit, že mi předem ukradl všechny poznámky. Cíle Microsoftu v této oblasti jsou do velké míry podobné našim, byť snad z jiných důvodů. Piráti i Microsoft se zaměřují především na omezení pravomocí vlád a zachování práva na soukromí nás, běžných uživatelů. Státy musí kontrolovat, ale být samy kontrolovány. Jedním z bodů, které zde Microsoft vznesl a já jej následně podpořil, je potřeba nezávislého soudního přezkumu, kdykoli si orgány činné v trestním řízení v jedné zemi vyžádají údaje související s potenciálním trestným činem od orgánů činných v trestním řízení v jiné zemi. Situace by tedy vypadala podobně, jako dnes vypadá vydání osoby k trestnímu stíhání do jiné země. A na základě mnoha názorů z pléna i od panelistů je dnes přeshraniční nakládání s informacemi ze strany orgánů činných v trestním řízení bohužel příliš liberální a povětšinou velice neformální. Pokud by se do výsledného textu úmluvy dostala byť jen jedna věta, která by měla za cíl učinit tento proces formálnějším a tím i bezpečnějším pro osobu, jejíž data jsou předávána, budu to považovat za vítězství.

 

Předcházení zločinu je krásná věc, ale nelze kvůli němu zavést presumpci viny pro Všechny

Zasedání o preventivních opatřeních v úterý ráno bylo mému srdci nejbližší. To ale zřejmě srdci každého Piráta na této planetě. Je to přeci jen stěžejní téma všech pirátských stran po světě – boj za právo na soukromí jednotlivců a proti němu směřující touha států a jejich orgánů činných v trestním řízení předcházet zločinu, byť často právě pošlapáváním soukromí svých občanů. Na obranu soukromí se přihlásilo hned několik přítomných; já jménem PPI také. Předsedající nás mj. požádal, abychom sdělili, co chceme v úmluvě vidět, a co je důležitější, co v ní opravdu vidět nechceme. Já jej chytil za slovo a zvolil druhý přístup. Vykreslil jsem neveselou budoucnost, kde je veškerá online komunikace automaticky sledována filtry, které úřadům hlásí každé podezření ze spáchání trestného činu. A není to jen nějaká hudba dystopické budoucnosti. Rád jsem poukázal na Evropskou komisi, která právě minulý měsíc přišla přesně s tímto drakonickým řešením a tradičně se zaštiťovala vznešeným cílem boje proti zneužívání dětí a šíření dětské pornografie.

 

Nechci se dožít dne, kdy zanikne právo na soukromou komunikaci a každý je automaticky sledován anonymními počítači, které se podle většiny statistik mýlí „jen“ v drtivé většině případů. V reálu zatím filtry opravdu nejsou schopny říct, zda je skutečně spáchán trestný čin. Zmínil jsem také nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který (v případě nahrávání obsahu na internet) konstatoval, že automatické filtry lze použít pouze tehdy, pokud jsou schopny bezpečně rozpoznat, zda je nahrávaný obsah legální či nikoli. Pokud má být takto vysoká laťka vyžadována např. při nahrávání videí na YouTube, jistě nemůžeme vyžadovat nic jiného, pokud jde o monitorování soukromé komunikace, včetně té end-to-end šifrované. A to je rozhodnutí soudu s jednou z největších jurisdikcí na světě a v jeho nejprogresivnější části. OSN by toto rozhodně měla vzít v potaz.

 

Svou argumentaci jsem uzavřel jednoduchým prohlášením, že základní práva nás všech nelze pošlapávat pod záminkou boje se zločinem. Proto se jim také říká „základní“. A mít tento princip zakotvený ve finálním textu úmluvy je mým hlavním cílem v celém tomto procesu. Snad se to podaří.

 

Další postup

Nyní předsedkyně výboru sestaví zprávu z konzultace a zveřejní ji. Doufejme, že členské státy vezmou nejen náš příspěvek v úvahu, až se v srpnu a září sejdou v New Yorku, aby skutečně pracovaly na znění úmluvy. Nyní můžeme jen doufat a čekat. A pokud bude po tomto zasedání výboru následovat další kolo konzultací, nutně potřebujeme být u toho, abychom se ujistili, že náš hlas bude slyšet. Úmluvy OSN sice nejsou samy o sobě zákonnými normami, ale pro většinu zemí je opravdu složité obhájit porušení jasně stanovených práv, která jsou v nich zakotvena. Musíme se ovšem ujistit, že finální text tato práva skutečně obsahuje.

 

Omlouvám se za článek, který je trochu delší, než jsem zamýšlel, ale nesmrtelnými slovy Abrahama Lincolna: „Mohl bych psát kratší kázání, ale když začnu, jsem příliš líný přestat.“ Snad vám to poskytlo nějaký ten vhled do tématu a možná i do vnitřního fungování OSN jako celku. A to je to, čeho jsem chtěl docílit.

 

Mike Gill, vedoucí Zahraničního odboru České pirátské strany, generální tajemník Pirate Parties International

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Michal Gill

Štítky: #zahraničí

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.