Reportáže

Jana Leitnerová: Covid 19 ukázal, že jsou sociální služby naprosto nepostradatelné

31. 01. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Jaké jsou plusy a mínusy současných sociálních služeb a co je třeba aktuálně řešit pro jejich zlepšení? Přinesla pandemie do této oblasti i nějaká pozitiva? Jak kvalitní je podpora seniorů a mladých rodin a jak transformovat současný stav sociálních služeb v ČR? Nad tím vším se v rozhovoru časopisu Sociální služby zamýšlí pirátská radní Jihomoravského kraje pro oblast sociálních věcí Jana Leitnerová.

leitnerova social

Jak hodnotíte aktuální situaci v poskytování sociálních služeb v Jihomoravském kraji?

Začnu tím pozitivním. Sociální služby v našem kraji jsou na skvělé úrovni, protože lidé, kteří zde pečují o ostatní a ve službách pracují, jsou práci oddaní. To se ukázalo i během covidu nebo při jiných krizovějších situacích. Jihomoravský kraj je také lídrem v některých průřezových tématech, například v oblasti reformy péče o duševní zdraví, služeb prevence a snad brzy budeme také v oblasti poskytování paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních. Vím ale i o slabých místech, ať už jde o nedostatek terénních pracovníků a pracovnic, pobytová zařízení ve starých a nevyhovujících zámcích, nebo některé oblasti v kraji, které jsou nedostatečně pokryté službami. Limity určitě jsou i u podpory neformálně pečujících, kteří jsou nenahraditelným prvkem. Šetří systému finance a jsou těmi, kdo umožňují svým blízkým žít a dožít doma. Patří jim poklona i větší podpora a o to budeme dále usilovat.


Jaké jsou slabiny současných sociálních služeb? A co by potřebovaly?

Kromě zvýšení financí – což asi říká každý, je to několik věcí. Určitě by potřebovaly novelizaci „stoosmičky“. Hodně mě mrzí, že se na novele odvedlo tolik práce – jen za náš kraj šlo v minulých letech kvantum připomínek, které ani nebyly vypořádány – a pak spadla pod stůl. Ten proces nás čeká znovu a podle mě ty výsledné změny musí být konsensem, například v oblasti rozdělování financí. Jihomoravský kraj je hodně bitý tzv. směrným číslem, budu určitě usilovat o to, aby se na financování sociálních služeb budoucí vedení MPSV zaměřilo a společně s kraji a poskytovateli přišlo s nějakou změnou. Potřebujeme také koncepci péče o seniory, demografie mluví jasně. Přitom chybí dostupné bezbariérové bydlení pro seniory, určitě by lidem i systému prospěla větší podpora terénu a komunitní péče. Bytovou politiku seniorů nelze řešit pouze tak, že se rozšíří kapacity pobytových služeb, zvlášť ne ve chvíli, kdy se už tolik let neřešila výše úhrad. Pobytová zařízení mají v seznamech žadatelů seniory, kteří jsou stále schopni samostatně žít, případně s nějakou menší formou podpory. Setkávám se ale často s tím, že lidem jejich obvodní lékař doporučí, aby se v 65 letech zapsali do pořadníku, ať se na ně v 80 dostane. To je prostě naprosté nepochopení systému a účelu pobytových zařízení. A ještě jedna věc, myslím, že by sociálním službám prospělo, kdyby spolu MPSV a MZ lépe komunikovala, protože dnes už máme často spíše zdravotně-sociální služby a je třeba na jejich zkvalitňování spolupracovat.


Přinesl podle vás covid-19 do sociálních služeb také něco pozitivního?

Paradoxně ano. Ukázal velmi intenzivně slabiny sociálních služeb, které dlouho nikdo nevnímal, například nedostatečné financování. Ale také to, že jsou naprosto nepostradatelné, protože nějakou sociální službu potřebuje v životě opravdu každý. Zároveň mám pocit, že se zvýšila prestiž povolání v sociálních službách, dokonce jsem už zaznamenala, že vzrostla poptávka po studiu oborů, které najdou uplatnění v sociálních službách. Uvidíme, zda to bude mít nějaké dopady na systémové změny.


Před pár měsíci jste se stala matkou druhé holčičky. Jak vnímáte podporu rodin v České republice, resp. jak se Jihomoravskému kraji daří rodiny podporovat?

Budu chválit – my máme opravdu skvělé lidi na odboru, kteří se věnují rodinné politice. Jsme první kraj, který v Česku má Audit Family Friendly Community. Audit, který referenti rodinné politiky přinesli na jih Moravy z Rakouska, je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Zároveň stále zlepšujeme a upravujeme obsah dotačních programů v oblasti rodinné politiky, abychom co nejlépe reagovali na potřeby rodin. Věnujeme se ale také podpoře rodin ovdovělých či pěstounských. Co mi ale v kraji – i obecně v ČR – chybí, je větší podpora zkrácených úvazků a více možností péče o děti do 3 let, aby rodiče mohli lépe kombinovat rodinný a pracovní život. Zlepšuje se to, ale stále máme co dohánět. Z kraje toho sice nemohu ovlivnit mnoho, ale nějaké plány mám.


Jaké investice plánujete na podporu sociálních služeb?

Jihomoravský kraj je poměrně pozadu v oblasti transformace pobytových služeb. To musíme dohnat. Někteří mě označují za nepřítelkyni pobytových služeb, ale tak to vůbec není. Já považuji pobytové sociální služby za důležitou součást sítě. Pouze upozorňuji na to, že místo velkokapacitních domovů chci jít cestou menších, komunitních služeb. Lidé, kteří dokáží žít samostatně či s nějakou menší mírou podpory, takovou možnost mají mít. A když vidím, kolik financí jde do opravy 300 let starého zámku či úpravy a péče o zámecký park či sochy, hlava mi to nebere. Investovat je třeba hlavně do moderních budov, nízkoenergetických a zcela bezbariérových, které umožní lidem žít v soukromí a zároveň mít kvalitní péči, jakou potřebují. Investovat chci nejen do budov, ale hlavně do lidí, do posílení terénu, do služeb prevence, abychom byli schopni pomoct lidem včas, ještě než se třeba dostanou do horších potíží a stanou se závislí na pomoci. Vnímám sociální služby jako prostředek snahy o zlepšování společenských problémů. Vše je o lidech, takže je naprosto logické, že právě do nich musí mířit co největší investice.

Rozhovor jsme se svolením převzali z časopisu Sociální služby, jeho autorkou je šéfredaktorka Petra Cibulková. Časopis Sociální služby je odborným měsíčníkem vydávaným Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. www.socialnisluzby.eu

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Petra Cibulková/socialnisluzby.eu

Štítky: #covid 19 #Jana Leitnerová #Jihomoravský kraj #sociální podpora #sociální politika

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.