Komentáře

Architekt Gebert: Praha je kukaččí hnízdo. Postihne pandemie "kukulus klan" a "kukulus plán?"

11. 01. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Cuculus camorus-je česky kukačka, lidově žežulka. Hnízdní parazitizmus samičky, je umění množit se na cizí účet a svoje hostitele zlikvidovat. V lidovém povědomí vyvažuje roztomilé kukání, její „kriminální“ jednání. Ve vánoční koledě ji nese chudý pastýř, jako hudební dárek Ježíškovi. „Kukuku, kukuku, zdráv budiž Ježíšku“.

jiri g. gebert

Rozvoj Prahy a operace Cuculus Camorus Pragensis

„Kuku-logic“, je slovo pro hybridní strategie neudržitelného rozvoje, která je dnes modelem vytěžování pražského území. V desítkách velkých projektů snese developerův architekt do lokality návrh, jako obří kukaččí vejce. Podestýlku věnuje sám stavebník. Vysezení stavby obstará Institut Plánování a Rozvoje (Prahy) a Magistrát. Když jde o zástavbu parku, hříště, nebo prostě volného území, jsou investované prachy více než „zákony“. Ani ten největší pražský developer (jako Penta), nemá problém s pražskou územní regulaci a památkovou ochranou.

„Business as usual“ je zbabělá odpověď na novou realitu

Virus nám do života ve městě promluvil a nic už nebude jako dřív. Z ulic mizí hospody a hospůdky, obchody i obchůdky. Distancing jde proti zahušťování. Inflace jde proti úsporám a dostupnosti bydlení. Home office zpochybňuje smysl kancelářských komplexů. Ceny energií volají po energetické úspornosti. Klimatická změna si žádá parky jako alternativu zástavby volných a zelených ploch. Přesto je rozvoj Prahy rezistentní změně, která navrátí rozvoji města lidský smysl. Kukaččí vejce jsou XL projekty, které si již dříve obstaraly stavební povolení a nyní se staví. Při procházce Prahou je nelze přehlédnout.

Vždyť stavět se přece musí. Ne nemusí, ale může tam, kde to vede k zlepšení stávajícího stavu. Nové stavby nesmí blokovat prostor pro nepředvídané budoucí potřeby.

Regulace realitního trhu není sprosté slovo, ale západní praxe

Zastavitelná plocha Prahy je konečná veličina. Když bude za volnou tržní komoditu jako dosud,.bude tím dražší, čím blíže k vyčerpání. Proto je nutné si uvědomit, realitní investování není ani dnes ani jindy, žádné klasické tržní prostředí. Platí zde totiž jiná pravidla. Developer si předprodejem realit zajistí instantční „cash flow“ pro stavbu dalších mamutích staveb. To je nabídka pro investiční fondy, ruskou hotovost a čínský kapitál. Taková výstavba není pověstná lokomotiva rozvoje, ani řešení skutečných potřeb, ale „Hladová zeď“ realitního podnikání. Národohospodářský přínos se blíží nule, zato škoda na kvalitě města je. věčná a nevyčíslitelná.

Kukulus plán

Z Prahy minulé doby známe návod pro ty menší: „Když to neumíte „jinak“, přineste to v igelitce“. Ani krabice od vína není spolehlivý money transfer.

Toto právně čisté „Jinak“ čteme v „Metropolitním plánu“, revolučním návodu jak vydat rovnou celé město „volné ruce trhu“, protože je stále co zobchodovat. Od Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) i od stavební lobby víme, že Praha má příliš parků a volných ploch. (podle všeho sem patří i Vltava ). To, co chápe celý svět jako vyjímečnou pražskou kvalitu, vidí IPR, architekt, sociální demograf i developer. jako překážku stavebního podnikání.

K dosažení té „správné hustoty“ bude třeba implantovat do území Prahy „jedno Brno“. Vize „jedno brno“ patří totiž do pohádky o levném bydlení Rozřezání města na čtverce lokalit a kadlub těsného uličního rastru, je opak pražské mnohotvárnosti a rozvolněné krajiny. města.

Jako silvestrovský žert

Tak mi připadnou citáty z publikace „Univerzální [územní] plán pro česká města století 1+XX“. ,kterou v roce 2020 (sic!) vydal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy::

„Skoro 3 desetiletí zrála“* v  mysli architekta Kouckého a dr. Plose, „myšlenka zásadní redukce plánování“*. Byla tak „inovační“ a populistická, že radní a později primátor dr.Hudeček zřídil v roce 2013 Institut plánování a předal architektu Kouckému přípravu Metropolitního plánu, který dnes konečně stojí před schválením. Plán vymezil červenou linkou intervillán Prahy jako jedno velké kukaččí hnízdo, pro developerské záměry. Dal zelenou pro „zahušťování“ lukrativní centrální Prahy, pro světově nadstandardní marži zisku, bez investic do infrastruktury. Na tzv. brownfieldech nedostanou šanci tolik potřebné parky, ale zabetonuje je hustá ač nepotřebná zástavba..

Podle stavební lobby, nabízí „záchranu pro pražský skanzen“ „světová architektura“.. Opět se ukazuje jak Architektura potřebuje ideologii jako řepka pesticidy. Svérázný futurizmus patřil ke každému režimu. Z publikace IPRměsta“ dle IPR Praha cituji: „Sílu má rozvoj najít v „léčivém účinku okamžitého chaosu“*, „Nový dům by měl být vyšší než dům sousední“*, „stavět vždy od středu směrem ven..“ „Ne každý je nadám možností stavět, ti kdo touto možností nadáni nejsou, by stavění neměli bránit“*. (*Citáty R. Koucký publikace viz výše.) K „Metroplánu“ již veřejnost nemůže vznášet námitky, ale jen připomínky, na které není třeba ani odpovídat. Rozpor s Arhuskou smlouvou o participaci veřejnosti , kterou Česko podepsalo, zapomeňme. Dnes jsme ještě dál.

Před schválením parlamentem je nový stavební zákon

Kam do Prahy s celým Brnem, je „Brnokačka“ pro Nový stavební zákon.

Babišovou vládou, parlamentem protlačený „Nový stavební zákon“ připravuje tak volné správní a právní prostředí, že dosavadní věcné a právní rozpory nejsou rozpoznatelné a postižitelné. KUKU-HOSTING v novém formátu má platit proi celou republiku. Zavádí pro velké projekty takzvanou „Fikci souhlasu“. Ministryně Dostálová za ANO, do jejíž kompetence tvorba zákona spadala, vysvětluje, že po překročení správních lhůt bude souhlas s velkými stavbami automatický. Kromě liniových staveb sem patří i velké rezidenční projekty a administrativní projekty, které se takto vyhnou „zdlouhavému“ posuzování dopadu na životní prostředí- EIA. Jenže ironií je, že co platí pro velké, není pro malé. Zbořit dům na Václaváku je pro pražské památkáře menší problém než nové zábradlí na střeše soukromé terasy.

Pražská správa v  předstihu již často rozhoduje v souladu s neschváleným Novým Stavebním zákonem, Metropolitním plánem a Pražskými stavebními předpisy. Pro světově jedinečnou Prahu, bude důležitější rychlost rozhodování než kvalita života a kvalita prostředí. Prahu prostupuje „Kreativní chaos zahušťování zástavby“ bez reglementace pravidly rozvoje území, bez funkční regulace a respektování památkové ochrany.

Radnice se mění, lobby zůstává

Rozvojové plochy Prahy politici už dříve tzv. privatizovali, nebo lépe- „rozdali“. A tak jen zíráme , jaká nadílka se tu z KU-KU vajec klube. Kontroverzní projekty vyvolávaly na počátku tisíciletí masový petiční odpor veřejnosti. Občanské spolky hlídaly dodržování regulací a správních pravidel. Pokud se v soudním přezkumu podařilo doložit správní pochybení, byly projekty pozastaveny, zrušeny nebo upraveny. A tak lobbysté začali počítat dobu výstavby těch projektů, které nikdy neměly vzniknout a vytáhli dobu výstavby někam za rozvojový svět“. Veřejné mínění válcují PR za stamiliony, z peněz stavební lobby.

Garantem KUKU-HOSTING je INSTItUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE PRAHY. Tato nezávislá organizace pod radním pro rozvoj Petrem Hlaváčkem, funguje jako „agentura realitního profitu“. Služba velkým developerům nepřichází poplatníkům levně. Samotné zřízení IPR byla investice za 1.3 miliardy , následné roční výdaje klesaly od 600 mil na dnešní, o něco nižší úroveň.

Moderní prezentační centrum IPR, CAMP, je PR podnik za desítku milionů. CAMP vcelku profesionálně produkuje žežulčí -zpěv stavebních vizí, ke každé čerstvé snůšce. Kritika a alternativy v jeho repertoáru chybí.

Komu patří moje město?

Jakpak asi bude radnice Kukaččí vejce v roce 2022 servírovat? Natvrdo? Naměkko? Nebo po pražsku, Nahniličko? Čekáme na politický konsensus, pro prosazení udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a krajiny českých měst. Díky světové jedinečnosti a staletí budované identitě, má Praha i ekonomickou konkurenční výhodu. Realitní vytěžování a lobbystické KUKU-vize, vedou k  ztrátě této identihy a jedinečnosti a k sešupu nejkrásnějšího města světa, do světové prostřednosti a bezvýznamnosti.

V roce 2022 nastal čas pro zásadní audit pražské státní správy a Institutu plánování a rozvoje Prahy. Radnice musí zvážit zda postaví životní prostředí a osud města nad instantní realitní profit.

Zkusme si vykoledovat na radnici a vládě, že Prahu, jako nenahraditelný veřejný statek budeme uvážlivě spravovat. Nástroje jsou celosvětovně známé: Standardně fungující státní správa, která respektuje rozumné zákony a dobře připravené plány rozvoje..

Autor je architekt aktivní v projektu Senioři na Palubě

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jiří G. Gebert

Štítky: #architektura #developer #lobby #Praha #udržitelný rozvoj

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.