Média

Jízdní řád Celostátního fóra Pirátů aneb vše co jste o něm chtěli vědět

05. 01. 2022
Sdílet na Facebooku Tweet

Jednání Celostátního fóra České pirátské strany proběhne 8. ledna. V souvislosti s epidemii nemoci covid-19 se členky a členové strany sejdou online, stejně tak zájemci z řad novinářů. Zázemí kandidátům poskytne pardubické Centrum Ideon, odkud se bude přenos volby nového předsednictva vysílat.

pernicek cf2022

Ze stávajících členů Republikového předsednictva se o obhajobu postu bude ucházet pouze současný předseda strany Ivan Bartoš a Martin Kučera, který již v listopadu na funkci rezignoval. Naopak místopředsedové Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík své funkce obhajovat nebudou.

Vedení Pirátské strany se tak po nadcházejícím celostátním fóru výrazně obmění. Členská základna bude rozhodovat též o navýšení počtu místopředsedů strany ze čtyř na šest, čímž by Republikové předsednictvo mohlo mít nadále místo pěti členů rovnou sedm. Celkové trvání jednání se tak může protáhnout až do večerních hodin. Celostátní fórum je orgán tvořený všemi členy Pirátů, aktuálně se jedná o 1 205 členů, kteří budou hlasovat standardně online skrze systém Helios.

Republikové předsednictvo je voleno na dva roky, poslední volba proběhla právě před dvěma lety na fyzickém Celostátním fóru v Ostravě. Volba předsednictva je tedy čistě formálním krokem dle vnitrostranických směrnic, nemá žádnou spojitost s volebním či povolebním vývojem.


O předsednickou funkci se ucházejí celkem čtyři kandidáti:

Janka Michailidu 

Rodačka z Petrovic u Karviné a postgraduální studentka VŠCHT, je dlouholetou členkou Pirátů, aktuálně je členkou republikového výboru a členkou správní rady nově založeného Pirátského institutu Pí. Zastávala pozici místopředsedkyně strany, krátkodobě v roce 2014 i pozici předsedkyně Pirátů. Podílela se na programových postojích Pirátů v oblasti psychotropních látek. Jejím cílem je, aby Piráti vyšli z nárazu do reality silnější než dřív a pokusili se nalézt syntézu mezi idealismem a pragmatismem.


Ivan Bartoš

Informační analytik, hudebník, čtenář a hráč deskových her je dlouholetým předsedou Pirátů. Jako poslanec v minulém volebním období předsedal sněmovnímu výboru pro regionální rozvoj. Spolu s oblastí digitalizace se bude této agendě věnovat coby ministr a místopředseda nastupující vlády. Piráti jsou podle něj liberální středovou úspěšnou stranou s kvalitním programem bránícím svobodu lidí, vzdělanost a soudržnost společnosti. Politika je prostředkem změny, nikoliv cílem.


Lukáš Wagenknecht

Současný senátor za Prahu 8 a 18, ekonom, auditor a vysokoškolský lektor je aktivním bojovníkem proti korupci a finančním machinacím. V roce 2015 obdržel Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci za své dlouhodobé nekompromisní postoje v roli auditora, když ukázal na nesrovnalosti v Dopravním podniku v Praze nebo na Ministerstvu financí. Zastává postoj, že správnou cestou v politice je být blízko občanům, jít mezi lidi, bavit se s nimi a naslouchat jejich názorům. Uvnitř strany chce spojovat různé myšlenkové směry. 


David Witosz

Místostarosta MO Moravská Ostrava a Přívoz, radní města Ostravy pro dopravu je též garantem příslušného programového bodu volebního programu Pirátů a vedoucím resortního týmu. V rámci úkolů ve vedení města jsou jeho prioritami obnova a revitalizace bytového a nebytového fondu, lepší kultivace veřejného prostoru z pohledu komunálního úklidu, řešení problematiky statické dopravy a nové kontrolní metody ve stavebních investicích. Budoucí předseda Pirátů by podle něj měl splnit dva základní politické axiomy: Strana Pirátů se nestane stranou jednoho muže a naučí se používat slovo NE.O pozici místopředsedů se uchází celkem 18 kandidátů s tím, že v případě zájmu kandidátů nezvolených na předsednický post, bude tento seznam rozšířen opět i o jejich kandidaturu. Jsou to tedy:


Jan Snížek

Vystudovaný elektroinženýr a filosof, zastupitel Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování pochází ze Záboří nad Labem a nyní žije v Kolíně. Mezi lety 2018 a 2020 působil jako předseda středočeských Pirátů. Z pozice místopředsedy chce zajistit víc zdrojů pro prezentaci místních sdružení a jejich častější prezentaci v centrálních komunikačních kanálech a také transparentnější fungování odborného zázemí strany.
Blanka Charvátová

Jednatelka republikového výboru, předsedkyně místního sdružení Piráti Praha 21 a zastupitelka tamtéž. Momentálně například pracuje jako vedoucí pražského dopravního týmu na přípravě programu pro pražské magistrátní volby v roce 2022. Jako členka republikového předsednictva by se ráda zasadila o zlepšení komunikace Pirátů dovnitř i navenek. Chce, aby Piráti začali být pro voliče čitelnou stranou a aby se naučili s voliči mluvit jasně a srozumitelně.


 

Hana Hajnová

Již během studia sociologie a evropských studií působila jako projektová manažerka a pomáhala rozvíjet inovační ekosystém na jižní Moravě. Po návratu na Vysočinu se aktivně od roku 2014 angažuje u Pirátů, od kapitánky dračích lodí po první náměstkyni hejtmana pro regionální rozvoj. V republikovém předsednictvu se chce zaměřit na snížení administrativy, zlepšení vnitřní komunikace a rozvoj lidských zdrojů, protože lidé a čas, který jsou ochotni Pirátům věnovat, je to nejcennější, co máme.


Sámir Shanaáh

Absolvent oboru podnikání a managementu a nynější student psychologie managementu v současnosti profesně působí jako obchodní manažer společnosti. Je koordinátorem fundraisingu Pirátů a v Berouně je předsedou místního sdružení. Mezi jeho priority v místopředsednické funkci patří udržení pirátských hodnot, zefektivnění vnitřních procesů, členský růst strany a restrukturalizace organizační struktury.

 

Marcel Kolaja

Produktový manažer, odborník na informační technologie a dlouhodobý člen Pirátů je od roku 2019 europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu. Ve svém politickém působení se zaměřuje na otevřené technologie, zachování svobody na Internetu, ochranu nezávislosti médií a transparentní a sjednocenou Evropu. Mezi zásady, které chce v předsednictvu Pirátů reprezentovat patří svoboda informací a ochrana občanských svobod a práv, zejména pak práva na soukromí. Sociálně-liberální politika Pirátů má myslet na budoucnost a nenechat lidi na pospas ani zvůli státu, ani zájmům nadnárodních korporací. 


Jana Koláříková

Dlouhodobá spolupracovnice a členka Pirátů působila jako koordinátorka dobrovolníků pro Jihočeský kraj a vedoucí Personálního odboru Pirátů. Může nabídnout také své zkušenosti s mezinárodní neziskovou pomocí v oblasti vzdělávání, zkušenosti s rozvojovými projekty nebo redaktorskou praxí. Na pozici místopředsedkyně chce klást důraz na kulturu komunikace a důvěry uvnitř strany, efektivní zapojení nových členů, rozvoj kompetencí potřebných pro výkon politických funkcí a podporu regionů z centra. Piráty vidí jako aktivní a sebevědomou stranu s vlastními politickými tématy.


Vojtěch Lukavec

Student všeobecného lékařství působí jako člen Resortního týmu Zdravotnictví a místopředseda Mladého Pirátstva. Je členem zdravotního výboru Středočeského kraje a má profesní zkušenosti jako školitel primární prevence a zdravotní bratr na ARO. Zabývá se epidemiologickými tématy, preventivní medicínou a pracovními podmínkami zdravotnického personálu. Za klíčové úkoly nového vedení považuje zlepšení komunikace směrem k médiím, jednotné a koordinované vystupování a návrat k liberálně progresivní politické suverenitě strany.


Filip Křistek

Člen meziresortního týmu Návykové chování a Krajského expertního týmu pro bezpečnost je zároveň studentem oboru Evropská diplomacie a Politologie. Ve své práci pro Piráty se dosud zabýval převážně marketingem v oblasti sociálních sítí, grafikou i celkovým chodem organizace. Jeho vize spočívá v návratu k původním hodnotám a kořenům Pirátů jako jsou legalizace, transparentní stát a společenská progrese. Uvnitř strany chce prosazovat zapojení mladší generace, lepší informovanost členstva a efektivnější spolupráci mezi krajem a centrální úrovní.


Martin Jiránek

Analytik a marketingový poradce firem byl během minulého volebního období poslancem a do roku 2019 též zastupitelem města Trutnov. V rámci poslaneckého klubu byl osobou zodpovědnou za oblast průmyslu a obchodu, telekomunikací a cestovního ruchu. Piráty chce vidět jako úspěšnou, pevně ukotvenou a pro voliče čitelnou středovou stranu. V republikovém předsednictvu chce proto řešit ujasnění si základních pirátských a politických hodnot, tedy jakou stranou v jakém státě chceme být, a k tomu přidat chytrou komunikaci ke členům i ven bez zbytečných střílení se do nohy.

Petr Kapounek

Prostějovský zastupitel a předseda komise IT a Smart Region v Olomouckém kraji je povoláním projektový manažer v telekomunikační společnosti. Považuje se za libertariána a chce proto Česko směřovat k vzdělanostní společnosti a hodnotám svobody založeným na osobní odpovědnosti. Chce, aby Piráti přispívali k vytváření podmínek pro průhledný a efektivní stát bez šikany a ČR se tak mohla stát ekonomickým tygrem. Nechce, aby Piráti byli stranou vyššího dobra, která lidi převychovává pomocí omezení, nařízení a zákazů.


Antonino Milicia

Odborník se vzděláním a praxí v oblasti strategie, projektů a organizačního rozvoje. Piráti jsou pro něj jediná strana poctivé a autentické politiky, která se však musí poučit ze svých chyb. Své hlavní poslání vidí v nastavení strategického směřování a rozvoje strany, srozumitelné komunikaci programu a zlepšení vnitřní kultury a demokracie. Chce také usilovat o snížení byrokracie, vyšší akceschopnost vedení a účinnější zapojení členů. Jeho osobní vizí je pomoci z Pirátů vytvořit dobře fungující organismus, kde každý může být užitečný a s radostí pomáhat měnit svět k lepšímu.


Lucie Cirkva Chocholová

Zastupitelka Středočeského kraje a předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch má přes dvacet let praxe v kultuře jak v soukromé, tak i veřejné sféře, včetně práce na Ministerstvu kultury. Piráty vnímá jako politickou sílu, která může navrátit důvěru lidí v politiku pomocí aplikace demokratických principů a zaměření na odbornost. Jejím cílem je reflektování současné liberální politiky a navázání na jádrová témata Pirátů. Chce co nejlépe využít lidský potenciál a zamezit vzniku osobních kultů.


Ondřej Profant

Dřívější poslanec a zastupitel hlavního města Prahy se po dobu svého politického působení zaměřuje na témata spojená s digitalizací a zavádění open source softwaru. Je aktivní i prostřednictvím spolku Otevřená města, zabývá se svobodnou kulturou a stál za pražským projektem otevřených dat. Na pozici místopředsedy chce přispět k vyřešení vnitrostranických sporů a budování značky Pirátů. Zároveň vidí jako jednu z výzev efektivní předávání vědomostí a schopností nových členů/členek a kandidátů/kandidátek.


Jana Skopalíková

Místopředsedkyně krajského sdružení Středočeský kraj a současně radní pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Vystudovaná botanička se zaměřuje na činnosti spojené s ochranou životního prostředí a sociální pomoc, jako jsou akce Ukliďme Česko nebo Pirátský guláš. V republikovém předsednictvu by chtěla přispět k větší mediální podpoře krajských a regionálních osobností, podpoře a školení s výhledem na komunální volby. Plánuje také lepší práci s nově přijatými členy.


Dalibor Záhora

Zakládající člen Pirátů, který se již od devadesátých let věnuje nezávislým kulturním i politickým aktivitám, spolupracuje i s nevládními organizacemi bránícími práva spoluobčanů. Stál při vzniku Pirátských novin a podílel se na budování středočeské organizace Pirátů. Inicioval také kandidaturu senátorky Adély Šípové. Jako zásadní problém, který chce řešit, vidí centralizaci strany, jíž chce čelit návratem rozhodovacích pravomocí do stranické struktury. Chce zajistit, aby nebyla omezována práva řadových členů a členek a byla brána vedením strany na vědomí.


Jiří Knotek

Absolvent Politologie a Evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci se s Piráty účastnil několika předvolebních kampaní. Aktuálně je zlínským krajským zastupitelem a předsedou výboru pro kulturu a památky. Předmětem jeho zájmu je zahraniční a bezpečnostní politika ČR a mezinárodní vztahy. Jako místopředseda se chce aktivně zapojit do komunikace a reprezentace Pirátů navenek a pomáhat kandidátům do komunálních voleb s kampaní a konzultovat předvolební kroky. 

 

Martin Kučera

Zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je dlouholetým Pirátem, dřívějším místopředsedou nebo vedoucím Technického odboru. Vystudovaný matematický analytik se věnuje především oblasti spjaté s legislativou spjatou s tvůrčí činností a jejími dopady na školství či zdravotnictví, problematice internetu i stavu životního prostředí. V předsednictvu chce hájit principy kontroly práce funkcionářů, ochranu soukromí občanů, včetně obhajoby svobody na internetu proti cenzuře. Chce dosáhnout revize kopírovacího monopolu v podmínkách 21. století a svobody pěstování a zpracování konopí.
 

Šárka Václavíková

Předsedkyně Young Pirates of Europe působila jako koordinátorka kampaně pro komunální volby 2018 nebo jako volební manažerka Jiřího Kadeřávka. V Moravskoslezském kraji byla koordinátorkou pro krajské volby 2020. Mimo to se věnovala občanskému aktivismu, živí se marketingem jako produkční a event manažerka. Jako místopředsedkyně bude chtít klást důraz na rovné šance a práva, svobodu pro všechny bez rozdílu, legalizaci a transparenci. Též stojí o lepší mezinárodní propojení Pirátů.


Volby krok za krokem

Volba předsedy (dle programu CF 10:20 - 11:20)

1. kolo
Lze podpořit libovolný počet kandidátů.
Na pozici předsedy či předsedkyně Pirátů kandidují v roce 2022 čtyři kandidáti. 
Dle hlasovacího systému Pirátů je první kolo každého hlasování o tzv. přijatelnosti - volitel (kterýkoli člen s hlasovacím právem) může dát hlas všem, nebo také žádnému, kandidátovi. 

Kandidáti, kteří v prvním kole získají nadpoloviční počet hlasů od všech hlasujících, postupují do druhého kola. V případě, že některý kandidát získá již v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, a zároveň tuto hranici nepřekročí žádný další kandidát, stává se tento kandidát vítězem již v prvním kole hlasování. 

Příklad: 
V prvním kole volby předsedy strany hlasuje 805 členů strany. Kandidáti získávají celkem 70, 178, 402 a 599 hlasů. V takovém případě je předseda zvolen v prvním kole, protože žádný další kandidát nezískal více hlasů, než od poloviny elektorátu (nebyl přijatelný pro více než polovinu). 

2. kolo
Účastní se jej všichni kandidáti, kteří v prvním kole hlasování získali nadpoloviční počet hlasů. Každý hlasující člen strany má k dispozici pouze jeden hlas a již tedy přímo volí svého kandidáta na předsedu strany. Kandidát, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů ze všech zúčastněných, se stane předsedou Pirátů. 

Příklad: 
Ve druhém kole volby vybírali členové ze tří kandidátů. Celkový počet hlasujících byl 930. První kandidát získal 305 hlasů, druhý 310 a třetí 315. Předsedou Pirátů se v tomto případě stává kandidát, který obdržel 315 hlasů. 


Volba místopředsedů (dle programu CF 11:20 - 13:50)

Kandidáti, kteří neuspěli ve volbě předsedy strany, jsou automaticky zařazeni do prvního kola hlasování o pozice místopředsedů strany. Tito nicméně mohou tuto možnost odmítnout a do volby by tak nebyli zařazeni. Celkem k dnešnímu dni registrujeme 18 kandidátů na čtyři pozice místopředsedů, další tři kandidáti mohou přibýt z volby předsedy strany.

Díky schválení hlasovacího mechanismu pro současné zasedání CF, s v prvním kole volby postupuje stejně jako v případě volby předsedy strany. Členové tedy volí všechny pro ně přijatelné kandidáty. 

1. kolo (18 až 21 kandidátů)
Lze podpořit libovolný počet kandidátů. 
Kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů, postupují do dalších kol místopředsedů.
V případě, že v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu žádný kandidát, bude se první kolo opakovat.
V případě, že v prvním kole získá nadpoloviční většinu jeden kandidát, je zvolen a první kolo se bude opakovat s účastí zbylých kandidátů.
V případě postupu kandidátů 2 až 4 kandidátů bude následovat druhé kolo volby, které rozhodne o pořadí místopředsedů. Případná dovolba zbývajících místopředsedů bude poté pravděpodobně odročena na internetové fórum a proběhne v průběhu následujícího měsíce.

2. kolo (varianta postupu do 4 kandidátů)
Pokud v prvním kole získají nadpoloviční počet hlasů právě čtyři či méně kandidátů, koná se o pozice místopředsedů pouze jedno druhé kolo - vyšší počet hlasů znamená vyšší místo v místopředsednické hierarchii. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole. Pokud je rovnost i zde, rozhodne los.

2. kolo (varianta postupu více než 4 kandidátů)
Pokud z prvního kola volby vzejdou více než 4 kandidáti, hlasuje se ve druhém kole pro každou místopředsednickou pozici samostatně. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů v daném hlasování vítězí a obsazuje předmětnou pozici v republikovém předsednictvu.

Zvolen je vždy kandidát, který získal nejvíc hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole. Pokud je rovnost i zde, rozhodne los.

Při volbě čtvrtého (a případně pátého a šestého) místopředsednického místa budou mít členové možnost odevzdat hlas opět všem přijatelným (vzešlým z 1. kola) kandidátům. Kandidát s nejvyšším počtem obdržených hlasů obsadí předmětnou pozici v RP. Funguje však princip náhradnictví - kandidát s druhým (a dalším) nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky již zvoleného místopředsedy v případě jeho pozdější případné rezignace.

KOMPLETNÍ PROGRAM CELOSTÁTNÍHO FÓRA

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #celostátní fórum #kandidáti

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.