Komentáře

Piráti a rok 2021? V obtížné době jsme dosáhli mnoha úspěchů

30. 12. 2021
Sdílet na Facebooku Tweet

Také uplynulém roce jsme za sebou nechali spoustu pracovních úspěchů, které ve výsledku zlepšují život občanů v České republice. I v posledním roce svého mandátu patřili pirátští poslanci mezi nejaktivnější navrhovatele pozitivních změn v naší zemi a svou pracovitostí přispívali k plnění toho, o co se Pirátská strana slíbila zasadit. Ohlížíme se za rokem, který nám přinesl i některá nepříjemná překvapení - nepříliš povedenou předvolební koalici a ve výsledku propad ve sněmovních volbách. Z chyb se ale dokážeme poučit a od další práce nás neodradí. Nadcházející rok 2022 přináší Pirátům mnohé výzvy - ať ve vládě, v poslanecké sněmovně, ve vedení krajů měst a obcí. Blížící se komunální volby nám poskytují novou příležitost, jak uplatnit naše know-how a přispět k lepšímu životu nás všech. A co se nám tedy povedlo v roce 2021?

piratske uspechy 2021

Zvýšili jsme slevu na daňového poplatníka o 3 tisíce ročně, která začne platit od 1. ledna

Chceme, aby pracující lidé měli víc peněz. Navrhli jsme proto zvýšení plošné daňové slevy na poplatníka, která zůstala 13 let nezměněna. Chceme zohlednit vliv inflace a jedním z našich cílů je, aby byla tato sleva automaticky valorizovaná.

 

Prosadili jsme prodloužení otcovské dovolené na dva týdny

Čas, který budou moci trávit společně oba rodiče s novorozencem jsme zdvojnásobili. Chceme posílit pouto mezi rodičem a dítětem i vzájemnou podporu rodičů při péči o dítě v prvních dnech jeho života. 

 

Pomohli jsme ukončit zadlužování dětí

Nezletilí budou za dluhy odpovídat jen do hodnoty majetku, který měli před nabytím zletilosti a nedbudou jim vznikat astronomické dluhy a exekuce již v den 18. narozenin. Nová úprava se dotkne tisíců dětí, které by nesly břímě za nezaplacené jízdenky, upomínky v knihovně nebo dluhy v nemocnici. Před více než dvěma lety jsme přišli s návrhem zákona, který vládní poslanci odmítli. Obdobný návrh Ministerstva spravedlnosti však prošel v březnu 2021.  

 

Stojíme za ukončením praxe umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů

Děti potřebují rodinné zázemí a důstojný začátek života. Žádné zařízení nemůže vynahradit domácí péči. Tu budou podporovat podpůrné a preventivní služby zaměřené na pomoc biologickým rodinám a rodinám dětí s postižením.

 

Výstavba nových jaderných bloků bez bezpečnostních hrozeb

Vyjednali jsme vyřazení firem z Číny a Ruska, které bezpečnostní složky ČR označily za rizikové, z tendru na výstavbu jaderných reaktorů v Dukovanech. Stavba bude největší veřejnou investicí v dějinách ČR a bude trvat desítky let. Proto jsme žádali i finanční záruky občanům, které Sněmovna nepřijala.

 

Rychlejší očkování pomocí využití sítě lékáren

Praxe fungující v mnoha evropských zemích zvýší dostupnost očkování díky síti lékáren, které fungují i v regionech bez zdravotních center a nemocnic. Náš návrh, který v srpnu odmítlo Ministerstvo zdravotnictví vláda nakonec přijala v prosinci.  

 

Navrhli jsme lepší ochranu spotřebitelů v energetice

Významnější role Energetického regulačního úřadu, informování veřejnosti, pravidelná šetření energetických trh a lepší ochrana spotřebitelů mohly předejít současné krizi. Naše opatření jsme představili již v říjnu.

 

Ochránili jsme zájmy klientů Bohemia Energy

Upozornili jsme na pokus majitelů Bohemia Energy přesunout stamilionové majetky, kterému zabránil Městský soud v Praze. Tyto převody by mohly způsobit, že poškození klienti by nedostali žádné případné kompenzace.

 

Rozsudky budou soudy zveřejňovat online

Původní návrh Jakuba  Michálka s podporou Rekonstrukce státu sice nahradil návrh tehdejší vládní poslankyně, přesto jde o průlom. Soudy budou zveřejňovat rozhodnutí od druhé poloviny roku 2022. Využívat budou automatický anonymizér, který ochrání osobní a citlivé údaje účastníků soudního řízení.

 

Pomohli jsme zpřístupnit léčbu konopím a jeho snazší technické využití

Konopí díky našemu návrhu pomůže širšímu okruhu pacientů. Vedle toho jsme prosadili jednodušší zapojení komerčních subjektů do produkce konopí pro technické i léčebné užití. Prosadit jsme navýšení limitu THC v technickém konopí na 1 procento. Tato hodnota nepředstavuje hrozbu a zároveň dává pěstitelům a producentům možnost pěstovat technické konopí bez hrozby trestního postihu v důsledku překročení limitu. 

 

Usnadnili jsme přechod mezi poskytovateli internetu, zvýšili ochranu spotřebitelů a omezili obtěžující telemarketing

Zákon o elektronických komunikacích s úpravami od Pirátů urychlí výstavbu sítí. Odmítli jsme také možnost šmírování pomocí sledování polohy mobilů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

Prosadili jsme rychlejší elektronizaci zdravotnictví

Definice standardů elektronického zdravotnictví, tj. způsob předávání dat mezi poskytovateli péče, bude hotová do roku 2026. Termín dopracování klíčové části zákona jsme přiblížili o 6 let. Předmětem definic budou například registry zdravotnických pracovníků a další kmenové registry. Díky naší iniciativě nezavedou principy “Velkého bratra” a ctí principy decentralizace. 

 

I my myslíme na zahrádkáře myslíme

V lednu 2021 jsme prosadili úpravy, kterými posilujeme právní postavení zahrádkářů a zahrádkářských kolonií zejména v ochraně osad před tlakem developerů. To byl jeden z našich programových bodů. Zákon přispěje k zadržování vody a celkovému zlepšení stavu městské zeleně a klimatu ve městech. 

 

Prosadili spravedlivé kompenzace za lockdown pro živnostníky

I přes původní odmítnutí ministryně financí se nám podařilo prosadit, aby Ministerstvo financí začalo používat institut de minimis vůči živnostníkům, kteří jsou v insolvenci. Díky tomu došlo k vyjasnění a úpravě podmínek pro kompenzace. Proti původnímu výkladu ministerstva se postavil i ombudsman.

 

Zjednodušili jsme přístup k úřadům

Občanka místo řidičáku, bankovní identita pro komunikaci s úřady a efektivnější přenos dat na úřadech. Digitalizační balíček navazuje na zákon o právu na digitální služby. Kromě toho, že řidiči se budou moci prokazovat namísto řidičského i občanským průkazem nebo umožní komunikaci s úřady prostřednictvím bankovní identity navíc vedle elektronického podpisu též zavádí zveřejňování všech veřejně přístupných informací ze státních registrů ve formě otevřených dat. 

 

Vyjednali jsme férovější podobu volebního zákona

Vyjednané kompromisní řešení zachovalo 14 volebních krajů a přerozdělení většiny mandátů v krajích tak, aby nedocházelo k zásadním nerovnostem, kdy na zisk jednoho poslaneckého místa bylo potřeba 43 tisíc hlasů u jednoho poslance a pouze 19 tisíc u jiného. O zavedení korespondenční volby, kterou Sněmovna zamítla, budeme nadále usilovat.

 

Evropští Piráti zamezili zneužívání moderních technologií k útlaku občanů

Dojde k omezení vývozu tzv. zboží dvojího užití, tedy využitelného jak pro civilní, tak vojenské účely. Software, drony nebo i chemikálie již nebudou zneužívat autoritářské a diktátorské režimy. Součástí nařízení je i definice kybersledování, od které se odvíjí základní seznam kontrolovaného zboží. Piráti též prosadili catch-all klauzuli, která umožňuje flexibilní možnost rozšíření listu kontrolovaného zboží a technologií. https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/europarlament-proti-technologiim-pro-autoritare.html 

 

Na začátku roku jsme přišli s plánem proti covidu Za pět dvanáct

Definovali jsme 5 klíčových kroků pro řešení krize:

  • Odstranit prvek strachu z testování, trasování a karantény. 
  • Férově finančně kompenzovat poškozené lidi i firmy. 
  • Umožnit fungování škol v jejich lokálních podmínkách. 
  • Zajistit plynulou vakcinaci a zavést pandemický zákon. 
  • Vytvořit Covid fond a pružně financovat řešení krize.

Na první místo klademe zdraví lidí, které je také nutnou podmínkou pro fungující ekonomiku. 

 

Na jaře jsme připravili plán bezpečného návratu dětí do škol

Nechtěli jsme, aby nastala stejná situace jako v předchozím roce. S ministrem školství předchozí vlády jsme proto jednali o podmínkách návratu žáků do škol. Mezi naše podmínky patřilo posílení pravomocí ředitelů a ředitelek škol, kteří by na základě konzultací s hygienami mohly individuálně a lokálně upravovat způsob výuky. 

 

Dotlačili jsme vládu ke zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě

Po několika týdnech od našeho návrhu vláda v lockdownu schválila motivační příspěvek pro občany v karanténě a izolaci, povinné testování ve firmách a zavedení homeofficu. Stoprocentní nemocenská zvýšila motivaci zůstat v případě rizika nákazy doma a hlásit kontakty.

 

Po apelech Pirátů vláda umožnila českým pacientům s koronavirem léčit se i v cizině

Kritická situace v chebské nemocnici, nedostatek lůžek na intenzivní péči pro nemocné s těžkým průběhem koronaviru a odmítnutí ministra Blatného k převozu nemocných do Bavorska a Saska. Už od ledna jsme vybízeli vládu k přijetí nabízené zahraniční pomoci. Souhlasila až v březnu, kdy bylo na JIP volných 14 procent lůžek. 

 

Navrhli jsme postup pro řešení ekologických havárií typu Bečva a možnosti jejich předcházení

Vývoj série havárií na řece Bečvě jsme sledovali od samého počátku. Vytvořili jsme informativní web zazivoubecvu.cz, spolupracovali jsme s odborníky v terénu, na úrovni kraje i v Poslanecké sněmovně. Vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě, která po našich urgencích vznikla, konstatovala řadu pochybení  postup úřadů, zejména České inspekce životního prostředí i ministra životního prostředí za ANO. Mezi naše požadavky pro prevenci podobných jevů patří zavedení evidence výpustí do vodních toků a stanovení jasných kompetencí rybářům hasičům a správcům povodí. 

 

Piráty kritizované nezákonné uzavření maloobchodů potvrdil Nejvyšší správní soud

Pandemický zákon uvádí, že provozovny lze omezit, nikoliv zakázat a vláda obešla zákon. Maloobchody přitom nebyly dle studií shledány významným zdrojem nákaz. Nejvyšší správní soud potvrdil náš názor, že Ministerstvo zdravotnictví nemůže držet maloobchod uzavřené.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #poslanecká sněmovna

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.