Reportáže

Diskuzní série Mezigenerace otevřela téma návykových látek

07. 07. 2021 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Mezigenerace, série diskusí mezi Seniory na palubě a Mladým Pirátstvem, pokračuje dál! Tentokrát jsme se zaměřili na téma návykových a psychoaktivních látek a jejich legalizace. To je téma, které je často veřejností vnímané jako něco negativního, něco, co z Pirátů dělá "feťáky". I proto jsme se v Mladém Pirátstvu chtěli dozvědět, jak to vidí lidé podobného smýšlení, ale jiné generace.

mezigenerace navykove latky

Diskuse se tentokrát účastnilo nebývale velké množství diváků. Za Piráty již klasicky promluvili čtyři zástupci Seniorů na Palubě a čtyři zástupci Mladého Pirátstva. Úvod měla na starost Janka Michailidu, vedoucí programového meziresortního týmu Návykové chování a odbornice na tuto problematiku. Nastínila tedy, proč vlastně v programu místo "drogy" používáme spojení "návykové chování", a jaká jsou pro nás nejdůležitější teoretická východiska v oblasti racionální drogové politiky.

První okruh debaty se věnoval tomu, kde všude se s návykovými látkami setkáváme, co nám dávají a co nám berou. Dotkli jsme se cukru a kávy, nelegálních látek, ale i léků nebo alkoholu, které jsou nejen v České republice velkým problémem. Dále jsme otevřeli téma nelátkových závislostí, jako například na hazardním hraní, ale také některé nové závislosti - na internetu, mobilních telefonech a sociálních sítích.

Druhý okruh se zabýval úžeji tím, jak vzniká závislost a co se s ní dá dělat - zda je efektivní lidi, které postihla, zavírat a kriminalizovat, v porovnání s principem harm reduction, což je princip snižování rizik. Otevřeli jsme téma, jaké jsou rozdílné druhy závislostí (psychická a fyzická) a jednotlivé psychoaktivní látky a návykové látky jsme společně porovnali z pohledu možné společenské zátěže.

Diskuse se dotkla i toho, nakolik je toto téma důležité pro mladé a nakolik pro seniory. Zcela pochopitelně se ne každý zajímá o tuto problematiku, nelze však pominout, že více či méně zasahuje do životů většiny lidí. Proto se jí plánují lidé z mezirezotního týmu návykové chování v rámci Pirátů věnovat také nadále, a pomáhat bořit různé mýty a tabu.

"Pro mě byla celá Mezigenerace jedním velikým pozitivním překvapením. O konceptu jsem dříve nevěděl, ale nakonec jsem si společnou diskuzi náramně užil a koncept mě pohltil. Spolu se seniory na palubě jsme otevřeli pro mě mimořádně důležité téma a to je návykové chování ve společnosti. Milé překvapení pro mě bylo, jak byli naši Senioři na palubě otevření. Společně jsme sdíleli zkušenosti, ale také rozdílné přístupy. Téma návykového chování je samozřejmě démonizováno ještě z dob předchozího režimu, ale na základě společné diskuze jsme došli k tomu, že legalizace psychoaktivních látek je možná a také přijatelná i pro seniory. Jenom když se pro společnost téma vhodně uchopí a odargumentuje za pomoci autentických zdrojů a objektivních informací. Debata následně přestane být plná mýtů, polopravd a nejrůznějších tabu. To vše povede k tomu, že se začne efektivněji  dělat prevence návykového chování a v konečném důsledku můžeme předejít rizikům, které z rizikového návykového chování vyplývají," říká Petr Konečný, člen Mladého Pirátstva i MRT Návykové chování.

"Byla to užitečná diskuze na citlivé téma, na které existují v české společnosti různé názory. Potvrdilo se, že při oboustranně dobré vůli naslouchat a nevnucovat jen svůj názor, je možné se na řadě věcí shodnout. V některých dílčích otázkách, týkajících se psychotropních látek, jejich užívání a regulace, se asi budeme i nadále lišit. Důležité ale je, pokračovat v podobných diskuzích, vedených v přátelském duchu," dodává Jirka Fiedler, řečník ze Seniorů na Palubě.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Mezigenerace

Štítky: #drogy #Mezigenerace #psychotropní látky

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.