Komentáře

Zhoršením přístupu k dávkám stát neušetří, spíš naopak

01. 07. 2021 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Motto: "Snazší a rychlejší přístup k sociální ochraně by pomohl předejít upadání do pasti chudoby a ztrátám bydlení." (Doporučení Rady EU k národnímu programu reforem Česka z 20. května 2020)

socialni davky

Na úvod několik kontrolních otázek pro krajské a obecní zastupitele. Jste u vás na obci či v kraji připraveni výrazně posílit sociální práci pro středně až nízkopříjmové rodiny? Máte dostatek krizových bytů nebo aspoň míst v azylových domech pro lidi, kteří se náhle ocitnou bez bydlení? Počítáte ve svých rozpočtech s navýšením výdajů na služby sociální prevence? Fungují u vás potravinové banky a sociální šatníky? Ne? Tak to urychleně napravte, protože na domácnosti, které kvůli neutěšené příjmové situaci žijí a bydlí díky sociálním dávkám, brzy dopadne zpřísnění posuzování nároku na státní sociální podporu a pomoc. Že jste o tom zatím neslyšeli? To proto, že návrh odebírající například dávky na bydlení tomu, kdo bydlí v „nevhodném“ bytě, vzniká v Poslanecké sněmovně bez připomínkového řízení. Blíží se volby a vytáhnout kartu zneužívání sociálních dávek k nim tradičně patří. Pokud tedy chybí chytřejší nápady.

Odebírání dávek jako slepá ulička

Poslanci se až na výjimky domnívají, že zpřísnění dávek na bydlení nezasáhne „slušné pracující“, důchodce, rodiny s dětmi nebo osoby s postižením, ale jen obchodníky s chudobou a lidi, kteří dávky zneužívají. Opak je pravdou. Podle aktuálního návrhu každý, kdo bydlí v bytě, kde například nefunguje dálkové vytápění, netěsní okna nebo kde nejsou v pořádku elektrické rozvody, přijde o příspěvek nebo doplatek na bydlení, pokud si sám ve lhůtě stanovené úřadem práce nezajistí nápravu. Nájemce závislý na některé dávce na bydlení bude tedy podle návrhu zpracovaného z větší části Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) odpovídat za to, za co podle občanského zákoníku odpovídá pronajímatel: „Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje … udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata.“ 

Vlastník bytu bude jen informován, že nájemci hrozí odebrání dávek, což ho má přimět k tomu, aby do bytu zainvestoval. Pronajímatelům bytů nevhodných k bydlení je ale jedno, z čeho nájemce platí nájem. Pokud nezaplatí, skončí po neprodloužení nájemní smlouvy na ulici a do bytu se nastěhuje někdo jiný, protože lidí vděčných za jakékoli bydlení je stále dost. Kdo pobírá příspěvek na bydlení (160 tisíc domácností) nebo doplatek na bydlení (35 tisíc rodin) bude tak vystaven riziku ztráty bydlení zbytečně, což je zřejmé nejméně od poloviny roku 2017, kdy vstoupila v účinnost kontroverzní novela zakazující doplatek na bydlení v bezdoplatkových zónách. Ani jedna z obcí, které na svém území takové zóny vyhlásily, nezaznamenala jakékoli zlepšení poté, co svým rozhodnutím odstřihly tisíce domácností, někdy i celé město, od jediné státní pomoci s bydlením, kterou měly. Příklady Ústí nad Labem nebo Litvínova hovoří za všechny ostatní:

"Od března 2019 je celé město Ústí nad Labem takzvanou bezdoplatkovou zónou, kdy doplatek na bydlení není vyplácen lidem, kteří se do města přistěhují a přijdou o něj i lidé,kteří ho dosud pobírali a přestěhují se v rámci města. Přestože toto opatření mělo zabránit přílivu sociálně slabých z jiných měst, nestalo se tak.“  

„Máme vytipované domy, které jsou v bezdoplatkové zóně, ale to opatření nám žádný efekt nepřineslo.“  

Lidé v hmotné nouzi přijdou navíc kvůli nevhodnému bytu nejen o dávku na bydlení, ale na půl roku také o příspěvek na živobytí, protože se za neopravení bytu, který obývají, stanou z pohledu zákona osobami, které v hmotné nouzi nejsou. Tím se ostatně vysvětluje dlouhodobý pokles a letos jen mírný nárůst počtu osob v hmotné nouzi. Stále víc lidí je podle bobtnajícího paragrafu 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi posuzováno jako osoby, které si pomoc státu nezaslouží. Ať už kvůli tomu, že nedonesli potvrzení o tom, kde bydlí jejich ex-partner, nezvládli naskenovat neschopenku, protože nemají skener ani chytrý telefon - návrh mimochodem zavádí další typ neschopenky, které budou vystavovat praktičtí lékaři, jichž se na názor nikdo neptal -, nebo neotevřeli dveře kontrole z úřadu práce, třeba kvůli duševnímu onemocnění a obavám spojeným s tímto typem zdravotního postižení. Dosud byli všichni tito hříšníci od dávek na jídlo a bydlení odstaveni na 3 měsíce, nově to bude na 6 měsíců. A k chudým bez nároku na pomoc v hmotné nouzi přibydou ti, kteří si ze svých příjmů na úrovni životního minima neopravili byt. 

Vyřeší tohle obchod s chudobou nebo snad dostupnost bydlení? Ušetří stát tím, že se jen více lidí ocitne delší dobu ve skryté chudobě a dluzích, v čemž budou vyrůstat další generace?

Co navrhují Piráti

Pirátská strana se do běsnění ostatních stran a hnutí nezapojila. Pirátští poslanci podali kromě návrhu na stažení příslušného sněmovního tisku desítky pozměňovacích návrhů k různým verzím komplexního dokumentu z pera MPSV, o němž se bude hlasovat především, aby neutralizovali jeho toxický obsah. Zároveň zachytili pár pozitivních drobností, které návrh pro efekt obsahuje, a podali je zvlášť vedle svých vlastních podnětů, jak situaci bydlení a živobytí nízkopříjmových domácností skutečně řešit. 

Ani jeden z 27 pirátských návrhů, které byly projednávány na Výboru pro sociální politiku, se nesetkal s pochopením tohoto výboru jako celku a nebyl doporučen ke schválení Sněmovnou. Naštěstí ale rozhoduje až hlasování všech přítomných poslanců na plénu, proto jsou i nadále pirátské návrhy ve hře. A nejen ony. Paradoxně se za některé návrhy Pirátů proti materiálu MPSV postavili ve dvou případech také poslanci ČSSD a souhlasným stanoviskem zahanbili sociálně demokratickou ministryni práce dokonce i poslanci za TOP 09 a ODS. 

Za pozornost před konečným hlasováním Sněmovny stojí návrhy:

  • postihovat za nedostatečnou kvalitu bytu jejich majitele místo odebírání dávek nájemcům, a to s využitím výzvy k nápravě po provedené kontrole a vymáhání pokuty za přestupek, který vlastník bytu spáchá, pokud nápravu bytu, do něhož plynou dávky, ve stanovené lhůtě neprovede; se stávající domácností bude v době běžící lhůty prováděna sociální práce směřující k jednání s majitelem bytu nebo rovnou k přestěhování jinam (návrh č. 8411),
  • zavést jako zvláštní typ mimořádné okamžité pomoci částku využitelnou na úhradu jistoty (kauce) na byt, a to jako částky posílané přímo pronajímateli pod podmínkou vrácení její nespotřebované části po ukončení nájmu do státního rozpočtu (nevrácení bude přestupkem s pokutou do výše 20 tisíc korun, tedy průměrné výše kauce); osoby, které se díky tomu dostanou do bytu, nebudou tedy ohroženy zadlužením vůči státu a dostanou šanci na nový život (návrh č. 8326),
  • zvýšit příspěvek na živobytí dítěti z rodiny v hmotné nouzi, které po ukončení povinné školní docházky nastoupí na střední školu a tuto následně studuje; „bonus“ přestane být rodině vyplácen, pokud dítě školu předčasně opustí (návrh č. 8130),
  • umožnit přímými platbami hradit z přídavku na dítě opakované náklady spojené se vzděláváním, včetně nákladů na připojení k internetu, protože právo na digitální komunikaci patří k základním službám, k nimž by měly členské státy EU zajistit přístup všem: „Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.“ (návrh č. 8416, podobný podala ČSSD pod č. 6735),
  • zpřístupnit příspěvek na bydlení rodinám s jinou smlouvou než nájemní nebo kupní, zejména se smlouvou podnájemní, aby domácnosti, které ze svých příjmů platí za bydlení víc než 30 %, v Praze víc než 35 %, nevypadávaly z možnosti podpory bydlení jen proto, že na doplatek na bydlení, který je do podnájmů vyplácen, jsou příliš „bohatí“ (návrh č. 8406, podobný podala ČSSD pod č. 6736). 

Pět příkladů snad stačí jako důkaz, že občany může před volbami ohromit i něco jiného než obligátní škrtání dávek hlava nehlava. Koncem minulého volebního období jsme zažili šok s návrhem na plošnou výplatu příspěvku na živobytí v poukázkách místo v penězích, kterou darovali poslanci na návrh hnutí ANO chudým lidem k Vánocům. Současná Sněmovna pak musela ten průšvih urychleně vyřešit, což se podařilo jen zčásti. Nechme se překvapit, jestli si tuto chybu poslankyně a poslanci zapamatovali, nebo se podobně občanům pomstí i oni.

Pro Pirátské listy Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Alena Zieglerová

Štítky: #sociální politika

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.