Kauzy

HOAX: Falešný program Pirátů

03. 05. 2021 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží, preference koalice Pirátů a Starostů rostou a s tím přibývají i nepravdivé informace kolující po internetu na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailem. V poslední době se zejména e-mailem šíří hoax představující smyšlený program Pirátů. O to nesmyslnější lživý e-mail je, že koalice Pirátů a STAN svůj program pro parlamentní volby dosud nezveřejnila. Jaká je realita? Vyvrátili jsme jednotlivé lži:
 

hoaxy

Přihlašují ČR k zavedení eura

Česká republika se zavázala přijmout společnou měnu euro při vstupu do EU v roce 2004. Žádná vláda tedy nemůže Českou republiku k zavedení eura “přihlásit”. Zavedení eura závisí na splnění tzv. Maastrichtských (konvergenčních) kritérií: cenové stability, stabilitě devizového kurzu, konvergence dlouhodobých úrokových sazeb a stabilitě veřejných financí. Současná rozpočtově neodpovědná vláda Andreje Babiše některá kritéria neplní a znemožňuje jejich splnění i v příštím volebním období (více zde). 

Ruší civilní zbrojní průkazy. Zbraně mohou mít pouze policisté a armáda

Piráti nikdy nenavrhovali rušit civilní zbrojní průkazy a rovněž to ani nemají v plánu. V programu jsme naopak měli bod s názvem “Na zbraně nesahat. Platné zákony o držení zbraní považujeme za vyvážené”.

Přihlašují ČR k všem mezinárodním smlouvám o migraci

Piráti podporují vyjednávání Nového paktu o migraci a azylu na úrovni EU tak, aby zahrnovala ochranu hranic území Evropské unie a řešila příčiny migrace v místě vzniku. U tak širokého problému jakým je migrace dává smysl koordinovat spolupráci evropských zemí tak, aby se problému předcházelo. S jinými mezinárodními dohodami pirátský program nepracuje.

Odsouhlasují kvóty a zavazují ČR k převzetí min. 200 000 migrantů z Afriky od států, kde jich je nejvíc

Piráti odmítají kvóty jakožto nefunkční celoevropské řešení, stejně tak odmítají konkrétní požadavky na počet přijatých migrantů. Požadují nalezení řešení na úrovni EU co se týče zabezpečení hranic a prevence migrace.

Aby je u nás udrželi podepisují dohodu o jednotném azylovém zákoně, podle kterého se všechny země EU musí řídit v přístupu k migrantům dle Německa.

Žádný jednotný azylový zákon neexistuje. Jednotný azylový systém je rámec, který zavádí efektivnější a jednotný systém žádostí o azyl a zaručuje žadatelům základní lidská práva. I v samotném jednotném azylovém rámci je zdůrazňováno, že podmínky přijímání azylantů jsou výhradně na členských státech.

Vydávají bytový zákon, kde je stanovena obytná plocha na jednu osobu. Kde je více metrů, musí být ubytována další osoba. Tím je vyřešen problém ubytování příchozích migrantů

Jedná se o nesmysl a HOAX zakládající se na falešném “citátu” na stránce “Volím SPD v eurovolbách”. Měl ho říci předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Údajný citát je však absolutním výmyslem, který si vymyslel příznivec nebo člen SPD, aby poškodil konkurenční stranu ve volbách do Evropského parlamentu. Více zde

Nový digitální zákon řeší sledování každého občana kdykoliv a kdekoliv

Piráti naopak považují ochranu soukromí za jednu ze svých hlavních priorit. Jeden příklad za všechny: Důrazně odmítáme technologie rozpoznávání obličejů na veřejnosti pomocí umělé inteligence. Dále bojujeme například za zachování bezpečného šifrování v soukromé online komunikaci.

Ruší se veškeré hotovostní platby

Jedná se o absolutní nesmysl a hoax. Piráti zastávají názor, že každý by si měl svobodně zvolit, jakým způsobem uskuteční transakci platby. Naopak v minulosti se Piráti postavili za zachování možnosti platby v hotovosti. V rámci projednávání návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (ST 860) podali poslanci Tomáš Martínek a Olga Richterová pozměňovací návrh (SD 5263), který zachovává možnost úhrady pojistného na OSSZ v hotovosti.

Najíždí se na sdílenou ekonomiku. Jako první se začíná s auty a rekreačními objekty!!!

Sdílená ekonomika v oblasti mobility již dnes funguje a je na rozhodnutí každého jednotlivce zda je pro něho atraktivní a využije ji.  Pomocí mobilních aplikací se již dnes sdílí spolujízda autem. Lidé již dnes využívají služeb krátkodobého vypůjčení automobilu, motocyklu, jízdního kola, koloběžky či jiných dopravních prostředků. Piráti podporují sdílenou ekonomiku, rozhodně však nebudou nikoho nutit sdílet svůj majetek s ostatními, ať už jde o automobily nebo rekreační objekty. Sdílení je a musí nadále být založeno na svobodném a dobrovolném rozhodnutí. 

Demokratizuje se Agrofert, PPF a další velké firmy, mající české vlastníky.

Piráti zastávají názor, že pravidla by měly platit pro všechny stejná. Dotace by měly být přidělovány transparentním a férovým způsobem. Každý kdo o dotace žádá by měl mít stejné podmínky. Piráti jsou proti jakémukoli zvýhodňování či znevýhodňování. Proto také upozorňovali na dotace pro Agrofert, ve kterých hrál podstatnou roli střet zájmů premiéra Babiše. 

Zavírají se jaderné a uhelné elektrárny

V rámci evropské snahy o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 se Česká republika zavázala k dekarbonizaci energetiky a nahrazení fosilních paliv zdroji s nízkými nebo nulovými emisemi oxidu uhličitého. Tento krok je zcela zásadní pro zpomalení probíhající změny klimatu a jejích průvodních jevů. Piráti proto prosazují ukončení spalování uhlí a uzavření starých uhelných elektráren v ČR do roku 2033. Hlavními nástroji snížení emisí je pro Piráty nejen přechod na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory, ale i jaderná energetika. Jaderná energie představuje součást dnešního i budoucího energetického mixu České republiky, a proto není naším zájmem zavírat fungující jaderné elektrárny. V souladu s dlouhodobým programem chceme ale k jádru přistupovat racionálně a v případě výstavby nových jaderných elektráren požadujeme dodržení několika zásad, jako je například zachování bezpečnosti při výběru strategického partnera, ekonomická smysluplnost celého projektu, zastropování ceny projektu v zákoně či větší podporu vědy a jaderného výzkumu v Čechách. Souhrn Pirátských postojů k energetice naleznete zde.

Ruší se volby

Jedná se o zjevnou lež a hoax. Piráti jsou demokratická strana podporující demokracii a zapojení lidí do rozhodování. Bojují proti cenzuře, omezování svobody a potlačování lidských práv. Piráti považují volby jako nezbytnou součást a podmínku demokratického zřízení. Piráti podporují poměrný, přehledný, přívětivý a spravedlivý volební systém, který zajistí bezpečnost volebního procesu a rovnost hlasu každého občana v rámci voleb.

Nastupuje Orwellova Liberální demokracie

Ten kdo opravdu četl nadčasová díla George Orwella snadno rozezná, že Piráti nejsou stranou zapadající do popisovaných scénářů “Farmy zvířat” či “1984”. Naopak se zástupci Pirátů na všech úrovních snaží prosazovat principy svobodné, informované a demokratické společnosti. 

Nesmíme zapomenout na zrušení Benešových dekretů. To bude jistě samozřejmost
Piráti nikdy nic takového k Benešovým dekretům neřekli. Osobně si myslím, že není vhodné otevírat témata z dávné historie. Vždy budu proti jakémukoliv jednostrannému majetkovému vyrovnání, které by bylo na úkor českých občanů nebo České republiky.

Autor: Tomáš Martínek
 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #hoax #Tomáš Martínek

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.