Komentáře

Ivan Bartoš: Nouzový stav končí, vládní chaos trvá

13. 04. 2021 | 5 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Vládní chaos bohužel pokračuje a já bych tak rád nabídl jasně strukturované informace o aktuálním postupu naší koalice Piráti a Starostové. Nejdřív tedy obecně, následně uvádím detaily k jednotlivým agendám.

bartos a rakusan

Vládu jsme dlouhodobě vyzývali k přípravě strategie pro další měsíce. Předložili jsme jí i náš plán Za pět dvanáct a řadu smysluplných návrhů. Bohužel kabinet jen pokračuje v chaosu, udržuje lidi v nejistotě a nový ministr zdravotnictví dokonce vědomě porušuje platnou legislativu například omezováním shromažďování či odmítáním otevření malých obchodů. Situace je stále vážná: je třeba rozvolňovat zodpovědně a být obezřetní. Je ale naprosto nepřípustné, aby vláda postupovala protiprávně. Jak pak může chtít dodržování pravidel po svých občanech?

Proto jsme zaslali interpelaci na pana ministra Arenbergera s výzvou k vysvětlení a nápravě a podali jsme i předžalobní výzvu k soudu. Například malé obchody nejsou podle studií nijak významným rizikem nákazy. Chceme proto ukončit jejich diskriminaci (tu potvrdil i Ústavní soud) a otevřít je za podmínky dodržování epidemiologických pravidel.

Postupný návrat k normálnímu životu, ale i podnikání musí být v první řadě předvídatelný a srozumitelný jako jízdní řád. Navázaný na odborná data (nikoliv datumy). A v souladu s platnými zákony. Primárním předpokladem je zajištění citlivého spolehlivého testování pro všechny občany zdarma a bez bariér.

Naprosto zásadní je vytvořit efektivní systém očkování včetně dobrovolného zapojení lékáren. K tomu již připravujeme legislativu. Vláda musí také lépe zapojit praktické lékaře.

Nutné je rovněž řešit nedostatečné kompenzace firem a živnostníků a vyhodnotit účinnost plánu pro návrat dětí do škol - vláda vše řeší opět na posledních chvíli. My jsme strategii přitom předložili již v březnu. Dále doplnit personální kapacity pro testování a trasování či zavést chytrá opatření snižující společenský kontakt, u kterých se bude pravidelně vyhodnocovat efektivita.

OMEZENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ
S koncem nouzového stavu již nemůže vláda tak snadno zasahovat do některých základních práv občanů, jako je například shromažďování. A je to tak zcela v pořádku, i proto jsme podporovali zavedení pandemického zákona. Pokud vláda podle tyto nástroje potřebuje, měla si vyjednat podporu pro nouzový stav i doložit jeho potřebnost a nevymýšlet teď kličky, jak omezení shromažďování protiprávně vynutit. Je naprosto nepřijatelné, aby ministr zdravotnictví řekl, že si je vědom toho, že postupuje nelegálně, ale že tak bude činit, dokud mu to nezatrhne soud. Něco takového v demokratické západní zemi 21. století nemůže být tolerováno.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ
Vláda nejenže pokračuje v totálním chaosu a matení lidí, ale dokonce postupuje protiprávně. Omezování přístupu občanů ke službám typu kadeřnictví v návaznosti na negativní PCR test či očkování, jak o tom hovořil třeba pan ministr Hamáček, není v souladu se současnou legislativou. Pokud by tímto směrem kabinet chtěl jít, musí připravit novou zákonnou úpravu. Na základě jejích parametrů a pravidel pak lze o věci diskutovat, zatím ale vláda vyjma zmatečných vyjádření pro média nic takového nepředstavila. Zároveň je nutné v takovém případě zajistit nejen dostatečné kapacity testování pro všechny občany, ale také aby byly testy rychle i zdarma, a nikdo tak nebyl diskriminován například kvůli nedostatku financí na test.

MALOOBCHOD
Již půl roku vyzýváme vládu k zastavení diskriminace maloobchodu oproti velkým nadnárodním řetězcům. Iniciovali jsme i podání stížnosti k Ústavnímu soudu, který nám dal za pravdu. Studie totiž ukazují, že maloobchody nejsou významným zdrojem nákaz, za dodržení přísných epidemiologických pravidel tak není důvod, proč by se nemohly otevřít. Pandemický zákon navíc výslovně uvádí, že provozovny lze omezit, nikoliv zakázat, vláda tak podle našeho názoru obchází opět účel zákona. Zároveň s tím od začátku pandemie vyzýváme vládu k dostatečným kompenzacím. I nyní jsme předložili úpravu, jak férově podnikatele odškodňovat, aby nepadli další na dno, jak se nyní bohužel děje.

ŠKOLY
Už v březnu jsme představili strategii pro bezpečný návrat dětí do škol, tlačili jsme vládu, aby vše řešila v předstihu a nezaspala jako u testování ve firmách. Dlouhodobě upozorňujeme, že využívání spolehlivých neinvazivních (tedy žádné rektální testy, proboha) testů ve školách je důležitým dílčím opatřením, pokud má být návrat dětí do škol co nejvíce bezpečný. Vláda se rozhodla jít cestou distribuce a úhrady méně spolehlivých antigenních testů. Spolehlivější a dostupné neinvazivní PCR testy nejsou hrazeny a není zajištěna ani jejich distribuce. To je třeba napravit, aby měly školy v případě zájmu tuto možnost.

V souvislosti s bezpečným návratem žáků do škol jsme žádali vládu o zajištění pilotního ověření testování ve školách. Abychom měli jistotu, že jsou vybrané testy skutečně spolehlivé a funkční a měli jsme praktickou zkušenost s testováním žáků, kterou by využily další školy při jejich postupném otevírání. K pilotnímu ověření testování ve školách nicméně nedošlo. Vláda na zajištění pilotáží zcela rezignovala.

GASTRONOMIE A SPOLEČENSKÉ AKCE
Vláda musí rozhodnutí činit na základě expertíz a faktů a zároveň zveřejnit strategii pro další měsíce, k čemuž ji dlouhodobě vyzýváme. Vše zároveň musí být v souladu s platnými zákony. Vláda si musí proto jasně stanovit priority a představit je veřejnosti. Za nás je primární umožnit prezenční vzdělávání všem studentům a žákům. V návaznosti na to se dá pokračovat s otvíráním dalších sektorů při bedlivém sledování epidemické situace a zajištění volného a rovného přístupu ke kvalitním testům.

SPORT
Nelze zcela rezignovat na jiné zdravotní problémy než je COVID. Již roce 2019 se potýkalo s dětskou obezitou každé páté dítě a během pandemie se tento problém zhoršuje. Nemůžeme dále přehlížet fakt, že děti nemají možnost sportovat a za pár let budeme řešit vážné důsledky tohoto rozhodnutí, jak upozorňují dětští lékaři. Další z našich priorit je proto umožnit dětem se navrátit k pohybové aktivitě - umožnit fungování dětských sportovních kroužků a oddílů na venkovních sportovištích.

OČKOVÁNÍ
Očkování je nepochybně cesta k normálnímu životu. v současných podmínkách jiná neexistuje. Pořád ale platí, že musí být dobrovolné. Dodávky vakcín konečně proudí do ČR ve větších počtech (>250 000 týdně). Znepokojují nás ovšem zprávy, že kvůli selhání pana premiéra při vyjednávání v EU přišlo Česko o část dodávky vakcín, či snad že byly nějaké nabídky odmítnuty - tyto zprávy je nutné vysvětlit a zajistit, aby se nic takového neopakovalo. Každá dodávka znamená nejen zachráněné životy, ale i o několik dní rychlejší návrat k normálnímu životu. Vláda se musí aktivně starat, ne jen pasivně čekat, kdo jí co nabídne. Zásadně se ale vymezujeme proti masivnímu užívání neschválených a netestovaných vakcín. bez ohledu na to, kdo je jejich výrobcem.

Je třeba zajistit kapacity očkování - v červnu čekáme až 120 000 lidí denně. Je rovněž nutné řešit velké procento nenaočkovaných osob nad 75 let - je třeba zjistit, proč tomu tak je (nechtějí nebo nemohou?) a dostat k nim vakcíny co nejrychleji. V neposlední řadě je nutné, aby kabinet vypracoval strategii pro budoucí měsíce. Během léta mohou být teoreticky naočkováni všichni zájemci, ale virus podle expertů mutuje a je třeba počítat s pravidelným přeočkováním a mít ucelený plán, jak občany chránit před virem i dalšími lockdowny.

COVID PASY
V žádném případě nechceme, aby se lidé, kteří nebyli nebo nemohou být očkováni, stali občany 2. kategorie, kterým se omezí právo cestovat. Je nutné upravit návrh tak, aby nedával možnost členským státům některé skupiny lidí diskriminovat. Naprosto ekvivalentní variantou očkování musí být i negativní test, nebo prodělaný covid-19, kde se předpokládá dočasná imunita. Usilujeme také o to, aby testy byly občanům k dispozici zdarma a byly tedy skutečnou alternativou očkování.

Vítáme současný návrh Komise v tom, že nevytváří centralizovanou databázi zdravotnických dat evropských občanů. Z důvodu ochrany těchto informací je potřeba, aby případné covidové pasy v digitální formě byly uloženy na osobním zařízení občana, například na mobilu. Prosazujeme, aby měl občan vždy na výběr, zda dostane digitální nebo papírovou verzi certifikátu. Chceme, aby ověření certifikátů probíhalo bez přenosu osobních údajů nebo údajů o certifikátu mimo místo, kde dochází k ověřování. Technicky je to možné.

Dále prosazujeme, aby členské země vydávaly pro každou jednotlivou vakcínu, test či prodělání covidu-19 nový certifikát a starší informace se nekupily na jednom certifikátu. Požadujeme, aby konec očkovacích certifikátů přišel zároveň s koncem světové pandemie. Co se týče dalšího užití certifikátů na národní úrovni, vždy musí být v souladu s rozhodnutím státních orgánů, aby se nestávalo, že si sama restaurace nebo obchod rozhodne, že bude vpouštět lidi pouze s covid pasem.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Ivan Bartoš #Koaliční spolupráce #koronavirus #Piráti a STAN

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.