Média

Namísto chirurgické roušky je možné použít bavlněné roušky s filtrem

30. 03. 2021 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátský poslanec Tomáš Martínek interpeloval ministra zdravotnictví Jana Blatného ohledně upřesnění pravidel dle platných nařízení ve vztahu k použití bavlněných roušek s kapsou pro filtr. Ministr Blatný v odpovědi písemně potvrdil, že těsnící bavlněné roušky s kapsou pro filtr a s melblownovým filtrem ušité dle návodu RouskySTulkou.org studentů a akademiků Technické univerzity v Liberci lze použít v rámci současného opatření na venkovní nošení nebo i zakrytí dýchacích cest například v práci. Lze je tedy použít všude tam, kde stačí chirurgická rouška. 

koronavirus pink

Odpověď ministra Blatného:

Vážený pane poslanče,

ve věci Vaší interpelace ev. č. 1643 ze dne 23. 2. 2021 ohledně technických podmínek a požadavků ochranných prostředků dýchacích cest dle mimořádného opatření sděluji, že filtr z melblownového materiálu vložený do těsnící bavlněné masky s kapsou i další Vámi jmenované alternativy mohou po technické stránce splňovat požadavky stanovené technickou normou ČSN EN 14683+AC. Tyto je možné použít pouze na místech stanovených v první části mimořádného opatření, a tedy na všech ostatních veřejných přístupných místech v zastavěném území obce a na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Mimořádné opatření stanoví, že ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, a na dalších specifikovaných místech, je potřeba nosit ochranný prostředek dýchacích cest naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Mimořádné opatření nestanovuje konkrétní produkty, např. s označením FFP2, KN95, N95 atp., specifikuje jen minimální rámec, které musí produkt naplnit. Tato forma byla zvolena z důvodu širokého spektra produktů na českém trhu, jež naplňují celosvětově uznávané normy. Dle našich informací se na českém trhu vyskytují produkty naplňující normy Australského společenství, Japonska či Jižní Koreji. V konkrétní rovině lze říci, že produkt nesoucí označení nano- či jiné dílčí označení naplňující filtrační účinnost min. 94 % (norma EU č. 149) popřípadě 95 % (norma ČLR GB 2626) atp., jak je uvedeno v mimořádném opatření, může být bez potíží používán. 

Na nanofiltr, který se vkládá do kapsy mezi roušky, případně překrývá výdechový ventil, je třeba nahlížet jako na samostatný osobní ochranný prostředek. Ten musí být v takovém případě vybaven i návodem k použití, který jednoznačně stanoví způsob manipulace (specifikaci roušek, mezi které má být vkládán a způsob, kterým se tak má činit), aby mohl výrobce zaručit jeho účinnost v celé šíři jeho možného použití. 

Je skutečností, že v rámci opatření bylo nutné stanovit technické podmínky a parametry s ohledem na jejich ověřitelnost, tedy tak aby je bylo v praxi možné kontrolovat. To je možné pouze u výrobků, které jsou standardizované. Bohužel to není možné u individuálně upravovaných ochranných prostředků, a to bez ohledu na jejich reálnou filtrační ochranu. Vzhledem k požadavkům na vynutitelnost mimořádného opatření nebylo možné stanovit podmínky způsobem, který by neumožnil jejich praktické a snadno proveditelné prokázání. 

S pozdravem

Jan Blatný

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #koronavirus #Ministerstvo zdravotnictví #ochranné zdravotnické pomůcky #Tomáš Martínek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.