Odborně

Půdu je třeba chránit důsledněji: Piráti připomínkují nedostatečně ambiciozní Protierozní vyhlášku

25. 03. 2021 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Současná vláda velice neochotně a zdlouhavě připravuje Protierozní vyhlášku. Ta je od 16. března v Meziresortním připomínkovém řízení. Je to již  třetí verze a vyjednávání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství se táhnou už od roku 2017. Kvůli silným agrárním lobby byla v minulých letech vždy smetena ze stolu. Piráti ji však i tentokrát považují za nedostatečně ambiciozní.

plosna eroze-main

Konečně to vypadá, že budeme chránit půdu
1 cm půdy se vytváří zhruba 100 let. Ztráta půdy v ČR je ale vyčíslena na 21 mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o vyčíslení škod způsobených na majetku nebo budoucí ekonomické ztráty způsobené nižší produkcí, ale pouze o finanční vyjádření ztráty půdy na základě ceny zeminy. Dle VÚMOP je v současné době až 60 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a 25 % větrnou erozí. Nově se díky vyhlášce zavádějí sankce pro zemědělce, kteří nedodržují protierozní opatření a přispívají svým nevhodným hospodařením ke smyvu půdy z polí. Finanční postih se může vyšplhat k 1 mil. Kč a odebrání části zemědělských dotací. 

Pirátský odborný tým aktivně připomínkuje
Piráti a odborníci se shodují, že vyhláška má nedostatky, které je potřeba zlepšit. Piráti podávají zásadní připomínky skrze Kraje a navrhují následující:

  • Důslednější předcházení eroze. Současný návrh se týká jen tzv. Opakované erozní události. Určité pole tak musí být smyto opakovaně, aby se vůbec do systému Protierozní ochrany dostalo. Tento systém hodnocení a náprav je podle nás značně dlouhodobý a není preventivní.
  • Limit přístupné ztráty půdy 9 tun/hektar/rok s postupným snižováním. Doporučuje tento limit i do budoucna dále snižovat, např. na hodnotu uvedenou v pravidlech projektování pozemkových úprav, aby tato míra erozního ohrožení odrážela rychlost tvorby půd.
  • Přidání větrné eroze. Návrh se zabírá jen vodní erozí, neřeší erozi větrnou, která je v České republice čím dál tím větší problém a která ohrožuje 25 % polí.
  • Ochrana veškeré zemědělské půdy. Současný návrh se týká jen orné půdy. Zákon č. 334/1992 Sb. však hovoří o veškeré zemědělské půdě, takže hodnocení erozního ohrožení by mělo spadat i na další kategorie zemědělské půdy, trvalé kultury (chmelnice, vinice apod.).

Nutno ale poznamenat, že aktuální návrh Protierozní vyhlášky je v současné podobě  alespoň naprosté minimum. Je to začátek, od kterého se dá odrazit a ochranu zemědělské půdy časem zefektivnit.

Připomímek mají Piráti hned několik
Návrh celkově nepovažujeme za dostatečně ambiciózní. Současné znění vyhlášky omezuje její efektivnost a není v souladu s účelem zákona (o ochraně ZPF), který má naplňovat. Problematické je promíjení některých erozních událostí, a zejména absence preventivní složky. Konkrétní návrhy na úpravu vyhlášky uvedené níže je tak třeba brát v kontextu tohoto obecného komentáře.Použité fotografie se svolením VÚMOP

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Piráti - Resortní tým zemědělství

Štítky: #eroze #Ministerstvo zemědělství #Ministerstvo životního prostředí #ochrana #zemědělství #životní prostředí

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.