Komentáře

Vystřelovat stále nová opatření nedává smysl. Upravujme ta současná podle dat a neomezujme dále občany

18. 03. 2021 | 13 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Fungující protikoronavirový systém nemůže být postavený pouze na tom, že budeme neustále vystřelovat nová opatření, která ve svém konečném důsledku nebudou dávat smysl a veřejnost se v nich bude jen ztrácet nebo je bude ignorovat. Každý systém potřebuje průběžnou revizi, a proto se budeme vlády nadále ptát na vyhodnocení aktuálně platných opatření a poskytnutí jasných dat o jejich účinnosti. U neúčinných opatření pak budeme žádat jejich zrušení, aby nedocházelo k většímu omezování života občanů, než je v současné chvíli nezbytně nutné. Bude nás zajímat především ukončení zákazu pohybu v přírodě a povinnosti nosit roušku v zastavěné oblasti, když v okolí nejsou žádní další lidé. Nadále se budeme ptát i na návrat dětí do škol, kde vláda od 1. března neučinila prakticky žádné kroky.

ivan bartos-respirator

Nejde přitom pouze o vyhodnocení nařízení, které vymyslela sama vláda, ale také ta, které jsme s vládou společně řešili my. Především povinné testování ve firmách a zvýšení nemocenské. 

Přestože je na přesné vyhodnocení současných opatření nutné ještě zhruba týden počkat, přislíbil ministr Blatný mně a Vítovi Rakušanovi na včerejší společné schůzce, že v pondělí ministerstvo potřebná data poskytne.

Dnes jsme zároveň ministru Blatnému poslali další návrhy, kterými by se podle naší koalice mělo ministerstvo v následujících dnech v oblastech testování, očkování a školství urychleně zabývat. Jedná se především o:

Testování ve firmách a v populaci

 •  Neprodleně musíme zahájit diskuzi s laboratořemi o navýšení kapacit pro testy PCR, včetně hromadného testování vzorků pomocí metody poolování.
 • Musíme začít zohledňovat dostupné nezávislé studie a nakupovat testy, které jsou skutečně účinné. Nemá cenu testovat nekvalitními testy, jsou to vyhozené peníze nás všech.
 • Musíme výrazně posílit kapacity pro vyhledávání nových mutací viru, aby nám neujel vlak, jako se stalo v případě britské mutace.
 • Je nutné připravit jednodenní rekvalifikační kurzy pro zaměstnance firem, aby firmy nemusely být závislé pouze na odběrových testovacích kapacitách zdravotnických pracovníků.
 • Vláda musí urychleně představit řešení vysoké poptávky po plošném antigenním testování, které bylo způsobeno testováním ve firmách a nastavit lepší kontrolní mechanismy ve vztahu k dodržování karantén v provozech firem.
 • Nesmíme rezignovat na trasování kontaktů. Cílem musí neustále být zvýšený počet hlášených kontaktů.
 • Navrhujeme, aby měl každý občan 1 PCR test každých deset dní zdarma, stejně jako to nyní funguje u antigenních testů. Odhalíme tak více nakažených, zjednodušíme testování ve firmách a snížíme byrokracii, která na firmy v současnosti dopadá.

Očkování

 • Navrhujeme dobrovolné zapojení lékáren do sítě očkovacích míst po předchozím zaškolení. Stejně jako to funguje v zahraničí. V dubnu a květnu získá ČR miliony vakcín a je proto třeba mít připravenou širokou síť očkovacích míst. Lékárny jsou vzhledem k přítomnosti zdravotnických pracovníků a dostupnosti kapacit pro skladování vakcín ideálním místem pro očkování. Je však nutné lékárníky zaškolit a připravit příslušné změny zákonů, které již představila Česká lékařská komora.
 • Je bezpodmínečně nutné okamžitě zlepšit komunikaci s praktickými lékaři, aby mohli očkovat své chronicky nemocné pacienty, kteří se na ně obracejí.
 • Ministerstvo musí spustit masivní osvětovou kampaň k očkování. Je nutné aktivně bojovat proti dezinformacím a vysvětlovat veřejnosti možné přínosy vakcinace.
 • Je nutné zásadně zjednodušit a zefektivnit rezervační očkovací systém. Zejména zkrátit čas na očkovacích místech, například pomocí online vyplňování dotazníku se zdravotním stavem, nebo místo opisování rodného čísla při registraci generovat QR kód pacienta. V neposlední řadě pak vytvořit přehledné informační stránky pro všechny očkovací místa. 

Návrat dětí do škol

 • Chceme, aby ministerstva zdravotnictví a školství okamžitě začala pracovat na pilotních projektech návratů žáků do škol a komplexní strategii.
 • Navrhujeme posílit pravomoci škol tak, aby ředitelé mohli organizovat zejména rotační výuku na základě epidemiologické situace v regionu. K tomu musí ministerstvo školám zajistit metodiku a cílenou podporu.
 • Je také nutné zajistit podporu školám pro alternativní způsoby vzdělávání žáků, kteří se nezapojí se do obnovené prezenční výuky.
 • Ministerstvo by mělo zajistit převod vyřazené digitálních techniky z úřadů a poskytnout ji žákům bez možnosti připojení k online výuce.
 • Využít prostory s připojením k internetu (nízkoprahové kluby, střediska volného času, knihovny) pro žáky, kteří se nemohou zapojit do online výuky, a zajistit jejich podporu při přípravě na výuku s využitím studentů pedagogických fakult a jiných dobrovolníků.
 • Posílit podporu znevýhodněných žáků (online doučování, individuální osobní práce učitele/asistenta s žákem, kontakt žáků se školními psychology a výchovnými poradci).
 • Zajistit prevenci psychických problémů u dětí (zapojení školních poradenských pracovišť, pedagogicko psychologických poraden, neziskových iniciativ a organizací).
Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ivan Bartoš

Štítky: #covid 19 #Ivan Bartoš #koronavirus #mimořádná opatření #vládní opatření

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.