Odborně

Piráti vyvracejí výhrady ke své novele zákona o legalizaci konopí

28. 01. 2021 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátský Meziresortní tým Návykové chování zveřejnil stanovisko k  projednávání legalizace konopí v PSP a vysvětluje v něm, v čem tkví zásadní nedorozumění, která zabránila přijetí pirátské novely zákona.

Cannabis sativa

Rozpor s Úmluvou?
Nejčastěji opakovanou výhradou vůči naší novele byl fakt, že její přijetí by znamenalo porušení Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách. Jak řekl pirátský poslanec Tomáš Vymazal - ano, k porušení by skutečně došlo. Ptejme se však: jaké reálné dopady by toto porušení mělo? Ze strany opozice k našemu návrhu zaznělo, že Kanada svým regulačním rámcem ve vztahu ke konopí Úmluvu porušuje též. A jaká je reakce mezinárodního společenství a OSN? Kanada je “intenzivně kritizována”. Kým? Nikým jiným než Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, který je Radou OSN pověřen monitorovat dodržování Úmluvy. Tato kritika nemá skutečné dopady na fungování kanadského státu ať už na vnitřní nebo mezinárodní úrovni. Ve stejné situaci se nachází další země, které v nějaké podobě zavedly legislativu upravující nakládání s konopím v rozporu s Úmluvou.

Je též nutno zohlednit vyvrácená názorová východiska Úmluvy, jejíž represivní přístup má důvody historické a politické, nikoliv vědecké. V kombinaci s výše zmíněnou absencí reálných sankcí za její porušení nelze nezbytnost souladu s ní považovat za faktickou překážku legislativních změn, které by občanům umožnily legální přístup ke konopí pro osobní potřebu.

Bezúplatné předání = dealování?
Naše novela obsahuje mimo jiné i část, která by umožnila bezúplatné předání legálně vypěstovaného konopí. To mnozí z oponentů novely považují za legalizaci dealování. Je tomu skutečně tak? Jak je zjevné ze slova “bezúplatné”, takovéto předávání by nebylo trestné jen za předpokladu, že nedojde ke směně konopí za peníze nebo jinou komoditu. “Úplatné” předávání by zůstalo kriminalizováno a policie by se mohla zaměřit na ty distributory konopí, kteří by se pokoušeli o jeho nelegální výrobu nebo prodej, namísto toho, aby stíhali třeba seniorky s bolavými klouby, které od souseda dostaly darem dózičku konopné masti.

Vnímáme nicméně, že koncept bezúplatného předávání může být vnímán kontroverzně. Momentálně pracujeme na úpravách k našemu návrhu, které by některé z vyplývajících obav reflektovaly.

Více uživatelů konopí po legalizaci? Děti?!
Mnoho z kritiků naší novely vyjádřilo své očekávání nárůstu prevalence užívání konopí ve společnosti po umožnění legálního nakládání s ním pro osobní potřebu. Dojde k něčemu takovému a je třeba se obávat?

Studie ze zahraničí ukazují, že po nějaké z forem “legalizace” konopí v dalších zemích docházelo v některých případech k drobnému snížení počtu uživatelů, zatímco v dalších došlo k mírnému (nikoliv dramatickému) navýšení. S ohledem na to, že jde o relativně velmi mladou problematiku, nelze na základě současného vědeckého poznání jednoznačně potvrdit, že mezi “legalizací” a počtem uživatelů je vazba. Ta je spíše v mnoha dalších, sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorech.

Klíčové je to, že ať už by se křivka počtu uživatelů po našich změnách vyvíjela tím nebo oním směrem, samotné nastolení rámce legálního konopí pro osobní potřebu výrazně rozšíří prostor, v němž se můžeme pohybovat při snahách o eliminaci negativních dopadů užívání konopí na společnost. Policii bude umožněno zacílit svou pozornost na producenty nelegálního konopí (kteří by byli jediným zdrojem konopí pro děti a mladistvé, jelikož regulované konopí by bylo dostupné pouze od 18 let - jako v současnosti tabák či alkohol). Lidé, jejichž užívání je problémové, budou moci vyhledat pomoc bez obav z legálního postihu. Detabuizace konzumace konopí pro dospělé občany dále sníží zájem dětí a mladistvých o získání zkušeností s konopím; zakázané ovoce nejvíc láká.

Konopí spouští schizofrenii a další závažné poruchy!
Většina vědeckých studií na téma se shoduje v tom, že konopí může být spouštěčem schizofrenní poruchy. Stejně tak se ale shodují na tom, že v podstatě všech případech lze předpokládat, že by ke spuštění dříve či později došlo jiným podnětem. Jedním z nejčastějších spouštěčů je alkohol - který je zcela legální.

Rozhodně nechceme minimalizovat význam možných rizik užívání konopí. Chceme ovšem, aby občané měli k dispozici maximum informací o těchto rizicích - a v případě problematické reakce měli možnost vyhledat lékařskou nebo psychiatrickou péči; a to bez obav ze stigmatizace nebo dokonce legálního postihu.

Naše novela by přesně toto všechno umožnila. Nemluvě o tom, že v důsledku liberalizace nakládání s konopím lze očekávat větší zájem vědecké obce o tuto rostlinu a tedy výsledné výzkumy a studie, které nás v chápání rizik užívání konopí posunou zase o něco dále.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ondřej Klíma/Meziresortní tým Návykové chování

Štítky: #konopí #léčebné konopí #novela #Tomáš Vymazal

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.