Reportáže

Česko ve snižování rizik u kouření tabáku zaostává. Piráti spolu s experty volají po zlepšení

18. 01. 2021 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Jak nahlíží experti z oblasti zdravotnictví a státní regulace návykových látek na užívání alternativ ke kouření tabáku jako jsou e-cigarety a zahřívaný tabák? Jak se k tématu staví představitelé Pirátů? A jak byla relevantní legislativa uchopena v Řecku? Nejen tyto otázky byly diskutovány na včerejším webináři „Moderní přístupy k závislostem – oblast boje s kouřením”, který s Pirátskou stranou pořádal Nadační fond ZET.

cigareta

Webinář proběhl pod záštitou poslance Pirátů Tomáše Vymazala a řeckého velvyslance Thanasise Paressogloua. Jednotlivé příspěvky a diskuze byly tedy zasazeny do mezinárodního kontextu. „S velkou pozorností jsem naslouchal prezentaci pana Ioannise Faropoulose, vědeckého poradce 1. náměstka řeckého Ministerstva zdravotnictví. Ten nám přiblížil postup jejich vlády ve snaze o snižování rizik v oblasti kouření tabáku. Je potřeba, abychom i u nás podpořili užívání alternativních produktů například úpravou jejich zdanění a také zlepšili informovanost veřejnosti v oblasti snižování rizik,“ řekl Vymazal a dodal: „Racionální regulace psychotropních látek –⁠ těch legálních nevyjímaje –⁠ je klíčovou prioritou Pirátské strany. Proto si velmi cením inspirace z dalších zemí.”

Řešila se i situace v České republice. Hluboký a více než kvalifikovaný vhled do minulého vývoje, současné situace i možných budoucích kroků poskytli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V panelové diskuzi promluvila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a Ladislav Csérny z Národního ústavu duševního zdraví a Harm reduction akademie. Tito experti se shodli na tom, že principy snižování rizik užívání nastolené v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je třeba přetavit do podoby reálné legislativy. Shoda byla též v nezbytnosti důsledného prověřování metodologie studií, na nichž by takováto legislativa stála.

Za Piráty vystoupili poslanec Petr Třešňák a europoslanec Mikuláš Peksa. Třešňák přiblížil důležitost tématu snižování rizik pro Pirátskou stranu a dal jasně najevo, že v příštím volebním období mají Piráti v plánu reformu služeb v oblasti návykového chování a také racionalizaci politiky v kontextu psychotropních látek. Peksa mluvil o nezbytnosti mezinárodní koordinace a prolomení současné vesměs nefunkční politiky v této věci na celoevropské úrovni.

„Téma snižování rizik (nejen) u tabáku by mělo být ústředním motivem racionální politiky návykového chování, současný akční plán toto bohužel nereflektuje. Piráti budou bojovat za to, aby bylo snižování rizik v příštím akčním plánu prioritizováno,“ dodala k tématu Janka Michailidu, vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Janka Michailidu #kouření #Mikuláš Peksa #Petr Třešňák #psychotropní látky #Tomáš Vymazal #zdravotnictví

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.