Média

Piráti žádají vládu o doplnění očkovací strategie. Kabinet zapomněl na celou řadu rizikových skupin

11. 01. 2021 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti zaslali vládě připomínky k aktualizovanému plánu očkování, aby efektivněji pomohl zemi bojovat s pandemií. Vyzývají kabinet k upřesnění, na základě čeho je určováno, kdo má být vakcinován jako první. Navrhují, aby byli mezi prioritní skupiny zařazeni nejen opomenuté skupiny pacientů, ale i medici, dobrovolníci a další lidé v nemocnicích a sociální péči. Naopak chtějí vědět, zda je nutné prioritně očkovat některé úředníky. Žádají také dopracovat komunikační strategii, lepší IT podporu projektu, boj proti dezinformacím i sledování efektivity očkování či nežádoucích účinků. Zajímá je rovněž, jestli vláda zvažuje nakoupit i vakcíny po vzoru Velké Británie nebo USA, aby jich byl zajištěn dostatek pro české zájemce.

richterova kresnak

"Oceňujeme, že vláda konečně přizvala i opoziční strany k připomínkování strategie pro vakcinaci. Očkování je klíčový projekt pro zvládnutí pandemie, Piráti tak několikrát vyzývali kabinet k pečlivému dopracování plánu, aby byl kvalitní a pokrýval všechny zásadní oblasti. Musí také reagovat na nejasnosti či otázky občanů, protože právě na jejich důvěře a podpoře celá akce stojí. I když je nově předložená strategie výrazně lépe zpracovaná, stále je zde řada věcí, které je třeba upravit nebo dovyjasnit,” popsal místopředseda Výboru pro zdravotnictví a pirátský poslanec Petr Třešňák.

„Neméně podstatná je i IT podpora celého projektu, která je v současné chvíli nedostatečná. Jde například o hlášení nově vzniklých očkovacích center a sledování jejich kapacit. Online formulář pro zdravotníky, který budou muset vyplňovat, musí běžet na intuitivním a stabilním systému tak, aby ušetřili maximum času. Díky tomu budou mít víc prostoru věnovat se očkování samotnému. Nutné je rovněž popsat způsob hlášení nežádoucích účinků vakcín a vyhodnocovat jejich efektivitu,” doplnil pirátský poslanec.

Piráty také zajímá, jakým způsobem byly vybírány skupiny, které se mají očkovat jako první. „Jde o zásadní aspekt strategie. Je proto důležité, aby byl výběr prioritních skupin promyšlený, transparentní, logický a podpořený daty. Právě konkrétní zdroje ale v současném plánu zcela chybí. Některé skupiny pacientů navíc zařazeny jsou, některé naopak zcela chybí – například pacienti s neuromuskulárním onemocněním. Navrhujeme rovněž mezi prioritní skupiny očkovaných zařadit mediky a dobrovolníky, kteří pracují v nemocnicích, popřípadě agenturní pracovníky v sociální péči jako jsou třeba uklízečky v domech pro seniory,” uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, podle které je toto téma také důležité vysvětlit srozumitelně veřejnosti. Stejně tak důsledně potírat všechny dezinformace ohledně vakcín. 

Podle ní může celý projekt úspěšně fungovat logicky jen tehdy, pokud bude zajištěn dostatek vakcín pro všechny dobrovolné zájemce. „Vláda podle zveřejněného plánu ale neuvažuje o získání a využití vakcín registrovaných například ve Spojeném království či Spojených státech, Piráty tak zajímá důvod. Ministerstvo zdravotnictví by totiž mohlo dočasně povolit jejich podávání již před registrací vakcíny v Česku, samozřejmě vždy výhradně s poučením a výslovným souhlasem pacienta. Takový postup již resort využil i v minulosti,” uzavřela Richterová.

Celý dokument s reakcí na strategii očkování a plán provedení očkování proti onemocnění COVID-19

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #covid 19 #koronavirus #očkování #Olga Richterová #Petr Třešňák #testování #zdravotnictví

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.