Odborně

PŘEHLEDNĚ: Základní informace k paušální dani

08. 01. 2021 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Do pondělí 11. ledna se živnostníci mohou přihlásit k paušální dani, což je nový systém pro povinné odvody za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob. Nově je možné všechny tři odvody zaplatit jednou platbou na jedno místo. Navíc po skončení příslušného kalendářního roku odpadá nutnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy a limituje se možnost kontrol ze strany finančního úřadu. Paušální daň se vyplatí živnostníkům s 60% paušálem od ročních hrubých příjmů 600.000 Kč pokud neuplatňují slevu, případně bonus na děti.

daně

Podmínky pro podnikající fyzické osoby:

 • v předchozím roce neměla příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč a v tomto roce tento limit opět nepřesáhne.
 • neplynou jí příjmy z kapitálu nebo nájmu (souhrnný limit ze zákona je 15.000 Kč)
 • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (nepracuje na hlavní, či vedlejší pracovní poměr). Výjimku tvoří příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Dohody o provedení práce tak paušálnímu režimu nebrání)
 • Není plátcem DPH a nemá registrační povinnost (výjimkou je registrační povinnost identifikovaných osob)
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) nebo komplementářem komanditní společnosti (k.s.)
 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení

Paušální daň je výhodná:

 • pro živnostníky s výdajovým paušálem 40% od hrubého ročního příjmu 400.000 Kč a výš
 • pro živnostníky s výdajovým paušálem 60% od hrubého ročního příjmu 600.000 Kč a výš
  - a to pokud nečerpají slevu na děti, nebo na manželku. Slevu, případně bonus na děti může uplatnit partner tohoto živnostníka. Roční úspora je cca 2.300,- Kč. 

Pro živnostníky-zemědělce není paušální daň výhodná nikdy.

Podrobnou kalkulačku naleznete zde

Pokyny pro placení:

Částka: 5 469,-  (pro každý měsíc v kalendářním roce 2021)
Splatnost daně: V daný měsíc k 20. dnu (tzn. v lednu platím za leden, v únoru za únor atd. s lednovou výjimkou -> splatnost do 22.2.2021)
Bankovní spojení: číslo účtu dle spádové oblasti podle trvalého bydliště (čísla účtu na stránkách finanční správy)  S předčíslím dle typu daně (pro paušální daň 2866)   
Variabilní symbol: DIČ bez CZ, resp. rodné číslo (bez lomítka)
Ohlašování na pojišťovnu a sociálku: Zajišťuje finanční správa; není potřeba činit další kroky

Na zpětnou vazbu od finanční správy nečekejte. Odpovědi neposílá. 
Další informace o paušální dani na oficiálních stránkách finanční správy.

Základní důsledky paušální daně:

 • o 15% vyšší odvod než minimální záloha na sociální pojištění má důsledky do výpočtu důchodů živnostníků - celoživotní živnostníci získají 15% na zásluhové části při výpočtu starobního důchodu. 
 • po skončení zdaňovacího období (kalendářní rok) není možné podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu nebo správu sociálního zabezpečení. Důsledkem nemožnosti podat daňové přiznání je nejen nemožnost vyúčtovat daňové slevy, ale především pak nemožnost odečíst položky snižující základ daně, například dary nebo úroky z hypotečních úvěrů.
 • paušální daň neumožňuje vyúčtovat slevy na poplatníka, na studenta, nebo na děti či manželku (v případě rodin nic nebrání, aby jeden z partnerů zůstal v klasickém režimu a slevy na děti uplatnil u sebe) 

Upozornění:

Paušální daň je institutem od teď do budoucnosti. Daňové přiznání a přehledy za rok 2020 musíte ještě podat. 

Paušální daň je nutné podat ve lhůtě do 10. ledna (v roce 2021 do 11. ledna) a důsledkem nedodržení lhůty je nemožnost vstupu poplatníka do paušálního režimu v daném rozhodném období (kalendářním roce).

Online oznámení (vyžaduje datovou schránku, nebo el. podpis) najdete zde
Papírový formulář k tisku a odeslání poštou najdete zde.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jiří Valenta

Štítky: #daně #ekonomika #Finance #Ministerstvo financí

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.