Reportáže

ANKETA: Jak vidí 50 Pirátů rok 2021? Křišťálová koule hlásí premiéra s drony

07. 01. 2021 | 26 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Rok 2020 byl pro mnohé z nás těžkou zkouškou odolnosti a jak to vypadá, ani v tom následujícím nás příliš odpočinku nečeká. Termíny sněmovních voleb byly vyhlášeny na 9. a 10. října, čímž pádem odstartovala kampaň. Co naplat, že prezident vyhlášením evidentně zamýšlel opozici zkomplikovat mediální prezentaci a tím zvýhodnit vládní strany. Pirátům to příliš vrásky nedělá. Naopak z ankety mezi více než padesáti aktivními členy převládá pozitivní nálada a vzhledem k roku 2021 i k nadcházejícím volbám jednoznačně vévodí optimismus. Do nového roku nejčastěji zaznívají přání změny poměrů ve vládě a celkovém směřování ČR, nový přístup k otázkám životního prostředí a klimatu, neúspěch autoritářů ve světě a naopak svobodu lidem v zemích, kde se jí společnosti nedostává. Pirátům leží aktuálně nejvíce na srdci úspěšné zvládnutí a ústup pandemické krize. Na základě následující ankety si můžete udělat obrázek o tom, jak oslovení vnímají letošní vyhlídky, jaká jsou pro ně důležitá témata ke změnám, a co by nám všem pro rok 2021 přáli. (Ne)Překvapí však, že mezi nejčastější přání patří vítězství v podzimních volbách a mít premiéra s drony...

50 piratu

1. Co by v novém roce podle tebe nejvíce prospělo české společnosti? 

2. Jaké změny si pro tento rok v událostech na české i světové politické scéně přeješ? 
Hana Ančincová - finanční analytička, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje

 1. Pro nový rok je potřeba víra a hlavně naděje. Naděje, že díky soudržnosti ve společnosti překonáme stávající krizi a společně se zase postavíme na nohy. 
   
 2. Chci mít premiéra s drony. Také využiji veškeré kompetence kraje k tomu, aby se podobná katastrofa, která se stala na řece Bečvě už nikdy neopakovala a sama přispěji ke kontrole a legislativním změnám. Zároveň věřím, že bude dopaden viník této katastrofy. Bečvu nenechám vyšumět.
   

Martin Arden - lektor francouzštiny, evangelický pastor, zastupitel hlavního města Prahy

 1. Přál bych si aby komunisté odešli z veřejného prostoru a tak,  jako se nedostali do pražského zastupitelstva v minulých komunálních  volbách, tak aby už neprošli letos do parlamentu.
   
 2. Ochrana klimatu je zásadní, planeta ani příroda nám nepatří. Posun v myšlení podobný tomu, jako se kdysi řeklo, že otroctví je neetické - i přesto že pro většinu lidí to byla věc přirozená. Jako se kdysi řeklo že ženy by měly být ve svých právech rovnocenné mužům, tyto změny v myšlení trvají celá staletí. Jsme na Zemi jen dočasné a jako hosté, byla nám svěřena k opečovávání a předat ji další generaci ve stavu v jakém je, není možné.Dana Balcarová - poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí

 1. Konec korona krize a důvěryhodná vláda, a také opuštění modelu trvalého ekonomického růstu. Udržitelný rozvoj je cesta pro nový rok i pro budoucnost.
   
 2. Aby na Klimatické konferenci OSN COP26 našlo světové společenství shodu na ambiciózních cílech v rychlém snižování emisí skleníkových plynů a také aby se ekonomicky vyspělé státy zavázaly k podpoře těch méně rozvinutých, které jsou projevy klimatické změny postiženy více.Šimon Barczi - manažer, analytik a Pirát Karlovarského kraje

 1. Nejvíce by nám všem prospělo pokud by jsme mohli jako společnost co nejdříve začít znovu žít, podnikat a primárně mít možnost se  spoléhat sami na sebe. Abychom se jako národ dokázali rychle adaptovat na změny globálního statusu quo, uvědomili si co nejdříve, že se svět změnil a tyhle změny využili ke svému prospěchu.
   
 2. Legalizaci měkkých drog v USA, protože to akceleruje tu potřebnou změnu kterou po parlamentních volbách dotáhneme i v ČR. Přeji si, aby politická reprezentace začala řešit strategická témata, která brzdí náš rozvoj, aby tato COVID krize přinesla důležité změny a nastartovala pozitivní trendy ve školství, zelené ekonomice, vybalancovala nerovnoměrný regionální rozvoj a přinesla menší závislost jedinců na státu. To, že přiští novoroční projev bude pronášet dredatý premier není už ani přáním, ale jen otázkou času.Lukáš Blažej - zastupitel Ústí nad Labem, odborník na problematiku životního prostředí, protikorupční aktivista

 1. Větší informační gramotnost. Přál bych si, aby česká společnost vyžadovala od politiků informace, uměla je vyhodnotit a činit na jejich základě rozhodnutí ve volbách. Kdyby veřejnost požadovala politiku založenou na datech, nedostali bychom se do situace, ve které máme při přepočtu na obyvatele 6. nejvyšší počet úmrtí na Covid-19 z celého světa.
   
 2. Přeji si, aby ve volbách uspěli liberální politici, kteří si cení demokratického právního státu. Kromě říjnových voleb v ČR jsou tyto hodnoty podstatné i pro volbu Knessetu a prezidenta v Izraeli, moldavského parlamentu, hongkongského parlamentu a řady politiků ve státech Jižní Ameriky a Afriky. Dohromady budou letošní volby rozhodovat nejen o životech stovek milionů lidí, ale také o cestě, kterou se vydá světová politika.
Ivana Böhmová - pedagožka a zastupitelka města Pardubic

 1. Víc naděje, že to zvládneme. Víc důvěry v sebe a druhé. Víc profesionálních lidí ve vedení státu. Míň strachu z neznámého a z jinakosti. Míň společnost rozdělujících prezidentů a psychopatických premiérů.
   
 2. Přeju si mezinárodní dialog a spolupráci v boji s klimatickými změnami. Přeju si novou, důvěryhodnou vládu. Takovou, která vnese řád do chaosu, bude umět komunikovat, bude jí záležet na lidech a životním prostředí. A bude mít lídra s drony na hlavě. :)

Jindřich Čermák - politický analytik a radní pro školství Karlovarského kraje

 1. Do české společnosti více nadhledu a přehledu! Potřebujeme se trochu odpoutat od té naší kotliny a zjistit, že svět nejsou jen Čechy, Morava a kus Slezska, ale i nějaké to okolí. A to nás kupodivu nechce jen obsadit, zlikvidovat a podříznout. Všude jsou lidé, kteří chtějí slušně žít, zabezpečit svou rodinu a bavit se. Tenhle nadhled by umožnil zbavit se strachu, poraženectví nebo ublíženosti, kterými občas trpíme. Zjištění, že nejsme o nic horší (ale ani o nic lepší) než všude vůkol by bylo velmi osvěžující.
   
 2. Kromě nadhledu nám ale často chybí přehled. Velká část veřejnosti neumí pracovat s informacemi a nedokáže si vydestilovat to podstatné. Točíme se na podružnostech a pro stromy nevidíme les. K tomu napomáhá absence základních gramotností - kritické myšlení, mediální gramotnost, finanční gramotnost, základní fungování politiky a jejích institucí. Tak by někteří voliči mohli zjistit, že mikromanagement není až tak úplně super pro ministerského předsedu. 

  České politice bych přál více aktivních (a zejména mladých lidí) v ní. Zoufale v ní chybí lidé do 35 let (tady už mi taky ujíždí vlak, :-)) Čest výjimkám, v tomto kroku právě Piráti podnikli potřebné osvěžení. Obecně si musí lidé uvědomit, že ta odpovědnost leží na nich samotných. Političtí spasitelé neexistují, řešení problémů nemá být o jedincích. Žádný Babiš, Minář, Klaus, Okamura ani Bartoš (ale ten má k tomu pochopitelně nejblíž) zázračně nevyléči náš stát. 

  Celému světu bych přál jedno z největších a nejnaivnější klišé - mír. Ukončení mezinárodních, vnitrostátních a zejména náboženských konfliktů by do řady těch nejzaostalejších končin světa přineslo stabilitu a prosperitu. Ale tohle přání je na úrovni přehlídky soutěže miss. V realistickém pohledu bych si přál komunikující politiky v Evropě i zámoří, a zároveň jsou schopni unést prohru. A rozhodně by mi nevadila kompaktnější a sjednocenější Evropská unie, kterou bychom se mohli konečně naučit brát jako naši součást. 
Magdaléna Daňková - pedagožka a plzeňská zastupitelka

 1. Rok 2020 byl přelomovým rokem, nezapomenutelným ve všech svých aspektech. Covid-19 nám jako katalyzátor odkryl silné a slabé stránky naší vlády i nás samých. Myslím, si, že by české společnosti prospěla změny vlády. Nastolení systematičnosti a transparentnosti řízení s důrazem na rozhodování na základě odborných nestranných poznatků a analýz. Důsledkem těchto změn by byl větší klid v pracovním životě, možnost lépe reagovat na nové výzvy, vyšší efektivnost vývoje inovací, ale i prožívání našich malých a velkých radostí.
   
 2. Na české scéně nově sestavenou vládu s Piráty. V důsledku toho oslabení současného chaosu a korupce. Celosvětově  pak férovou a týmovou spolupráci zemí v rámci řešení Covidu-19 a ekologických problémů.
   Aleš Dohnal - datový analytik, zastupitel Hradce Králové a Královéhradeckého kraje

 1. Nejprve musí skončit chaotické uvolňování a následně utahování “protiepidemiologických šroubů”, což nepůjde bez proočkování velké části populace. Z dlouhodobějšího hlediska je nutné začít řešit dlouho opomíjené problémy Česka. To znamená vypustit exekuční papiňák a ukončit 200 tisíc nelegálních exekucí, zefektivnit a zjednodušit státní správu nebo nastartovat skutečnou modernizaci školství a ne ji pouze popisovat v ministerských strategiích. Rok 2020 byl rokem chaosu, ale stále máme šanci krizi využít k potřebným změnám, ke kterým v klidných dobách není dostatek vůle. K tomu ale každý z nás musí převzít větší díl odpovědnosti za své okolí. Kéž je to celospolečenské předsevzetí pro rok 2021.
   
 2. V české politice mám tři velká přání. První a nejdůležitější je, aby výsledek voleb umožnil demokratickým stranám sestavit vládu, která bude více než byznys ministerského předsedy, řešit budoucnost České republiky jako celku. Druhé přání míří k až mafiánskému okolí pana prezidenta, aby mu dovolilo ze zdravotních důvodů abdikovat a důstojně odejít na penzi. A konečně za třetí po více než třiceti letech od revoluce definitivní konec komunistů ve Sněmovně. Politiku v jiných zemích si netroufnu takto zjednodušit, ale doufám, že porážka Donalda Trumpa je začátek konce velkohubých populistických a často i autoritářských politiků.Štěpán Drtina - historik, kutnohorský radní a asistent poslance

 1. Aby konečně odezněla pandemie koronaviru a hlavně aby naše vláda začala přemýšlet koncepčně a systematicky. Spousta lidí, živnostníků a podnikatelů je v kritické životní situaci, protože se jim nedostává systematické pomoci. Náprava vzniklých škod bude stát ještě hodně úsilí. Česku určitě prospěje, kdyby naše vrcholová politická reprezentace nevyvolávala ve společnosti nenávist, která se přelévá i mezi ostatní občany.
   
 2. Samozřejmě si přeji, abychom vyhráli volby do Poslanecké sněmovny a sestavili vládu, která po letech nebude z občanů dělat hlupáky a skutečně pracovat na tom, aby Českou republiky a život jejich občanů posunula směrem kupředu. Na světové politické scéně si přeji uklidnění rozvířené situaci mezi největšími mocnosti, navázání konstruktivního dialogu a ukončení co možná největšího množství válečných konfliktů.Lukáš Dubec - projektant, programátor a zastupitel Jihomoravského kraje

 1. Osobně vnímám, že jako společnost jsme docela soudržní a umíme si navzájem pomáhat. To ukázala současná krize. Krize ale také odhalila slabiny, ze kterých se musíme nejen jako společnost poučit. Potřebujeme hlavně cítit, že se můžeme spolehnout na vládu a že v ní najdeme oporu. Tento pocit já osobně bohužel nemám. Proto vnímám jako důležité, aby byla od vlády prezentována jasná, srozumitelná a informačně ucelená sdělení. Včetně navazujících logických kroků v jednání. Chaos totiž prohlubuje nedůvěru společnosti a ta pak podle toho reaguje. Co by nám určitě prospělo, je vypořádání se se současnou pandemií. Tomu ale musíme jít naproti sami. Svým přístupem a chováním.
   
 2. Přeju si, abychom jako Piráti dostali větší příležitost a důvěru v nadcházejících parlamentních volbách. Můžeme totiž opravdu přinést nový svěží vítr a myslím si, že i onu důvěru. Vše samozřejmě s velkou pokorou a úctou, protože bez toho to opravdu nejde, pokud své konání myslíte upřímně a nejde vám jen o osobní prospěch. Vše je o lidech. A to platí i o politice v celém světě. Vnímání se navzájem, komunikace, pokora, úcta a spolupráce. To je dle mě budoucnost, kterou máme před sebou.


Zuzana Freitas Lopesová - místopředsedkyně pražských Pirátů a asistentka poslankyně

 1. Začít se k sobě navzájem chovat opět s respektem, slušností a pokorou. Nebát se navzájem si důvěřovat.To jsou vlastnosti, které momentálně přebíjí sebestřednost, arogance, nedůvěra a jistá agresivita. Je to pochopitelné, to druhé nám je dlouhodobě očkováno našimi politickými špičkami. A společnost jako celek vůči tomu není imunní. Tedy - prospěla by nám nová kolektivní imunita vůči aroganci, agresivitě a manipulaci. Dobrou očkovací látkou může být změna v příštích volbách, za sebe doufám, že jí budeme my, Piráti! 
   
 2. Ty výše popsané - návrat k takovým hodnotám, které respektují svobodu a integritu člověka, které mu umožňují být plnohodnotnou součástí společnosti, ve které žije. Přeji si společnost, ve které si není část vyvolených “rovnější”, ve které platí dohodnutá pravidla. Společnost, ve které zlo je skutečně identifikováno jako zlé a dobro je prostě dobrem. Kde přestoupení zákona je vymahatelné a jeho porušení je spravedlivě řešeno. Přeji si ale i takovou společnost, která nevylučuje ze svého středu lidi, kteří jí “nevoní”, která umí být tolerantní, mírumilovná a solidární.

  A přeju si zase obyčejně posedět s přáteli na kafi, na zahrádce, kdekoli!Michal Gill - copywriter, asistent pirátských radní na Praze 3

 1. Česká společnost potřebuje prozření, že existuje obrovské procento politiků, kteří politiku dělají výhradně pro osobní prospěch. Neumím si úplně vysvětlit, jak může kdokoliv, kdo informování sebe sama o fungování naší země věnuje alespoň minutu denně, může stále dookola volit strany, které jsou jedním velkým business plánem pro zvelebení kapes svých bossů. Česká veřejnost potřebuje osvětu.
   
 2. Jednu za všechny: extrémní množství času v poslední době věnuji sledování vývoje v USA a aktuálně se rozhoduje o jejich budoucnosti senátními volbami v Georgii. Když je vyhrají Demokraté, má USA konečně šanci vymanit se z nekonečné stagnace, kterou sebou nese systém dvou stran. S trochou štěstí se také Republikáni kvůli Trumpovi, a pak snad i Demokraté, začnou vnitřně drolit a mohlo by třeba dojít na vznik pluralitního systému politiky. Bez něj USA hned tak, co se reforem týče, nedožene ani země bývalého východního bloku, jako je ČR.Markéta Gregorová - pirátská europoslankyně

 1. Kdybychom si zase mohli sednout na kávu v kavárně. Možná na předzahrádce, možná s rouškou. Beru to jako symbol toho, že máme taková opatření a situaci, aby podniky a lidé mohli dál pracovat, lidé nebyli ohroženi na životě a potkávali jsme se. A takovou situaci nám všem přeji.
   
 2. Můžu si přát cokoli? Přála bych si pro všechny lidi na světě svobodu si vybrat ve férových volbách, kdo je bude zastupovat, aniž by je kdokoli manipuloval. A zástupce, kteří je pak budou férově a otevřeně zastupovat dle toho, co slíbili. Možná to bereme jako samozřejmost, ale někde tu možnost vůbec nemají, a u nás je ohrožená. Takže nezůstanu jen u přání, ale budu i bojovat za zachování téhle svobody.Hana Hajnová - projektová manažerka, zastupitelka Kraje Vysočina a města Telč

 1. České společnosti by prospělo více pokory a vzájemného respektu, na sociálních sítích, v mezilidských vztazích, od vládních představitelů. Prožíváme těžké časy, kdy se vidina pověstného světla na konci tunelu pořád vzdaluje. Přála bych si proto, aby nám to světlo přestala zakrývat ega některých politiků a všichni společně jsme k němu dorazili co nejdříve. 
   
 2. Přeji si, aby na české politické scéně dostali Piráti šanci změnit budoucnost a ukázali, že i politika se dá dělat poctivě a systematicky. Na světové scéně bych nejvíce přála svobodu těm, kteří o ní už dlouho usilují a bojují - Bělorusům, polským ženám, obyvatelům HongKongu a dalším. 

Radek Holomčík - pirátský poslanec a místopředseda strany

 1. Pravda a předvídatelnost. Je potřeba uklidnit rozbouřenou společnost a dodat jí energii po velmi únavném a náročném roku 2020. Tím hlavním je, že vláda přestane lidem lhát. Každá lež se nakonec provalí a zanechává za sebou trpkou pachuť nedůvěry. A také ona předvídatelnost, tedy, aby lidé přestali být negativně překvapováni s každým rozhodnutím vlády (a to nejen v otázkách mimořádných opatření). My politici samozřejmě nedokážeme napravit úplně všechno, ale pokud nepřijde změna od nás, tak ji těžko můžeme očekávat od zbytku společnosti.
   
 2. Za základ považuji změnu po volbách do Poslanecké sněmovny. Současná vládní koalice řídí stát jako insolvenční správce. Žádná vize, žádná budoucnost, jen vytahat co nejvíc peněz a po nás potopa. A nejedná se jenom o Covid19. Nezvládá udržet právní stát, nezvládá řešit mimořádně důležité výzvy (digitalizace státní správy, ochrana klimatu, reforma penzí, daní a sociálního systému, potřebné změny ve školství, budování moderní dopravní infrastruktury). Jsem ale optimista - epidemie ukázala, že se jako národ dokážeme semknout (alespoň tedy v první vlně), že si dokážeme poradit. 

  A i vývoj před epidemií ukázal, že dokážeme udělat z České republiky dobré místo k životu navzdory našim vládám. Proto věřím, že naší zemi nejvíc pomůže úplně normální vláda, která když nepomůže, aspoň nebude škodit. Žádní falešný mesiáši, žádní pseudoodborníci, žádní šmelináři, kterým jde o vlastní profit, ale dokáží to skrýt dobrým marketingem. Prostě úplně normální vláda kompetentních a zodpovědných politiků. Vím, že něco takového je možné, takže jsem optimista.
Jan Hora - IT analytik a software developer, místopředseda pražských Pirátů

 1. České společnosti by nejvíce prospělo, kdyby mohla důvěřovat vládě, mohla se vrátit k normálnímu fungování a mohla využít potenciál ke změnám, jejichž nezbytnost koronavirová krize jasně ukázala. Pokud bychom dokázali opustit atmosféru strachu a nedůvěry a vyměnit ji už napořád za vzájemnou toleranci, ohleduplnost a ochotu ke spolupráci, kterou jsme zažili na jaře, myslím že bychom si mohli gratulovat.
   
 2. Velmi bych si přál, aby volby příští rok přinesly zásadní změnu ve směřování české politiky. Přál bych si odklon od populismu, PR a strašení, které předvádí vláda, komunisté a SPD, byl bych rád abychom se posunuli k racionálnímu rozhodování na základě dat a odborných názorů. Ve světové politice bych si velmi přál, aby Čína ustoupila od potlačování lidských práv a společnost v USA se zotavily ze škod napáchaných končícím prezidentem, který více rozděloval než spojoval. Také mám jedno každoroční a málo realistické přání. Moc bych si přál, aby skončily vleklé konflikty (na Ukrajině, v Afghánistánu, v afrických zemích), aby se podařil přechod k demokracii v Bělorusku a obyvatelé všech zemí mohli žít v míru a svobodní. Není to reálné, ale takový svět by byl o moc lepší místo. :)

Jaromír Horký - PR expert a zastupitel Olomouckého kraje

 1. Abychom se mohli zase nadechnout. Aby se mohli lidi potkávat a aby to tady zase žilo! Přeji nám všem, aby lidi mohli pracovat, neměli z ničeho strach a vládla tady dobrá nálada a nikdo nevyužíval strach lidí ke svému prospěchu. Za to bych byl opravdu vděčný.
   
 2. Kdybych mohl mít tři přání, tak si přeji svobodu pro všechny na světě, férové podmínky a ať jsou všechny bytosti šťastny. V Česku by mi pak stačilo, kdyby se naše společnost dokázala zase semknout a postavit na nohy. No a pirátský premiér by taky nebyl od věci.

Jiří Hoskovec - finanční specialista, vedoucí poradců primátora a zastupitel Prahy 6

 1. Aby naše společnost využila současnou krizi ke skoku kupředu a ne návratu do stavu před ní. K zelené, technologické, ekonomické obnově: Marshallovu plánu současnosti. A aby jí spojoval tento pozitivní cíl a ne společná zloba na ty, co jsou na okraji naší společnosti.
   
 2. Úspěch stran a politiků, co nechtějí být jednookými králi mezi slepými, ale těch, co raději dvouocí budou spolupracovat ku prospěchu celku s dalšími. A vítězství politiků, v Česku s Piráty v čele, co mají vizi jak postupovat kupředu a ne těch, co se chtějí zabetonovat v současnosti či, nedej bože, minulosti.

Ondřej Chrást - projektový manažer, místopředseda pražských Pirátů, zastupitel Prahy 6

 1. Musíme se především oklepat, znova nadechnout, trochu zklidnit mysl a vrátit se do normálního života. V roce 2021 máme naději, že se věci posunou jako dlouho ne, pokud jako společnost neztratíme naději, máme všechny předpoklady to zvládnout. Ale je to na každém z nás.
   
 2. Věřím, že u nás Piráti na podzim půjdou do vlády a přinesou konečně tolik potřebnou naději, že se definitivně dostaneme do 21. století, bez komunistických oligarchických pohrobků a s jasnou vizí, kam zemi směřovat, to tu prostě chybí, řídí nás nemehla. Máme na to! V zahraničí si přeji, aby svět překonal pandemii a mohl se konečně nadechnout a řešit tolik potřebné věci, jako je např. klimatická změna, přeji si, aby v tomto nebylo pozdě… Romana Klimešová - principálka Pirátského divadla

 1. Méně strachu, více lidské soudržnosti, solidarita, vzájemný respekt a úcta. Vědomí toho, že všichni jsme “na jedné lodi” . Méně bojů, více spolupráce a sdílení. To by ostatně prospělo kdykoliv, v jakémkoliv roce, nejen v tom, který nás čeká. V návaznosti na situaci s Covid19 by naší společnosti velmi pomohlo, kdybychom měli jasně stanovená a neměnná pravidla, jak se s krizí vypořádat, jasně definované kroky k vyřešení celého problému a v neposlední řadě politicky i lidsky silnou osobnost, které bychom mohli důvěřovat.
   
 2. Změny na české politické scéně? Čekají nás důležité volby, takže mám jediné přání - postarat se o to,aby vládnoucí stranou nebylo hnutí ANO. Dokázat oslovit voliče tak, aby většina z nich uměla vyhodnotit, co je pro ně skutečně přínosné a co je jen populistické gesto, které jim v důsledku škodí. Ve své podstatě podobně zodpovědně by měli voliči ke svým představitelům a volbám obecně přistupovat ve všech zemích. Bude-li společných smyslem a cílem voleb potřeba žít v demokratické, svobodné a prosperující společnosti, je to cesta k úspěchu.Zuzana Klusová - zastupitelka Moravskoslezského kraje a asistentka poslance

 1. Myslím, že bychom se měli méně soustředit na to, co nás rozděluje a více na to, co nás spojuje. Všichni totiž chceme totéž, žít spokojeně vedle sebe v této krásné a zatím stále ještě svobodné zemi. Nemusíme hned změnit svět, naši zemi nejvíc prospěje, když každý začne měnit své bezprostřední okolí, svou vesnici, své město.
   
 2. Silnými nás nedělají věci, které se nám dějí, ale to, jak na ně reagujeme. Přeji si proto, abychom se úspěšně poprali s pandemií a díky této drsné zkušenosti trochu přehodnotili náš žebříček hodnot a stali se silnějšími. Planeta není na jedno použití a teď vidíme, že ani všichni vědci světa nás nemusí umět vytáhnout z každého průšvihu. A pak samozřejmě světový mír.

Klára Kocmanová - asistentka senátorky, místopředsedkyně středočeských Pirátů

 1. Myslím, že nejvíce by nám prospělo, kdyby se konečně povedlo vyměnit neschopnou vládu, která svým chaotickým a nekoncepčním chováním prohlubuje už tak složitou situaci. V tuto chvíli zhruba polovina Čechů utratila své finanční rezervy, proto potřebujeme schopné politiky, kteří dokážou vnímat a řešit reálné problémy běžných občanů.
   
 2. Přeji si, aby se naši i světoví lídři chovali odpovědně a šli všem lidem příkladem. Aby když někdo vyhlásí omezení nebo doporučení, aby je sám dodržoval a dokázal také lidem vysvětlit, proč jsou důležitá.Marcel Kolaja - pirátský europoslanec, místopředseda Evropského parlamentu

 1. České společnosti by bezpochyby prospěla lepší vláda, která je schopná řešit všechny problémy svědomitě a bez zbytečných útoků. Možná je to klišé, ale česká společnost je kvůli naší vrcholové politické reprezentaci rozdělená. Pevně ale věřím, že se nám ji společně podaří zcelit.  
   
 2. Věřím, že se letos Pirátům podaří přepsat politickou mapu Česka. Těším se na nového premiéra Ivana Bartoše i všechny schopné ministry, kteří vyvedou naší zemi z rekordního schodku a krize způsobené koronavirem. Bude to těžký úkol, ale Piráti se výzev nikdy nebáli. Světové politice pak přeji více politiků, kteří rozumí moderním technologiím, nebojí se jich, ale také si uvědomují jejich úskalí a chtějí je využívat ve prospěch občanů.

Jana Koláříková - personalistka a předsedkyně jihočeských Pirátů

 1. Jednoznačně optimismus. I když některá období mohou být náročnější, vždycky je potřeba vzít si z nich to dobré. V nastalých podmínkách máme velkou příležitost naučit se něco nového, začít fungovat jinak (a možná lépe).
   
 2. V Čechách to, aby nás ve Sněmovně reprezentovali lidé, kterým jde o naší zemi, ne o svůj vlastní prospěch. Lidé, kteří se nebojí říkat pravdu i když nebude vždy líbivá.  Lidé, kteří budou dělat dobrá rozhodnutí i za cenu své nepopularity.

  A ve světě? No samozřejmě, že světový mír. Méně xenofobie a násilí, více porozumění, pochopení a respektu, a to nejen k lidem, ale i k naší planetě.

kolaja

Ondřej Kolek - vědec, chemik, vývojář, filozof a Pirát Libereckého kraje

 1. Prospěje znovuobjevená krása demokracie opentlená sounáležitostí. Z hlediska materiálního pak prosperita bez dluhů.
   
 2. Doma cítím přesvědčivé vítězství Pirátů nad zlodějinou, lží a nenávistí. Na světové úrovni si přeji rozkvět svobody a sebevědomé občanské společnosti na úkor povodňové vlny populistů, diktátorů, autokratů a klerofašistů. Po změně ve Washingtonu bude pro začátek stačit, když demokraté vytlačí neonacisty z Německého spolkového sněmu. No a k tomu o jednu zbytečnou válku a pomateného diktátora míň, pěkně prosím.Daniel Lebduška - marketér a zastupitel Pardubického kraje

 1. Vzít si i z té koronavirové doby něco dobrého do budoucna. Každá krize je příležitost k očistě a znovuzrození. Vezměte si příklad letošních Vánoc - byla a jsou tu nějaká omezení a třeba pro mě to byly konečně po mnoha letech takové Vánoce, jaké si je pamatuji z dětství. Doma, u pohádek s nejbližší rodinou. Podobných příkladů bychom mohli najít ale více. Třeba i to, že lidé více chodí do přírody, jsou více spolu, nehnali se tolik za něčím. Ta dnešní rychlá doba nabízí spoustu možností vyžití, což je super. Na druhou stranu je dobře, že tohle znovuzrození Vánoc jako času s rodinou mohlo proběhnout.
   
 2. Vyhrát parlamentní volby v koalici s hnutím STAN, aby už Trump konečně uznal porážku ve volbách, aby si Skotsko mohlo vyhlásit referendum o nezávislosti na Británii, co nejméně ozbrojených konfliktů a aby už odezněla korona a mohlo se opět cestovat po světě.Jana Leitnerová - radní pro sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje

 1. Vypnout na chvíli sociální sítě. Ale vážně – více schopnosti kriticky myslet, nevěřit všemu, co si přečtu na sociálních sítích a naučit si informace ověřovat a v neposlední řadě i ochota naslouchat druhým. Pak samozřejmě i dostatek vakcín proti covid-19, efektivnější řízení státu, tedy ne na základě marketingových výzkumů, ale reality.
   
 2. V Česku si přeju, aby po volbách byla PS obsazena lidmi, kterým jde o budoucnost naší země a ne o politické body na 4 roky. A budu smělá a budu věřit, že se tam objeví mnohem rozmanitější demografický mix. A také vládu, která bude prosazovat transparentní politiku, udržitelnost a bude o zemi pečovat, ne využívat své posty pro vlastní obohacení. A pro světovou? Konečně mír, což vím, že je naivní, ale kdybych měla kouzelnou moc, tak bych tu lidskou nenávist a touhu po moci prostě nechala zmizet. S těch reálnějších přání je to osvícenost volených zástupců lidu v oblasti lidských práv, rovnoprávnosti a také péči o životní prostředí, přírodu a svět kolem nás.
   Andrea Linhartová -  krajská zastupitelka a místopředsedkyně Pirátů Pardubického kraje

 1. České společnosti by nyní asi nejvíce prospělo být prostě společností. Přenést podstatnou část toho dění z virtuálních médií zpět do reality. Tím nemyslím nějaký zpátečnický krok, ale uvědomit si a vnímat toho člověka vedle sebe. Obnovit zdravý kontakt mezi lidmi.
   
 2. Uff. Přála bych si supermana, který by byl schopen postavit naši politickou scénu zpět na nohy. Výbornou uklízečku, která by vymetla ten marast z politiky. Přeju si politiky, kteří si váží svých voličů a nedávají jen prázdné sliby. Ty, kteří pracují a jedou kontinuálně. Jedním slovem si přeju Piráty. Co ale nepřeju Pirátům je situace, ve které se naše politická scéna nachází.

  Celosvětově? Budu znít asi trochu renesančně, ale takový návrat k přírodě. Bez ní to daleko nedotáhneme, ať jsou politici sebelepší.Tomáš Martínek - pirátský poslanec za Liberecký kraj

 1. Základem je vypořádat se s krizí způsobenou především koronavirovou nákazou, ale i chaotickým vládnutím. Proto bych českým občanům přál, abychom se definitivně vypořádali s nákazou COVID-19, k čemuž může pomoci i vysoká dobrovolná proočkovanost populace. Současně s tím přeji českým občanům novou pozitivně komunikující, odpovědnou vládu, která pomůže nasměrovat Českou republiku k prosperitě a moderní demokratické společnosti.
   
 2. Přál bych si, aby konečně v České republice byla vláda, která tam bude pro rozvoj celé společnosti a ne jen pro soukromý prospěch premiéra. Před světovými lídry stojí mnoho globálních problémů jako je změna klimatu, migrační krize, šíření a hrozby totalitních režimů a jiné. Tyto problémy nemůže vyřešit jeden stát, proto je potřeba více spolupráce mezi zeměmi světa, k tomu může pomoci v našem případě i sbližování zemí EU, které budou nadále rozvíjet moderní liberální demokracii budoucnosti.Věra Marušiaková - asistentka poslance a předsedy Pirátské strany

 1. Zdraví těm, kdo churaví. Víra těm, kdo váhají. Odvaha těm, kdo mají strach. Sebevědomí těm, kdo o sobě pochybují. Pokora těm, kdo si věří moc. Láska těm, kdo nenávidí. Dobrá vůle, jistota a pohoda všem. Stát při sobě a ne proti sobě. A… jít k volbám.
   
 2. Přála bych si takový volební výsledek, který umožní postavit vládu s přesvědčivým mandátem. Nesobeckou vládu, která provede zemi nevyhnutelnou krizí a dokáže v této krizi vidět příslib budoucí prosperity. Vládu, která bude stavět na dlouhodobých plánech, myslet na další generace a hledat nová řešení. Přála bych si mír, klid, bezpečí a stabilitu v oblastech konfliktů. Smysluplnou a účinnou podporu bohatého světa v chudých regionech. Demokratičtější Evropskou unii, posílení vlivu voleného Evropského parlamentu při důležitých rozhodnutích. 
Daniel Mazur - projektový manažer, vědec a šéf pražských Pirátů

 1. Nebát se změn, které svět přináší, a být vůči nim méně paranoidní. Minulý rok ukázal, jak je společenský život křehký. Ukázal naši schopnost jednat ve společném zájmu, ale i naše strachy, které vládnou a tvoří hranice té schopnosti spolupracovat. Potřebujeme se méně bát, tím si nejvíc prospějeme.
   
 2. Přeji nám v České republice udržení svobody a návrat k normálnímu životu. Přeju kladnou změnu v politické reprezentaci, aby příští sněmovna byla pracovitější a méně šílená než ta dosavadní, což se může jedině kladně projevit na sestavení příští vlády. A lidem na celém světě přeju, aby slovo "pozitivní" co nejdřív přestalo děsit. Filip Mezera - datový analytik, zastupitel Pardubického kraje

 1. České společnosti by prospělo zklidnění, což je ale přání vzhledem k podzimním parlamentním volbám a již teď běžící kampani těžko splnitelné. Jako další bych tedy volil zájem. Zájem o svou rodinu, o své okolí, kamarády, kolegy, sousedy, o dění v obci i v jejím okolí. Všichni jsme si zkusili, jaké je to být bez běžných kontaktů v práci, ve škole, na sportovních utkáních, na plesích či jiných společenských událostech. Doufám, že nás ten současný sociální odstup neodcizí, ale naopak si bude vzácnější a budeme si sebe navzájem více vážit.
   
 2. V politice bych si pro příští rok přál méně plakátových výkřiků a více dlouhodobé systematické práce. Týká se to jak politiky celosvětové, tak té naší. Věřím, že s novým americkým prezidentem se alespoň do Spojených států vrátí určitá politická kultura. Totéž bych rád zažil i u nás. A také bych přál národům, které touží po vlastní svobodné a demokratické zemi, aby na ni v roce 2021 dosáhli. Především bych zmínil Bělorusy, jejichž odpor proti autoritativnímu Lukašenkovi je mi blízký.Janka Michailidu - studentka, vedoucí meziresortního týmu Návykové chování

 1. Abychom začali více vnímat, že jsme v tom všichni společně, že kooperace je mnohem víc než soutěž. Abychom vůči sobě měli dostatek pochopení a empatie, protože jedině skrze tento přístup se nám podaří překonat i ty nejhlubší propasti či nejvyšší hradby, které budují ti, kteří společnost polarizují.
   
 2. Chtěla bych, abychom jako společnost konečně přijali trauma jako součást existence a s tímto faktem se vhodným způsobem poprali. Neléčené trauma (nejen na úrovni jednotlivce ale i na úrovni národa/společnosti) ve většině případů vede ke vzniku obrovských škod jak pro dotčeného jedince tak i pro jeho okolí. Vhodnou léčbou (a v tomto směru se nabízí například znovuobjevená psychedelická terapie) můžeme dosáhnout zmírnění či úplného vymýcení velkého počtu negativních psychologických i společenských jevů, které se v současné době zbytečně přenášejí z generace na generaci.

Jakub Michálek - poslanec a šéf poslaneckého klubu Pirátů

 1. Myslím, že nejdůležitější je vrátit českou společnost zpátky do normálního života. Mírnit strach, které způsobila koronavirová krize a neprofesionální vedení státu. Za důležité považuji rozjet očkování, které urychlí a zklidní vývoj epidemie. Zároveň se velice těším na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny, myslím, že výměna vlády po 8 letech a nový elán Česku prospěje. Vláda nic moc prospěšného pro společnost a budoucí pokolení neudělala a premiér akorát zneužívá mediální vliv a křivý trh dotacemi pro svoji firmu. Myslím, že máme na víc a nová generace by tu šanci měla dostat.
   
 2. Těším se, až vyhrajeme v příštích sněmovních volbách. To je vždycky super, eufórie... V Praze jsme ukázali, že to zvládneme a předchozí vládu ANO náš primátor strčil do kapsy. Hned začneme prosazovat první vládní zákony, přičemž desítky z nich už budeme mít připraveny. Za klíčové považuji vybudování špičkového analytického zázemí na vládě, protože nedostatek kapacit se promítá nejen do neschopnosti řešit epidemii, ale i klíčové dlouhodobé problémy jako je udržitelnost důchodů a péče o nastupující početné starší ročníky, kvalita školství a navrhování státu i s ohledem dlouhodobou prosperitu a obyčejnou spokojenost lidí. V drtivé většině případů máme osvědčenou inspiraci ze zahraničí a stačí ji pouze promítnout do praxe. Ještě v tomto volebním období bych chtěl prosadit zlepšení možnosti pro výzkumníky na přístup k anonymizovaným vládním datům.Linda Neubergová - marketérka a zastupitelka Prahy 5

 1. Společnost se, díky koronavirové pandemii, velmi mění. Tento jev není jen u nás. Trochu se to v lidech “zamíchalo”, začínáme si uvědomovat, jaké jsou naše priority. Doba nyní není jednoduchá.

  A co by české společnosti nejvíce prospělo? Myslím si, že zklidnění mysli a propojení svých individuálních priorit s tím, co potřebujeme jako společnost. Důležité je také, aby si lidé přitom zachovali vlastní autonomii.
   
 2. Přála bych si, aby v podzimních sněmovních volbách vyhrála politická strana, která funguje na  demokratických principech a také složila vládní koalici. Nynější vládnoucí strany špatně snáším. Je mi z jejich vedení smutno a úzko. Pokud se něco na podzim nezmění, tak se začneme postupně vracet do dob minulých. Akorát se u toho budeme jinak “tvářit”. Ten přibližující plíživý pocit je hrůzostrašný. Ale jsem spíše optimista, takže pevně doufám, že podzim bude v tomto směru pro nás všechny, co ctíme demokracii, skvělý. Mikuláš Peksa - fyzik a pirátský europoslanec

 1. České společnosti by nejvíce prospělo, kdyby se naučila chápat jako součást širší společnosti světa. Jako u nás jsou lidé dobří a lidé špatní, je tomu i všude jinde. Problémy, které máme u nás, řeší i lidé jinde a my se od nich můžeme lecčemus naučit. Zároveň máme my sami dost co nabídnout, budeme-li k problémům přistupovat poctivě a zodpovědně.
   
 2. Důležité parlamentní volby čekají Česko, Německo nebo třeba Island. Přál bych si, aby občané využili příležitosti a dali šanci novým lidem, kteří by nahradili staré zkorumpované struktury. Mimo volby doufám, že budeme schopni začít vyrábět celosvětově dost vakcín na to, abychom jednou vymýtili COVID-19 - podobně, jako se to povedlo u viru dětské obrny.Vojtěch Pikal - poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny

 1. Zpomalení, místo prostého přívalu nových zpráv, rizik, opatření, nebezpečí a hrozeb potřebuje česká společnost jasná, předvídatelná, srozumitelná sdělení, která budou mít věcnost, vážnost a hlavně trvanlivost. Tak, aby si každý mohl udělat jasný přehled o tom, co se právě děje a co se dít bude a lépe tak porozumět světu kolem sebe. To je to, co v tomto světě neustálých a prudkých změn chybí.
   
 2. Teď? Úspěch koalice Piráti a Starostové ve volbách i povolebním vyjednávání. A úspěch Demokratů v senátních volbách v Georgii, aby se USA pod novou administrativou třeba vrátili (aspoň) k Pařížské dohodě o klimatu. Za týden, kdo ví?Jan Pošvář - pirátský poslanec za Vysočinu

 1. České společnosti prospěje lepší politická reprezentace, která nebude rozeštvávat lidi a vytvářet prostředí, kde už nejde věřit ničemu a nikomu. Potřebujeme vládu, která nás vyvede z krize, navrátí zpět do normálního života a bude inspirovat k rozvoji, nikoliv k návratu starých pořádků.
   
 2. Na české politické scéně věřím tomu, že to budeme my, kteří sestavíme vládu a změníme budoucnost k lepšímu. Celosvětově bych si přál větší tlak na státy, kde se nedodržují lidská práva. Štve mě ta lhostejnost, bezmoc a často i bezzubost některých kroků. To by se mělo změnit.Štěpán Rattay - zastupitel městské části Praha 5

 1. Pandemie naší společnosti svým způsobem nastavila zrcadlo, které nám teď ukazuje, jak moc je naše společnost silná. Po roce seznamování, co vše tento vir umí napáchat, očekávám, že nás nyní hned z kraje roku čeká velmi těžké období. Proto si přeji, abychom si jako společnost zachovali zdravý rozum a zdravou víru.
   
 2. Přeju si premiéra, který nebude vnímat stát jako svoji firmu a viditelného, plnohodnotně fungujícího prezidenta. Ve světě pak asi nejvíce, aby Kongres Spojených států amerických ovládli demokraté. Americká zahraniční politika nás ovlivňuje více než si někteří přejí a jiní si vůbec dokáží představit.
Olga Richterová - poslankyně a místopředsedkyně Pirátské strany

 1. Prospělo by nám si naplno uvědomit, že jako společnost jsme jen tak silní, jak jsou silní ti nejslabší mezi námi. Ekonomicky, zdravotně i jinak se to v pandemii jasně projevuje.
   
 2. Přeju si čím dál tím víc soudržnosti. Vědomí, že na sobě v lidské partě  všichni navzájem závisíme, přinejmenším v průběhu našich životů. A uvědomit si, že všichni  tenhle svět jednou opustíme bez čehokoli materiálního. Jiří Snížek - náměstek pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji

 1. Určitě nám prospěje, když se podaří překonat současnou koronakrizi a vrátíme se k našim „normálním“ problémům.

  Zároveň doufám, že si zapamatujeme naši společnou zkušenost, že když jde do tuhého, umíme být solidární a nemyslet jen na sebe. Jsem optimista. Věřím, že to dokážeme.
   
 2. Nám Pirátům přeji, abychom naši několikaletou práci ve sněmovně a v komunální politice přetavili do výrazného úspěchu v blížících se parlamentních volbách. Samo přání ale samozřejmě nestačí. Čeká nás letos hodně práce. Co se týče světové politické scény, žádné konkrétní přání nemám. Ale případné změny budu jistit ze Středočeského zastupitelstva.Martin Šmída - radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Olomouckého kraje

 1. České společnosti by prospěla informační, mediální a finanční gramotnost. Pak by občané snáze oddělovali informace od dezinformací, zpravodajství od PR, a také by poznali, že Babišova populistická vláda naší zemi a její budoucnosti velmi uškodila. I bez ohledu na politiku považuji tyto gramotnosti za velmi přínosné pro život. Přál bych si, aby se lidé chovali a rozhodovali se na základě pravdivých informací a na základě vlastní morálky. Pokud poznáme pravdu a zároveň si budeme přát, aby zvítězilo dobro nad zlem (nemáme snad základy morálky z pohádek?), tak se nemůže nic pokazit. Hledejme, co je pravdivé a přemýšlejme, co je správné a podle toho se pak chovejme. A s tím pak souvisí změny v politice, společnosti a světě vůbec.
   
 2. Tak jako jsme v Olomouckém kraji převzali odpovědnost za kraj, který je po vládě ANO zcela finančně i morálně zdevastovaný, nyní očekávám, že podobný úkol čeká Piráty i na té úrovní celostátní. A bude to samozřejmě náročné a dost možná i nedoceněné, ale je to objektivně potřeba. Další finanční a morální devastaci téhle země už si nemůžeme dovolit. Musí skončit řízení státu ve prospěch konkrétní firmy a bezbřehý populismus a redukování politiky na prázdný marketing bez ohledu na důsledky. Přeji si, aby do vedení této země přišla autenticita, zodpovědnost a vize pro budoucnost. A věřím, že s Piráty přijít může.

 

Pavel Tauer - IT specialista a zastupitel na Praze 7

 1. Uvědomit si že nejsme v ničem zásadním lepší nebo horší než ostatní národy. Jednou jsme mistři světa a za chvilku už vlajeme na chvostu. A navzdory drobným rozdílům mezi knedlíky, kari a kebabem jsme pořád na stejné lodi. Zkusme se nad tím zamyslet.
   
 2. Když jde o přání, člověk by měl být velmi obezřetný. Přesto, a s vědomím fatálnosti možných následků, bych světu přál nezpochybnitelné potvrzení života mimo naši planetu. Přiznejme si to, ale ani globální vnitřní ohrožení nás sjednotit nedokázalo. Připadá vám to příliš neskutečné? V tom případě se posuňte na časové ose o rok zpět. Všichni si tu hrajeme své upocené taktické hry a přitom postatu lidství, kam počítám porozumění a smířlivost, pomalu odvály písky našich nekontrolovaných sebestředných pudů. Eva Tichá - ekonomka a zastupitelka na Praze 6

 1. České společnosti bych přála rozumné vedení podle předem zveřejňovaného plánu, který se bude operativně upravovat v závislosti na koronavirové situaci. Všichni potřebujeme získat alespoň relativní jistotu, co bude dál. Musíme se zbavit strachu, ale dál se chovat ohleduplně, protože vakcína není všemohoucí. Potřebujeme komplexní očkovací koncepci, která nespočívá jen v pořadníku, ale také v testování a vyšetření lidí, kteří očkování podstupují. Důležité je, abychom dál drželi pospolu a pomáhali si v rodinách, mezi přáteli, ale i ostatním, kteří naši pomoc potřebují. Přeju nám všem zklidnění situace a začít zase bez obav pracovat a dobře žít v souladu s přírodou.
   
 2. Naší společnosti přeji novou odpovědnou vládu, která bude s lidmi férově komunikovat a pracovat ve prospěch všech.Těším se na kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Věřím, že Piráti jsou připraveni převzít vládu a udělám vše pro to, aby uspěli. Na světové politické scéně bych si přála, aby se epidemiologicku rychlostí šířila svoboda a demokracie do všech zemí světa.Lucie Vadkerti - marketérka a Pirátka na Praze 5

 1. České společnosti by podle mě nejvíc prospělo, kdyby se dále nerozdělovala. Ovšem jak toho dosáhnout je úplně jiná otázka. Taky by nám prospělo, kdybychom nemuseli být stále zavření doma. Kultura, sport, setkávání a další nejsou jen volnočasovou aktivitou, ale nezbytnou potravou pro duši, bez které člověk jen vegetuje.
   
 2. Světovou politiku bych teď nechala stranou, protože u nás se tento rok hraje o vše. Přeju si, abychom si dobře a velice pečlivě zvolili své nové i staronové zástupce do poslanecké sněmovny. Přeju si, aby vládli lidé, kteří opravdu myslí na spodních deset milionů a jenom o tom neblábolí. Přeju si, aby naše nová vláda přestala s likvidací občanů a ničení jejich živobytí a životů. Té stávající je to totiž očividně úplně fuk.

Miroslav Vácha - zdravotnický záchranář a místopředseda Pirátů na Vysočině

 1. České společnosti by prospěla sounáležitost, respekt, pocit naděje i vize budoucnosti. Jasné kroky k obnově a nastartování ekonomiky, poučení se z nezdarů, ale využití všeho nového a dobrého co jsme se při covidové situaci naučili. 
   
 2. V české politice bych si přál mít vládu lidí, ke které bych měl důvěru. Osobnosti a ne marketingové produkty. Lidi, kteří mají srdce i rozum vyvážený morálkou. Ve světové politice bych si přál co nejvíce vzájemné spolupráce a hledání společného. Abychom se respektovali a světový lídři hledali cestu míru a ne dominance a nadvlády. Aby bohaté země nebohatly vykořisťováním chudých. Aby srdce všech světových lídrů bylo naplněno úctou a moudrostí. Aby Orwellův román 1984 nikdy nebyl skutečností.

Robert Veverka - vydavatel, propagátor legalizace konopí a zastupitel na Praze 2

 1. Myslím, že české společnosti by prospělo procitnutí a uvědomění si, že toužebných změn k lepšímu můžeme docílit jen rozumným dialogem, osobní angažovaností a společnou usilovnou prací. Že se při budování demokratické společnosti nelze spoléhat na populistické sliby a už vůbec se nelze řídit zavádějícími zprávami a dezinformacemi o stavu naší země. Že potřebujeme lídry, kteří to s lidmi i státem myslí upřímně, lídry, kteří na prvním místě nehájí svůj prospěch a zisk, ale blaho občanů a lídry, kterým lze věřit, a na které se dá spolehnout ve vypjatých situacích a krizích. Přeji české společnosti do nového roku odvahu, sílu i zdravý úsudek v každodenním životě i při rozhodování o budoucnosti naší země.
   
 2. Přeji si, aby jednou provždy skončila vláda diktátorů, populistů, demagogů a šovinistů. Aby správa věcí veřejných byla chápána a vykonávána jako služba veřejnosti, nikoli využívána jako nástroj k útlaku. Aby klíčové politické pozice nebyly obsazeny lidmi s nepřijatelnou minulostí, kteří se ani dnes neštítí obhajovat či dokonce svou činností normalizovat porušování základních lidských práv či devastaci našeho křehkého ekosystému.Libuše Vévodová - pedagožka a zastupitelka Pardubického kraje

 1. Každopádně celkové zklidnění situace ohledně koronaviru. Objektivní informování vývoje v nárůstu, poklesu, proočkovanosti…. Dát občanům jasně najevo, že všechny instituce, mající ve své správě věci veřejné, postupují jednotně na základě relevantních informací a pokynů. Věřme, že se vrátí kulturní, sportovní a společenské akce.   
   
 2. Když přání, tak přání. Aby lidé začali méně přemýšlet o vlastním prospěchu a více se dívali okolo sebe, vnímali potřeby ostatních. Nezáleží na tom, zda se jedná o českou či světovou politickou scénu. Pokud by se tak stalo, pak je snad možné pomalu napravovat a správně pojmenovávat skutky, které brzdí udržitelný rozvoj ve všech sférách společnosti. Vladimír Vlach - IT technik a předseda Pirátů v Ústeckém kraji

 1. Nejvíc by prospělo, kdyby se každý před unáhlenou reakcí na okolí zamyslel a pokusil se pochopit stanovisko toho, kdo zastává jiný názor. Tak bychom mohli směřovat k méně polarizované společnosti. Trochu utopie. Já vím. :-)
   
 2. V Česku si nejvíc přeji, aby dalším premiérem nebyl nikdo z hnutí ANO, ideálně si na té pozici představuji Ivana Bartoše. Druhé přání je, aby se koalice po volbách obešla bez hlasů KSČM a SPD.

Daniela Weissová - programová dramaturgyně, zastupitelka Libereckého kraje

 1. Jednoznačně kultivace veřejného prostoru. Toho reálného, virtuálního i politického. Čím déle je kultura zavřená, tím více si uvědomuji, jak velký má vliv na formování společnosti. Hrubost si nachází cestu všude a bez kultury ještě snáze. Využije každou skulinku. Je opravdu smutné, když člověk přistihne sám sebe, jak lehce nastoupí do vlaku zdjednodušení.
   
 2. Bude to znít jako fráze, ale já si přeji celosvětový mír. Taky ohleduplnost k přírodě a životu vůbec. A ještě prosím vyzmizíkování lumpů - to taky celosvětově. No a nakonec si přeji rozumné lidi ve vedení všech zemí a té naší nejvíc.

Michal Zdeněk Zachar - lektor soft skills, vedoucí pirátského týmu odpovídačů

 1. Jedním slovem dospět. A dospělost to není věk, to je autenticita. Je to mé rozhodnutí dospět k tomu, že to, co chci vyjádřit jako člověk je můj názor a že si já za tímto názorem stojím. Většina současné komunikace je založena na lžích, obtěžování a manipulaci s lidmi. Přitom to jde udělat i jinak. Za základ považuji skutečně autentický obsah. Autenticita mě učí nacházet řešení místo planých důvodů, proč něco nejde. A tvořím-li ve svém životě i těch druhých smysluplnou radost, pak k tomu prostě nepoužívám strach. To pochopit, by prospělo nám všem. Protože dospělý se rozhoduje sám za sebe a svá rozhodnutí, tedy i své politiky si následně kontroluje. A to chci, aby česká společnost začala aktivně vyžadovat a provádět.
   
 2. Ty změny by za mě, měly proběhnout v tom, jaké si vybíráme vůdce. Mnoho z nás rozlišuje většinou jen dva typy vůdců. Ti první se inspirují marketingovými strategiemi a snaží se, pokud možno automatizovaně, efektivně a PR-ově oslovit, co nejvíce lidí. Čekají na to, že jim druzí odevzdají svou svobodu v rozhodování, za jejich pozitivní sliby. Nikoliv SKUTKY. Druzí se liší až přehnanou a negativistickou rebelií všeho proti všem. Všechno je špatně. A na konci jejich řečí jsou zase jen sliby. Nikoliv SKUTKY. Jde o to, že být skutečným lídrem znamená být autentickým. To je ta třetí cesta. Být obyčejným člověkem. Nezblbnout z moci, kterou mi lidé svým hlasem dávají. Nebát se ukázat to, jak dokážu milovat svého partnera i své děti, i to jakým způsobem dokáži oslovit v komunikaci lidi kolem sebe nebo jak spolupracuji se svým týmem v práci. Prostě cokoliv, co děláme, můžeme dělat tak, abychom se za sebe nemuseli stydět. To je věc, kterou sleduji v rámci komunální i národní politiky u nás i ve světě. A proto si přeju, aby i další lidi trochu zaostřili svou pozornost na to, co je skutečně podstatné. Čím jsem starší, tím méně si všímám toho, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Ale sakra dobře si všímám toho, co skutečně dělají, jak žijí a o co usilují. A podle tohoto klíče budu zařazovat do svého srdce i vědomí to, co přijde v naší i světové politice během letošního roku. Václav Židek - prokurista 1. Pirátské a radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje

 1. Schopnost ověřovat si informace a vyhodnotit je. Prostá informační gramotnost. Pokud by si lidé chtěli a uměli ověřovat informace, tlačili by na jejich zveřejňování v “nepřevyprávěném stavu” a sami by si mohli tv Sdílet na Facebooku Tweet

  Autor: Michal Chalupa/Redakce

  Štítky: #Andrea Linhartová #Dana Balcarová #Daniel Lebduška #Daniel Mazur #Daniela Weissová #Eva Tichá #Filip Mezera #Hana Ančincová #Hana Hajnová #Jakub Michálek #Jan Hora #Jan Pošvář #Jana Koláříková #Janka Michailidu #Jaromír Horký #Jindřich Čermák #Jiří Hoskovec #Jiří Snížek #Klára Kocmanová #Libuše Vévodová #Linda Neubergová #Lucie Vadkerti #Lukáš Blažej #Magdaléna Daňková #Marcel Kolaja #Markéta Gregorová #Martin Arden #Martin Šmída #Michal Gill #Michal Zdeněk Zachar #Mikuláš Peksa #Miroslav Vácha #Olga Richterová #Ondřej Chrást #Ondřej Kolek #Pavel Tauer #Radek Holomčík #Robert Veverka #Romana Klimešová #Šimon Barczi #Štěpán Drtina #Štěpán Rattay #Václav Židek #Věra Marušiaková #Vladimír Vlach #Vojtěch Pikal #Zuzana Klusová

  Související články

  Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.