Komentáře

Petra Mačková: Nepodmíněný základní příjem - idea na vzestupu, inspirace v Německu

06. 01. 2021 | 21 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Upozornění: Text je výstupem zájmové pracovní skupiny, neodráží oficiální stanoviska strany ani její aktuální volební program. Nepodmíněný základní příjem, koncept, který je součástí také dlouhodobého pirátského programu, je v současné době velmi diskutovaným tématem v řadě nejen evropských zemí. Zatímco v České republice je téma stále spíše okrajové a zabředává do nedůvěry, v sousedním Německu měla koronavirová krize, jež uspíšila debatu o NZP, rozhodně na co navazovat.

petra mackova

Od roku 2014 tam například funguje iniciativa Mein Grundeinkommen (Můj základní příjem), která se rozhodla nečekat na politická rozhodnutí a odstartovala život s nepodmíněným příjmem nezávisle na státu. Pomocí crowfundingu shromažďuje peníze od soukromých dárců a jakmile má k dispozici 12 tisíc Eur, vylosuje ze zájemců výherce, který pak po dobu jednoho roku dostává pravidelný NZP ve výši jednoho tisíce Eur. Pilotní projekt Mein Grundeinkommen má za sebou k dnešnímu dni 669 rozdaných NZP. Osudy některých příjemců se spolek rozhodl blíže sledovat. Závěry svého průzkumu zveřejnil v knize „Was würdest du tun?“ (Co bys dělal/a?), jejímiž autory jsou zakladatelé experimentu Michael Bohmeyer a Claudia Cornelsen.

V letošním roce se v Německu rozhodli přistoupit k dalšímu experimentu na poli NZP, tentokrát zaštítěnému vědeckou obcí reprezentovanou odborníky z Institutu Maxe Plancka, univerzity v Kolíně a hospodářským institutem DIW v Berlíně. I za tímto experimentem stojí iniciativa Mein Grundeinkommen. Tento experiment bude sledovat 1500 náhodně vybraných německých občanů po dobu 3 let. Peníze na poskytnutí NZP vybraným účastníkům budou vybrány od soukromých dárců, nepůjde tedy o státní zakázku.

25. září 2020 byla spuštěna i v České republice „Iniciativa evropských občanů za zavedení nepodmíněného základního příjmu“. Bude trvat po dobu jednoho roku a jejím hlavním cílem je dosáhnout projednání NZP na půdě Evropského parlamentu. Součástí iniciativy je osvěta v rámci všech zemí EU, šíření myšlenky NZP, vyvracení mýtů a podpora diskuze s občany. V rámci této iniciativy je možné podepsat petici za zavedení NZP v EU (https://eci-ubi.eu/). Ohlas v České republice je ale zatím poměrně malý, stejně jako obecná a nezkreslená informovanost o NZP.

Autorka Petra Mačková je překladatelkou a lektorkou německého jazyka. Působí jako Pirátka v Olomouckém kraji a zabývá se především sociálním systémem a otázkou všeobecného základního příjmu.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Petra Mačková

Štítky: #Německo #Petra Mačková #sociální politika #základní příjem

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.