Aktuality

Portál Pražana uspěl v soutěži Egovernment The Best 2020

24. 11. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

V konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy, které byly přihlášeny do letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2020, zvítězil v kategorii Městské projekty Portál Pražana. Nový webový portál má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. Portál Pražana spustilo hlavní město 1. října letošního roku

Zdeněk Hřib

Výsledky soutěže Egovernment The Best 2020 byly letos kvůli pandemii vyhlášeny online. Slavnostní zveřejnění výsledků se uskutečnilo večer v pondělí 23. listopadu. Portál Pražana zvítězil v kategorii Městské projekty.

Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat své záležitosti s městem. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Ať už jde o komunikaci s úřadem magistrátu, městskými částmi, nebo městskými společnostmi včetně zpřístupnění údajů občana z jejich informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Portál Pražana nyní nabízí občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Jedná se například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž je možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabízí možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu.

Na spuštění a provozu Portálu Pražana spolupracuje s magistrátním týmem městská organizace Operátor ICT, a.s. (OICT). „Ocenění si velmi vážím a už nyní můžu slíbit, že budeme služby poskytované prostřednictvím Portálu Pražana dále rozvíjet. Postupně bude docházet k rozšiřování jeho funkcionalit, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví. Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz,“ vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer.

Uskutečnit projekt se podařilo i díky memorandu, které uzavřelo hlavní město s ministerstvem vnitra. Portál Pražana je díky tomu propojen se státním Portálem občana. OICT tak měl možnost převzít již existující zdrojové kódy a přizpůsobit je na míru hlavnímu městu. Tím se urychlil vývoj nového portálu a snížily se náklady jeho na vývoj. Podle vedení města se jedná se o relativně unikátní příklad spolupráce mezi státní správou a samosprávou, která šetří prostředky daňových poplatníků. V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhly náklady na spuštění Portálu Pražana necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů o dalších zhruba 10 až 15 milionů korun.

Za celý realizační tým děkuji za toto ocenění, které je pro nás zároveň závazkem pro další budování Portálu Pražana a postupné zpřístupňování úřadu Pražanům. Počet dostupných služeb se bude rychle zvyšovat, stejně jako atraktivita poskytovaných služeb, a to díky synergii postupného zapojení městských částí a agend městem zřízených organizací,“ dodal ředitel Úseku vývoje a architektury OICT Michal Kraus, který má vývoj a provoz Portálu Pražana v kompetenci.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: MHMP

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.