Kauzy

Tomáš Martínek: Rada České televize má poslední šanci využít předkupního práva. Jednala v souladu se zákonem?

18. 11. 2020 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Velmi podezřelé odvolání dozorčí komise České televize bez diskuze i věcného zdůvodnění proběhlo minulý týden na návrh nedávno, pravděpodobně hlasy ANO, SPD a odpadlíků, zvolené radní České televize Hany Lipovské. Tato osoba úzce spjata s Václavem Klausem, Jiřím Ovčáčkem či Janou Bobošíkovou prosadila na posledním jednání Rady rovněž absurdní odmítnutí nákupu pozemků pod budovou ostravské pobočky České televize. Je zřejmé, že Hana Lipovská se snaží destabilizovat Českou televizi. Tuto středu proběhne ještě jednou jednání Rady České televize, kdy její členové budou mít poslední možnost svoji chybu v případě nákupu pozemků napravit. Později již nebude možné využít předkupního práva České televize.

ct-ostrava

Členové Rady České televize musí jednat s péčí řádného hospodáře. V tom má radní Lipovská pravdu. Bohužel si již neuvědomila praktické využití této povinnosti. Občanský zákoník v případě péče řádného hospodáře klade důraz na pečlivost, potřebné znalosti a loajalitu. Při rozhodování je často nutné zvolit ekonomicky nejvhodnější variantu s ohledem na všechny důsledky - to platí tedy i pro radní České televize v případě nákupu pozemků pod ostravskou pobočkou ČT.

Budova České televize v Ostravě leží z převážné části na vlastních pozemcích. Bohužel poměrně malý kousek země, kde se nachází přístupová cesta i další zásadní infrastruktura ČT, patří dvěma občankám z Francie a USA. Tento pozemek je pro ostravskou ČT zcela klíčový a současně ho těžko může někdo jiný využít. Majitel pozemku ovšem může znemožnit jeho využívání nebo požadovat vysoké nájemné. Obecně lze říct, že budova a pozemek pod ní pochopitelně může mít rozdílné majitele, a z toho občas pramení celá řada závažných problémů, kterým je lépe se vyhnout. Obě občanky navázaly kontakt s obchodníkem s nemovitostmi, který o tyto a další nemovitosti projevil zájem a dokonce s nimi podepsal smlouvu o budoucí koupi. Nicméně Česká televize má k těmto nemovitostem zákonné předkupní právo ve stanovené lhůtě, která skončí tento čtvrtek 19.11. 2020. Pokud Česká televize zmešká tento termín, tak se dostane do velmi složité situace, kdy se nový majitel pozemků (obchodník s nemovitostmi) může snažit vzniklou situaci maximálně využít ve svůj prospěch. Budoucí majitel se již vyjádřil, že za nájem bude požadovat 360 tisíc korun ročně, což je zhruba trojnásobek stávajícího nájmu a pouze  zhruba čtvrtina nyní požadované ceny koupě v rámci předkupního práva. Během jednání Rady minulý týden padlo, že případný spor o nepřiměřené nájemné mezi Českou televizí a novým majitelem by pak nejspíš musel řešit soud.

Rada ČT tuto věc ještě jednou projedná tuto středu 18.11., kdy definitivně rozhodne, zda-li Česká televize využije předkupní právo a získá tento pozemek anebo tato příležitost propadne a nakonec se s novým majitelem bude pravděpodobně soudit. Radní Lipovská argumentovala tím, že nabízená cena pozemku je vyšší, než cena odhadnutá znalcem. Tento pozemek má ovšem pro ČT vyšší hodnotu a levnější varianta zde zkrátka není dosažitelná.  Pokud by se majitelem pozemku stal obchodník s nemovitostmi, tak se celá záležitost pravděpodobně prodraží a navíc bude stát mnoho energie a času. Navíc kupující určil tržní cenu a není pravděpodobné, že by byl ochoten pozemek prodat pod cenou, kterou musel sám zaplatit. Nevyužití předkupního práva by nebylo v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, a z toho pramení i případné další důsledky. 

Jsem přesvědčen, že radní Lipovská se snaží v deklarované spolupráci s Janou Bobošíkovou využívat každé příležitosti k destabilizaci České televize a je nutné zabránit tomu, aby Česká televize ztratila svoji nezávislost na aktuální vládnoucí většině a vysokou míru důvěryhodnosti i objektivity. Žádný koncesionář si pro veřejnoprávní ČT nemůže přát osud polské či maďarské televize, které se staly pouze nekritickým nástrojem vládní propagandy.

Na čtvrtek 19.11.2020 jsme svolali mimořádný volební výbor Poslanecké sněmovny, kde nám zástupci Rady ČT mají podat informace o aktuálním dění. S kolegou Radkem Holomčíkem nás také bude zajímat, jestli odvolání členů dozorčí komise, která je poradním orgánem Rady, bez řádného odůvodnění je platné a zda-li radní, kteří pro odvolání hlasovali, neporušili zákon. Dle zákona o ČT se při odvolání postupuje přiměřeně paragrafu 6, kde musí být pro odvolání uveden jeden ze tří důvodů: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.  

Doporučuji se seznámit s podrobnostmi k tomuto případu ze záznamu z jednání Rady ČT ze dne 11.11.2020 a zápisu ze dne 21.10.2020. Připojuji zároveň jednoduchou ilustraci z katastru nemovitosti, která zobrazuje vlastnické poměry pod budovami České televize a chronologický přehled.

Stručná chronologie případu zakoupení pozemků pod ostravskou pobočkou ČT:

 • květen 2020 zástupce 2 občanek - Patricie Nikola Jobic a Linda Jean Avram - kontaktoval Českou televizi s tím, že obě osoby mají úmysl prodat 2 pozemky pod budovou ostravské ČT
 • po květnu 2020 Česká televize se pokusila dohodnout s oběma občankami, které bohužel neprojevily zájem
 • 26.5.2020 Uzavření budoucích kupních smluv k předmětným pozemkům 
 • 2.7.2020 Uzavření kupní smlouvy mezi Patricie Nikola Jobic a obchodníkem s nemovitostmi Simonem Pelikánem  
 • 19.8.2020 Uzavření kupní smlouvy mezi Linda Jean Avram a obchodníkem s nemovitostmi Simonem Pelikánem. Od tohoto okamžiku začala běžet 3 měsíční lhůta, během které může Česká televize uplatnit předkupní právo k předmětným pozemkům. Zájemce se zavázal tyto pozemky koupit za cenu 2,88 milionů Kč.  
 • 7.9.2020 Byly zpracované 2 znalecké posudky na cenu předmětných pozemků. Jeden z posudků odhadl cenu na 2 miliony Kč a druhý na cenu nižší. 
 • 21.10.2020 Záměr zakoupení předmětných pozemků od obou občanek v rámci předkupního práva byl projednán během jednání Rady ČT
 • 11.11.2020 Během jednání Rady České televize byla odvolána dozorčí komise ČT a bylo odmítnuto zakoupení pozemků pod ostravskou pobočkou ČT
 • 18.11.2020 Jednání Rady České televize v souvislosti s nákupem pozemků pod ostravskou pobočkou ČT
 • 19.11.2020 Jednání Volebního výboru PSP k aktuální situaci v České televizi
 • 19.11.2020 Končí lhůta, do kdy je možné uplatnit předkupní práva ze strany České televize
Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #Česká televize #média #média veřejné služby #mediální rada #Radek Holomčík #Tomáš Martínek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.