Komentáře

Tomáš Martínek: O finanční podporu mohou zažádat i spolky

13. 11. 2020 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V reakci na opatření omezující podnikání kvůli šíření nemoci COVID-19 zřídila vláda s podporu Sněmovny včetně Pirátů programy na podporu postižených podnikajících subjektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo program “Covid - nájemné” a vydalo již druhou výzvu žádostí o tuto pomoc. Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace na nájemné.

martinek ferjencik-u pultiku

Stát podnikatelům přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory činí deset milionů korun na všechny provozovny jednoho žadatele. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Dotace bude žadatelům vyplácena zpětně. Výchozí alokace prostředků pro Výzvu 2 činila 1,2 mld. Kč. Na základě usnesení vlády byla dne 21. října 2020 navýšena na celkové 3 mld. Kč.  Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy najemne.mpo.cz

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, v provozovně, která měla v důsledku usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. října 2020 zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách. Pokud spolek nebo nezisková organizace podniká dle živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, má svou provozovnu, v níž byla v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné před 1. červencem 2020 a splní další podmínky Výzvy 2, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.

Již v březnu byl vládou schválen návrh na úpravu programu Antivirus, který má za cíl pomoci firmám ochránit pracovní místa. Jde o pomoc zaměstnavatelům, aby danou situaci zvládli bez propouštění svých zaměstnanců. Program Antivirus A kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Antivirus B zajišťuje vyplácení příspěvku na náhradu mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením koronaviru (např. snížení odbytu, nepřítomnost významné části zaměstnanců, nedostatek vstupů produkce). Zaveden je také Režim Antivirus Plus (Režim A Plus), který se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) opatřeními vlády. Žadatelé tohoto programu mohou obdržet příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody, maximálně však 50 tisíc na zaměstnance na měsíc. 

U programu Antivirus není dle dostupných informací rozhodná právní podstata žadatele, tzn.  že i zapsané spolky mohou žádat na své zaměstnance, pokud splní ostatní stanovené podmínky. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #ekonomika #koronavirus #podpora podnikatelů #státní podpora #Tomáš Martínek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.