Komentáře

Program COVID - Nájemné: Rychlá pomoc nebo nekonečné čekání?

06. 11. 2020 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V reakci na první vlnu pandemie nového typu koronaviru a opatření, která byla přijata vládou, byl sestaven Ministerstvem průmyslu a obchodu program podpory podnikatelů postižených šířením koronaviru: COVID - Nájemné. Hlavním cílem programu bylo podpořit podnikatele působící v maloobchodní činnosti nebo poskytování služeb zákazníkům, kteří si pro svůj provoz pronajímají prostory. V takovém případě jim je od státu poskytnuta dotace na nájemné ve výši 50 % a to za měsíce duben, květen a červen 2020. Na dotaci mají nárok ti podnikatelé, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020. Podmínkou poskytnutí dotace je poskytnutí 30% slevy z nájemného ze strany pronajímatele a uhrazení 50 % nájemného nájemcem (podnikatelem). Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je zastropována na 10 mil. Kč. 

martinek-zavreno

První výzvu MPO zveřejnilo 19. června 2020, žádosti bylo možné podávat od 26. června do 30. září 2020 on-line prostřednictvím informačního systému. Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách zveřejnilo 30. září 2020 tiskovou zprávu, která upozorňuje na končící lhůtu pro podávání žádostí v programu COVID – Nájemné a také statistiku žádostí tohoto programu. Dle údajů zveřejněných ministerstvem bylo v první výzvě (k 29. 9 2020 večer) přijato 15 656 žádostí, z toho 10 161 žádostí bylo schváleno, 3 žádosti byly zamítnuty, 540 žádostí bylo vráceno k dopracování a 4 952 žádostí bylo v procesu hodnocení. Dále 4 724 žádostí bylo v systému rozpracováno. U těchto žádostí bylo potřeba žádost podat do 30. září 2020. 

Na základě informací od žadatelů o program Covid - Nájemné a pirátského zastupitele Petra Jeníka se rozhodl poslanec Tomáš Martínek podat písemnou interpelaci na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, jehož ministerstvo je poskytovatelem a administrátorem programu. Žadatelé si stěžují, že jim i přes schválení jejich žádosti dosud nebyla dotace z programu poskytnuta. Jako další významný problém uvádějí komunikaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pokud zavolají na infolinku ministerstva, nejsou jim poskytnuty další detaily žádosti, pouze kusé informace o tom, že je jejich žádost ve stavu “podáno”. Žadatelé si tak ani nemohou zjistit termín, kdy jim budou prostředky uvolněny. 

Ve zmiňované tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 30. září 2020 se uvádí: “Administrace včas podaných žádostí a uvolňování prostředků na schválené žádosti bude pokračovat i po uvedeném datu. Nyní plánované ukončení realizace programu je stanoveno k 31. prosinci 2020.“ V materiálu ministerstva se taktéž jako jeden z cílů programu stanovuje: „Distribuce podpory transparentním způsobem a prostředky, které jsou v souladu s platnou právní úpravou České republiky, v co možná nejkratším čase, a pro příjemce podpory efektivním způsobem.“

Pirátí souhlasí s tím, že je třeba postiženým subjektům vyplatit pomoc co nejdříve. V mnohých případech představuje každý další den prodlení výplaty programu vážné existenciální ohrožení. Poslanec Martínek se tedy ministra Havlíčka ptá:

Jaký je aktuální počet celkového množství žádostí Programu COVID – Nájemné? Jaký je podíl schválených, zamítnutých a dosud nevyhodnocených žádostí? 

Jaký je počet schválených žádostí, kterým již byla dotace vyplacena? Jaký je počet schválených žádostí, kterým doposud dotace vyplacena nebyla? Co je příčinou prodlení výplaty?

Kdy bude dotace u schválených a dosud nevyplacených žadatelů vyplacena?

Jak MPO komunikuje s žadateli, kterým byla dotace schválena? Jak se tito žadatelé dozví termín výplaty? Mohou si tito žadatelé zjistit (např. v systému MPO), v jaké fázi se jejich žádost nachází a kdy bude dotace vyplacena? Na koho se mají žadatelé požadující tyto informace obrátit?

“Věřím, že má interpelace přispěje k urychlení výplat schválené pomoci podnikajícím subjektům,” dodává Martínek. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #koronavirus #podpora podnikatelů #státní podpora #Tomáš Martínek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.