Kauzy

Petiční právo jako nápravný prostředek?

06. 08. 2020 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Zastavení těžby čediče na Tlustci je tématem petice, která právě koluje Ústeckým krajem. Pirát Václav Židek se rozhodl iniciovat podpisovou akci poté, co proběhlo referendum v Brništi a jeho výsledek byl interpretován jako souhlas s těžbou: „V referendu v Brništi celkem hlasovalo 526 oprávněných voličů a z toho 305 se vyjádřilo „pro těžbu“. Ale těch 305 lidí nezastupuje veškeré obyvatele regionu,“ říká Židek.

Tlustec pochod

K původní petici se nemohli vyjádřit lidé z Velkého Valtinova, Jablonného v Podještědí, Mimoně a dalších reálně dotčených obcí. Je třeba dát prostor k vyjádření dalším občanům, proto jsme se rozhodli pro oficiální způsob, kterým je naše petice,“ uvádí Židek, dvojka krajské kandidátky Pirátů.

Petice začali lidé oficiálně podepisovat s pochodem na Tlustec, který se konal 1. srpna. Projednání věci se zástupci petičního výboru přislíbil i hejtman kraje Martin Půta, a to veřejně 6. srpna v regionální příloze celostátního periodika. 

Aktivity za ukončení těžby trvají již několik let. V roce 2017 podal biolog a ekolog RNDr. Richard Višňák, Ph.D. žádost o vyhlášení přírodní rezervace Tlustec. Odpovědí úřadu bylo vyjádření ve smyslu zamítnutí s odůvodněním, že priority kraje jsou jiné než vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území. Jako prioritu přitom uvedl ochránu biotopů a druhů v zájmu Evropské unie, případně dalších extrémně vzácných druhů či významných druhů. Těch je ale na Tlustci hned několik.

„Tlustec je přírodovědně velmi cennou lokalitu, jejíž význam pravděpodobně dosud není plně rozpoznán a doceněn – v každém případě přesahuje hranice kraje. Hodnotu kopce neurčuje ani tak délka seznamu významných rostlinných a živočišných druhů, ačkoliv je úctyhodná, jako spíše organická jednota jejich často silných a vitálních populací. Tlustec lze s jistou nadsázkou označit za konzervu druhově bohatých lesů z doby holocénního klimatického optima, svojí kvalitou a velikostí dosti ojedinělou v dnešní české krajině. Biodiverzitu kopce významně zvyšovalo i primární bezlesí skalní stepi v západním úbočí kopce, které je však dnes již víceméně zdevastované. Z pohledu potřeby ochrany tohoto unikátního stavu, přesahující významem hranice kraje i státu, jsme se rozhodli vyjádřit podporu pro vyhlášení PR Tlustec formou petice a věříme, že odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vezme naši žádost na vědomí a zasadí se o realizaci rezervace,“ uzavírá Václav Židek

V lokalitě se vyskytují vzácné druhy ptáků jako orel mořský (Haliaeetus albicilla), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doupňák (Columba oenas), výr velký (Bubo bubo), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek malý (Ficedula parva), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), datel černý (Dryocopus martius), sýc rousný (Aegolius funereus), žluva hajní (Oriolus oriolus) a krkavec velký (Corvus corax). Z obojživelníků lze zmínit výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

 

Děkujeme za pomoc s šířením petice a s podporou.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Václav Židek #životní prostředí

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.