Média

Otevřený dopis Bohdany Holé aneb Etuda k navrácení kompenzačního bonusu

24. 07. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Otevřený dopis Pirátky z Prahy 3 Bohdany Holé vznikl jako odpověď na dotaz Finančního úřadu Praha 10 poté, co  jí úřad coby OSVČ nechce přiznat kompenzační bonus. To kvůli formálnímu zaměstnání v bytovém společenství vlastníků, které jí vynáší 3750 korun čistého měsíčně. Přitom už jí byl první bonus přiznán a zaplacen.
 

bohdana holá-main

Aleno Schilerová, soudruhu Andreji Babiši, Adame Vojtěchu (nevážím si vás a nejste pro mě ani pánové ani paní, a vhodný slušný ekvivalent běžně používaného oslovení se mi nepodařilo nalézt),

ptáte se mě ve svém mailu (nemá číslo jednací), prostřednictvím státní zaměstnankyně Finančního úřadu na Praze 10 (za smrt jehož ředitele nesete jako ministryně, která nařídila úředníkům chodit do práce i přes výskyt nákazy coronavirem na pracovišti, přímou osobní odpovědnost, stejně jako Adam Vojtěch nese přímou osobní odpovědnost za sebevraždu zdravotní sestry z Thomayerovy nemocnice….), zda jsem náhodou v březnu a dubnu 2020 nebyla zaměstnána u Společenství vlastníků Hřibská.

Dotaz je položen v souvislosti s mým čerpáním kompenzačního bonusu ve výši 25 tisíc za období březen, duben.

Nechápu, proč musíte vznášet tento dotaz, když dobře víte, nebo byste měli vědět, protože o tom máte informace ve vašich databázích, že byla, protože vám každý měsíc správce Společenství vlastníků zasílá zálohu na daň z příjmu z tohoto zaměstnání. Takže víte i to, že zaměstnaná v SV Hřibská jsem, i to, jaká je má mzda v tomto „zaměstnání“ (5500 Kč hrubého měsíčně).

Pokud máte dojem, že státní úředníci na finančním úřadě zahálejí a je potřeba je nějak zaměstnat do 18.8.2020, kdy je poslední termín na podání daňového přiznání za rok 2019, pošlete je, prosím, laskavě raději na hloubkovou kontrolu všech podniků holdingu Agrofert. Jistě tam už dlouho nikdo na hloubkové kontrole nebyl a v zájmu České republiky rozhodně JE prověřit, zda dotace nebyly ČISTĚ NÁHODOU čerpány v rozporu s účelem vyplacení a jestli je holding skutečně v tak špatném stavu, že generuje zisk pouze ve výši těchto dotací (a tudíž je čistým příjemcem ze státního a evropských rozpočtů a k rozvoji a vyrovnání rozdílů mezi regiony, na který jsou dotace pro MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY primárně určeny, nepřispívá vůbec ničím - tedy kromě celoevropské ostudy pro Českou republiku)!

Informace, že jsem v zaměstnaneckém poměru ke Společenství vlastníků bytových jednotek Hřibská 2034- 2039 (120 bytových jednotek, cca 250 obyvatel domu, z toho polovina ve věku nad 80 let), je pravdivá. Zaměstnancem společenství vlastníků jsem se stala tím, že jsem byla řádně zvolena Shromážděním vlastníků na konci roku 2015 předsedkyní Společenství vlastníků (na rozdíl od vás, Aleno Schillerová). Svou mrzkou mzdu 5500 Kč hrubého (tj. 3750 Kč čistého) měsíčně schválilo stejné Shromáždění, které mě volilo. Mzdu dostávám za to, že za členy Společenství vlastníků řeším PROVOZNÍ agendu SV Hřibská. Mezi tuto agendu patří například i vyřizování stavebního povolení (v gesci MMR, které „řídí“ Klára Dostálová jako rodinnou firmu hnutí ANO) na celkovou revitalizaci našeho BD, jehož udělení trvalo úředníkům pěkné dva roky, a jiné libůstky. Právo za odměnu za práci je, pokud se pamatuji, jedním ze základních ústavních práv.

V březnu a dubnu jsem pro komunitu obyvatel našeho bytového domu kromě standardní provozní agendy společenství vlastníků v podstatě ještě suplovala nefunkční vládu a tlumila dopady rozhodnutí jejích členů na život obyvatel domu, kteří se nemohli bránit ani se zařídit. Suplovala jsem svou činností vládu, která své občany a zvláště zranitelné seniory prostě a jednoduše nechala na holičkách!

Suplovala jsem neschopnost a nekompetentnost vlády především v oblasti shánění českých výrobců roušek a dezinfekce a objednáváním po desítkách kusů a distribucí roušek zejména našim seniorům, aby vůbec mohli vylézt z domu a zajít si vybrat peníze do banky ze svého účtu, aby nezemřeli hlady!

Trávila jsem poměrně velké množství času zajišťováním nákupů pro seniory, aby nemuseli do rizikových obchodů.

Toto jsem zajišťovala v rámci našeho bytového domu bez nároku na odměnu, prostě proto, že to bylo potřeba a že nebyl nikdo jiný, kdo by se o své lidi postaral (protože bez roušky se třeba rouška fakt blbě shání). Posléze jsem se zapsala i jako dobrovolník v rámci pomoci zajišťované Magistrátem hl.mPrahy, ČČK a nadace Život 90 a později i mezi obyvateli a městskou částí Praha 10, která se také o své lidi starala jak mohla, na rozdíl od vlády, která obyvatele této země a zbytek veřejné správy jednoduše hodila přes palubu a dokázala jenom buzerovat, ale účinně jim pomoci, alespoň tím, že bude zavádět rozumná, konzistentní opatření a bude o nich včas informovat, to rozhodně ne!

Tato vláda sice dokáže šmahem od stolu zavírat celé regiony do karantény a zakazovat pohyb bez náhubku a přikazovat, co se musí a co se nesmí, ale za dva měsíce není schopná zabezpečit, aby se jak lidé, tak zdravotnický personál v „první linii“ opravdu dostali k ochranným pomůckám a zejména k ochranným PRACOVNÍM pomůckám.

Vláda, jejíž premiér je (kromě toho, že je agent StB, normalizační kádr, parazit společnosti a ve střetu zájmů potvrzeném evropskými institucemi) je prázdná slibotechna (na ty roušky, o kterých sliboval, že budou v každé schránce, ještě stále po 5 měsících stále marně čekáme). Premiér, který se před naprosto nechráněnými zdravotníky a před televizními kamerami a obyvateli v doma spíchnutými rouškami producíruje v respirátoru třídy FP3, aby ukázal, že on je ten rovnější a vy ostatní si všichni polibtě …šosy!

Vláda, jejíž ministři chodí líbat ….ruce čínským státním obchodníkům s odpadem, který nikoho neochrání pořádně ani před prachem na stavbě (na kterou je určen) prodaným za cenu respirátorů FP3 (poté co jej civilizovanější země vrátily jako aušus, který si neobjednaly). Vláda, která se na obyvatele této země zcela vykašlala a ukázala, že je jí úplně jedno, jak si to lidé zařídí. Je to vidět zvláště v porovnání s tím, jak se ke svým obyvatelům chovají a jak se se situací snaží vypořádat v jiných zemích (Německo, Slovensko, Velká Británie….)

Vláda, která nedodržuje ani vlastní (zcela nekonzistentní) opatření, ale rozhodně pověří silové složky, aby dodržování stupidních a nekonzistentních opatření prostými smrtelníky ve venkovním prostoru tvrdě vynucovaly.

Vláda, která selhala v naprosto všech aspektech krizového řízení!

Vláda, která - soudě podle situace v Ostravě - se ani nebyla schopná poučit ze svých předchozích chyb a postupně se propracovala na další levely v sérii „řídit stát jako firmu“, „řídit stát jako marketingový projekt na prodej sušenek“ „řídit krizovou situaci jako pořad Nad dopisy diváků“ do fáze „řídit stát jako ruskou ruletu“.

Vládu, která obyvatele této země opustila a nechala je, aby se s krizovou situací vypořádali sami (což „naše lidi“ naštěstí dokázali a určitě ještě dokáží, protože mají schopnost vypořádat se s řáděním cizích nájezdníků a vlastních i cizích pánů už tak nějak v genech…).

Když jsem o kompenzační bonus žádala, přečetla jsem si Čestné prohlášení a neshledala jsem, že by tato nepříliš dobře ohodnocená práce pro vlastní komunitu byla v rozporu s účelem kompenzačního bonusu. (Navíc jsem měla dojem, že jsem si kompenzační bonus v době nouzového stavu docela fest odpracovala).

Naprostou většinu mých příjmů tvořily příjmy:

  • z datových analýz (po celý březen a duben jsem nedostala jedinou zakázku, protože ekonomický život v zemi se prakticky zastavil. V květnu jsem již zakázky měla, takže jsem již o kompenzaci nežádala)
  • z přepravy osob (tu jsem ukončila 13.3.2020 na nátlak vystrašených příbuzných a abych se vožením neznámých potenciálně rizikových klientů nevyblokovala z nákupů těmto příbuzným a dalším seniorům v okolí)
  • z potápěčské školy a cestování za potápěním (do 25.5. nebylo potápění kde učit a cestovat za potápěním se v podstatě pořádně nedá ani dnes)

A o všechny tyto příjmy jsem kvůli koronakrizi přišla. S tím jsem také žádala o kompenzační bonus za první dva měsíce ve výši 25 tisíc.

Zřejmě jej budu muset vrátit včetně nějakého penále.

Zřejmě budu muset sáhnout hlouběji do svých rezerv než jsem sáhla, protože 35 tisíc za dva měsíce stačí v Praze s bídou na složenky, ale rozhodně už ne na jídlo.

Naštěstí se ke svým financím nechovám jako vy k těm našim, Aleno Schillerová nebo vy soudruhu Babiši nebo vy nekompetentní patlale Vojtěchu!

Své rezervy si tvořím na rozdíl od Aleny Schillerové, která ty naše nechala v čase konjunktury projíst na laciná gesta.

Své rezervy si na rozdíl od soudruha Andreje Babiše tvořím ze svého a ne parazitováním z cizího.

A na rozdíl od zcela nekompetentního ministra zdravotnictví Adama „Kena“ Vojtěcha své rezervy nerozfrcám za předražený odpad, protože si jsem schopná ohlídat, že dodané zboží odpovídá objednávce. A také nezpůsobuji svými zběsilými rozhodnutími zablokování trhu s ochrannými pomůckami, které vedlo k vybrakovaní státních hmotných rezerv, masivní korupci a vlně neprůhledných zakázek zadávaných za nouzového stavu při snaze narychlo ochranné pomůcky zajistit alespoň nějaké, pět minut po dvanácté (i když už od ledna se dostatek ochranných pomůcek řešil na setkáních ministrů zdravotnictví v Bruselu. Pokud loajální Ken Vojtěch umí anglicky tak dobře jako Alena Schillerová, tak zřejmě v Bruselu nepochopil, na co se ho ohledně ochranných pomůcek stále dokola ptají, tak jim to dokola odkývával, že jsme přece oukej, všeho máme dost, nic se neděje. „vé ár fájn“, prostě.

Nejspíš budu vracet 25 tisíc. Plus penále. Fajn. Nějak to přežiju. Musim. Ale mám za to, že vracet byste měli především vy tři (a celá řada dalších Babišových loutek, které se na té krizi napakovaly, napakovávají anebo dovedly naši zemi tam, kde je teď)!

Alena Schillerová – nevolená, shora dosazená loajální úřednice z okresní podatelny - by měla vrátit celou svojí mzdu od začátku svého působení na Finančním ředitelství a ministerstvu financí za to, že nechávala pro soudruha Babiše zaklekávat nepohodlné firmy a v době nebývalého hospodářského růstu rezervy rozpouštěla, místo aby je tvořila a že nechala utrácet naše peníze a naše rezervy za nesmyslné projekty (např. projekt zlevněného jízdného, který se teď přímo odráží v sérii vlakových neštěstí a nehod v důsledku selhání podfinancované techniky a za které svojí permanentní volební kampaní také nesete přímou osobní odpovědnost všichni ve vládě a soudruh Babiš, Alena Schillerová a Sony-Havlíček zvláště). Mohlo by se tomu říkat trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele a také zanedbání péče dobrého hospodáře.

Soudruh premiér Babiš – normalizační kádr a agent StB (a nejspíše v zahraničním obchodě i KGB) - by měl vrátit všechny ty ukradené a nepřátelsky převzaté podniky. Také by měl vrátit všechny dotace čerpané na úkor malých a středních podniků a na úkor málo rozvinutých regionů, jako je např. Sedlčansko a Benešovsko, kde si za evropských 50 milionů (a další peníze napůjčované např. od státní banky totalitní Číny, vůči které nás de facto dostal do vazalského poměru) postavil své opulentní rodinné sidélko. Těch 50 milionů evropských dotací prošustrovaných na stavbu rodinného sídla mohlo zrovna v této oblasti podpořit celkem slušný regionální rozvoj, kdyby si je nepřivlastnil koncový vlastník obřího holdingu. To by se dalo kvalifikovat jako trestný čin podvodu.

Soudruh Babiš tím, že nechal holding jehož je koncovým vlastníkem holding zadlužit u státní banky totalitní Číny, což si představitelé totalitní Číny zjevně vykládají jako vazalský akt České republiky k ČLR. To by se dalo klasifikovat jako trestný čin vlastizrady.

Soudruh Babiš společně s Alenou Schillerovou a Martinem Janečkem by se měli osobně podílet na kompenzacím firmám a jejich majitelům, na které podle rozhodnutí soudu neoprávněně zaklekla finanční správa, protože konkurovali holdingu, jehož koncovým vlastníkem je soudruh Andrej Babiš ve střetu zájmů, nebo mu nešli na ruku, jako třeba firma FAU Přerov. A taky by se měli zpovídat za neoprávněné kontroly např. na GIBS, které vůbec nejsou v kompetenci ministerstva financí a jeho podřízeného úderného orgánu, ale v kompetenci NKÚ. To by se dalo opět kvalifikovat jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. 

Adam „Ken“ Vojtěch – svou funkci dostal za špinavou loajální práci v oblasti zdravotnictví pro soudruha premiéra Babiše z doby, kdy spolu působili na ministerstvu financí – těsně po panu koloŤokovi druhý nejneschopnější ministr ze stáje ANO – by měl svoji mzdu od začátku odevzdat celou zdravotníkům, které jeho nekompetence v řízení čehokoli bezprostředně ohrožovala na zdraví a životě, protože „v první linii“ fungovali bez adekvátních ochranných pracovních pomůcek, které nebyl schopen zabezpečit. A měl by do konce svého života platit kompenzace rodině té chudinky sestřičky z Thomayerovy nemocnice, kterou dohnal k sebevraždě tím, že na ní shodil zavlečení nákazy na oddělení (za které může spíše on sám a jeho neschopnost krizového řízení tím, že ochranné pomůcky pro zdravotníky v první linii nebyly vůbec dostatečně zabezpečeny jeho ministerstvem).

A v tomto duchu bych mohla pokračovat vesele dál ještě několik stránek…

Ale vracet 25 tisíc budu zřejmě já.

Pevně doufám, že až se voda v tomhle hrnci dovaří, tak všichni, kdo v této vládě nekompetentních patlalů a národní ostudy ničíte tuto zemi, budete vracet. Všechno. Do posledního halíře, zničeného života, zničené firmy a zničené dobré pověsti České republiky budete všechno vracet až do konce svého života. Nepřeju pokračování v tom placení po vaší smrti vašim dětem tak, jak jste to udělali vy se zadlužením dětí našich (nejvyšší schodek státního rozpočtu a nejvyšší míra zadlužení v historii, z části díky tomu, že jste špatní hospodáři a že jste všechny rezervy prošustrovali a rozfrcali).

A taky doufám,. že si o vás v budoucnu nikdo neopře ani kolo, protože by mu to kolo stejně spadlo!

K tomu nám dopomáhej Bůh a prozření těch lidí, co tohleto stále volí.

V Praze dne 24.7.2020

Ing. Bohdana Holá v.r.

 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Bohdana Holá

Štítky: #Bohdana Holá #kompenzační bonus #koronavirus

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.