Média

Piráti se ptají, jak rozdělí Ministerstvo zemědělství 4,3 miliardy korun na podporu soběstačnosti

11. 05. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Ministerstvo zemědělství oznámilo, že získalo další 4,3 miliardy korun pro zemědělce a potravináře, kterými chce posílit potravinovou soběstačnost ČR. Zveřejněná pravidla rozdělování peněz a způsob jejich projednání vzbuzují řadu otázek i nelibost řady zemědělských organizací. Piráti se pozastavují například nad kritérii pro příjem dotací, mezi nimiž je podmínka exportování. Kromě toho došlo i na razantní přehodnocení míry podpory pro začínající nebo ekologické zemědělce. S řadou dotazů se proto obrátili na ministra zemědělství Miroslava Tomana v písemné interpelaci.

posvar-zelen-main

„Na jednání Zemědělského výboru PSP ČR nás ministr zemědělství ujišťoval, že peníze jsou určena primárně na podporu malých a středních podniků s cílem posílit lokální produkci a zajištění potravin pro občany ČR. Zveřejněná pravidla tomuto ale moc neodpovídají,” komentoval situaci poslanec Pirátů Jan Pošvář a dodal: „Rozpaky budí například to, že u části dotací je zvýhodňujícím kritériem skutečnost, že daný podnik je exportér. Jak podpora exportu zvýší soběstačnost ČR?”

Piráti se proto obrátili na ministra zemědělství s písemnou interpelací, ve které chtějí zodpovědět následující otázky:

 • Z jakých důvodů bylo přistoupeno k použití uvolněných prostředků na investiční operace PRV? Investiční operace jsou v době nastupující krize velmi rizikové, toto riziko se dle mého názoru zvyšuje z titulu velikosti podporovaných projektů. Jak velké investiční zatížení farmářů bude důsledkem? Z jakých důvodů nebylo přistoupeno k uplatňování mimořádných avšak plošných forem podpory, například úvěrováním nebo přímými dotacemi prostřednictvím PGRLF a podpor de minimis?
 • Jakým způsobem přispějí uvolněné prostředky k řešení stavu krajiny a katastrofálního sucha, což je dle Vašich četných vyjádření jednou z klíčových priorit resortu zemědělství?
 • Z jakých důvodů došlo ke znevýhodnění zemědělců u nichž příjmy ze zemědělské prvovýroby nedosahují 50 % jejich příjmů?
 • Z jakých důvodů byl v rámci operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přidán záměr d) zpracovatelské podniky velké? Jakým způsobem budou zvýhodnění začínající zemědělci a mikropodniky?
 • Proč v rámci preferenčních kritérií operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů existuje bodové zvýhodnění pro exportéry? Jakým způsobem preference exportérů zvýší soběstačnost Česka?
 • Zvažoval Váš resort v rámci příprav 10. kola PRV změnu přístupu ve výše uvedených oblastech?
 • Z jakých důvodů nebyly podmínky 10. kola PRV řádně projednány a byly poskytnuty pouze dva dny na připomínky v rámci Monitorovacího výboru?
 • Z jakých důvodů bylo sníženo původně navrhované 20% navýšení míry podpory pro mladé začínající zemědělce a ekologické zemědělce na pouhých 5 %?
 • U operace 4.1.1 bodově zvýhodňujete podniky s vyšším zatížením VDJ. Bylo toto kritérium zařazeno s ohledem na sucho v roce 2019 a 2020?
 • Z jakého důvodu jsou způsobilé výdaje uznatelné již od 12. 3. 2020?
 • Jakým způsobem Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva přispěje ke zvýšení soběstačnosti ČR? 

Podle veřejně dostupných informací bude většina finančních prostředků směřována do 10. kola Programu rozvoje venkova 2014. V rámci 10. kola PRV bude uvolněno celkem 3,4 mld. CZK do dvou operací. 1,8 mld. CZK do operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 1,6 mld. CZK do operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #dotace #ekologie #interpelace #Jan Pošvář #zemědělství

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.