Komentáře

Kolektivní správci odpouštějí platby, na které stejně nemají nárok

05. 05. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

V době vládních koronavirových opatření souvisejících s více či méně dobrovolným uzavřením provozoven, zejména restaurací, hotelů a obchodů, se množí dotazy, jak je to s licenčními poplatky kolektivním správcům. Médii proběhla zpráva, že někteří kolektivní správci už poslali faktury, případně návrhy licenčních smluv - aby obratem prohlásili tento akt za chybu zákaznického oddělení a vzkázali provozovatelům, ať poplatky neplatí. Ale poplatky za co?

osa nostra

V běžném hovoru se obvykle setkáváme s výrazem "poplatek za přijímač/za rádio". Chceme-li ale hovořit přesně, jedná se o licenční poplatek za veřejnou produkci autorského díla. Ve chvíli, kdy je provozovna uzavřená, nedochází k žádné produkci čehokoliv. Logicky by tedy na poplatek neměl vznikat nárok. Přesto kolektivní správci trvají na tom, že poplatek pouze "odpouštějí", čímž v podstatě trvají na tom, že by se poplatek platit měl i za prázdnou provozovnu či neobsazený hotelový pokoj. Takový požadavek sice mnohdy plyne z licenční smlouvy, kterou má provozovatel s kolektivním správcem uzavřenou. Otázkou je, zda je takový požadavek i v souladu se zákonem.

Vztah mezi kolektivními správci a provozovateli obchodů, hotelů a dalších podniků je upravená licenční smlouvou. Protože není možné přesně spočítat, kolikrát v obchodě zazní ta či ona písnička nebo kolik lidí si v hotelovém pokoji pustí televizi, platí se paušálem - jako hoteliér tak platíte cca 40 - 50 Kč za měsíc za každý přijímač, bez ohledu na to, jestli je pokoj obsazen (podle sazebníku OSA můžete požádat o slevu až 70 % za méně vytížené měsíce - podle loňské obsazenosti - nikdy však nemůžete jít až na nulu, vždy platíte alespoň 30 %).

Chtělo by se říct, že máme smluvní svobodu a pokud si podnik a kolektivní správce ve smlouvě domluví, že poplatky se budou platit paušálně, bez ohledu na obsazenost, je to jejich věc. Ale nezapomínejme, že kolektivní správci jsou zákonem stanovené monopoly. Není žádný "OSA 2", ke kterému byste mohli přejít. Z toho plynou určité povinnosti, které byste na konkurenčním trhu neměli. Například že platba, kterou požadujete, nesmí být libovolná, nesmí být ve zjevném nepoměru nabídnutému protiplnění (§ 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže).

Tento názor zastává i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 7. ledna 2020 uložil svým rozhodnutím kolektivnímu správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 10 676 000 korun. Citujme vyjádření ÚOHS: "Ke zneužití došlo tím, že v uvedeném období účastník řízení ve svých sazebnících nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili za licence i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo ubytován. Úřad tedy konstatoval, že požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy u nabyvatele licence prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tzn. když jeho pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku, tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění."

Uvedené závěry lze téměř doslovně převést na současnou situaci. Hotelové pokoje jsou prokazatelně prázdné, a prokazatelně tak nemůže docházet k veřejné produkci díla. Jinými slovy kolektivní správci vybírají odměny za plnění, které nejen, že poskytováno není, ale z povahy věci vůbec poskytováno nemůže být!

Pokud tedy někteří kolektivní správci slibují, že hotelům a restauracím odpustí část plateb, v podstatě nemají příliš na vybranou. Dělají jen to, co po nich požaduje zákon.

Pokud po Vás kolektivní správce tedy požaduje platby za období, kdy byl váš podnik uzavřen, neprodleně se obraťte na zákaznické oddělení a vysvětlete situaci. Pokud vám nebude vyhověno, bude třeba se obrátit na soud, právě s odkazem na § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Další logickou možností je výpověď/neuzavření licenční smlouvy (jelikož neprobíhá veřejná produkce, není zde povinnost smlouvu mít uzavřenou), to však není vždy úplně jednoduché, a kdo na takové věci v současné době myslí... Prozatím se však zdá, že většina kolektivních správců danou situaci vyhodnotila správně a poplatky za dané období promíjejí. Pokud by se tak nedělo, nezbude než se obrátit na ÚOHS s další stížností na zneužívání dominantního postavení, případně připravit návrh zákona, který by nedával prostor k jinému výkladu.

Autoři: Martin Archalous, Tomáš Martínek

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Martin Archalous, Tomáš Martínek

Štítky: #autorská práva #OSA #Tomáš Martínek

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.