Odborně

Jste v zaměstnání v ohrožení kvůli absenci ochranných prostředků?

16. 04. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a rovněž jim poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (např. roušky, rukavice a dezinfekci), pokud rizikovost práce takové prostředky vyžaduje. Pokud zaměstnavatel nemá potřebné ochranné prostředky, nesmí zaměstnanci práci přidělit.

pomucky koronavirus

Nepřiděluje-li zaměstnavatel práci z důvodu absence ochranných prostředků, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnancům přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % jejich průměrného výdělku.

Pokud zaměstnavatel trvá na pokračování práce, zaměstnanec by měl absenci ochranných prostředků oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a odmítnout pokračovat v práci, má-li důvodnou obavu, že práce bez ochranných prostředků bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho zdraví, popřípadě zdraví jiných lidí. Tento krok je nutné činit s rozmyslem, jelikož pokud by ohrožení zdraví byla pouze nedůvodná obava zaměstnance, pak by se odmítnutí práce mohlo hodnotit jako neomluvená absence. Doporučuji proto tuto záležitost konzultovat s lékařem nebo hygienickou stanicí a obstarat si potvrzení, že absence ochranných prostředků závažným způsobem ohrožuje zdraví samotného zaměstnance, popřípadě zdraví jiných lidí.

Pokud se zaměstnanec na pracovišti nakazí nemocí, je uznán dočasně práce neschopným a přísluší mu pouze redukovaná náhrada mzdy a nemocenského. Doplatek rozdílu mezi náhradou mzdy/nemocenským a průměrným výdělkem se poskytuje u nemocí z povolání a pracovních úrazů, obecná onemocnění (např. virózy) tento doplatek zásadně nemají.

Teoreticky by zaměstnanec mohl po zaměstnavateli nárokovat náhradu ušlého příjmu, to by však musel dokázat, že zaměstnavatel byl povinen poskytnout ochranné prostředky a zaměstnanec onemocněl v příčinné souvislosti s jejich neposkytnutím, což může být velmi složité.

Zdroj: § 101 an. a § 208 zákoníku práce

Autor článku je členem sociálního resortního týmu místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Liškutín

Štítky: #bezpečnost práce #koronavirus #práce #zákoník práce

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.