Média

"Namísto zmatečných prohlášení seznamte veřejnost s protipandemickým plánem vlády," požadují Piráti

07. 04. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

"Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, uběhlo přibližně pět týdnů, co ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím pana ministra Vojtěcha oznámilo prvního pacienta na území České republiky, který byl nakažen koronavirem. V následujících dnech a týdnech se naprostá většina obyvatelstva země ocitla v situaci, se kterou se nikdo z nás nesetkal," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš na úvod své řeči v Poslanecké sněmovně. 

IVAN-ROUŠKA

"Po poněkud opatrných prvotních krocích vlády, přišla série relativně razantních opatření s jasným cílem - nevydat se na cestu italského scénáře. 

Piráti se snažili být od začátku vypuknutí epidemie kooperativní ve vztahu k jednotlivým vládním krokům, snažili jsme se předkládat chytrá a rozumná řešení, pracovali jsme na pozměňovacích návrzích, které pomohou lidem, kteří se mohou v některých případech ocitnout doslova na ulici, šili a rozváželi jsme roušky a mnoho dalšího. Vláda začala vedle toho deklarativně mluvit o vzájemné spolupráci s opozicí. Ta ale nefunguje. Naše návrhy jsou odmítány nebo v upravené verzi PRově přebírany. Je smutné, že vláda svoje standardní praktiky, na které jsme si samozřejmě zvykly, uplatňuje i v době nouzového stavu a de facto tím popírá motto “jsme v tom společně”.     

Vývoj posledních týdnů navíc ukázal, jak vláda celou řadu problémů řeší nesystematicky, nepřehledně a jak je zmateně komunikuje směrem k občanům, malým podnikatelům, handicapovaným, seniorům a celé řadě dalším ohroženým skupinám.  

Piráti byli jedni z prvních, kteří apelovali na vládu, aby zveřejnila jasný plán, který veřejnosti představí, a to včetně několika scénářů možného budoucího vývoje. Tedy scénářů, které vysvětlí maloobchodním prodejcům, poskytovatelům služeb, firmám, osobám samostatně výdělečně činným, samoživitelkám a mnohým dalším, co lze očekávat, pokud se epidemie bude vyvíjet tímto anebo tímto směrem. Kdy budou moci počítat s tím, že otevřou obchod nebo provozovnu? Díky čemu budou moci říct svým zaměstnancům, že s nimi ještě počítají? Místo toho se k nám dostávají informace, že vláda např. chystá otevření obchodů na zelený čtvrtek, tedy den před čtyřdenními velikonočními svátky a nebo protichůdné informace o promořování populace virem, tak jak jsme toho byli svědky včera.

I my opoziční strany reprezentujeme velkou skupinu lidí, kteří nám dali své hlasy a i nadále nám věří, že je nenecháme v těžkých dnech ve štychu. Obrací se na nás ve stovkách s prosbami o pomoc a žádostmi o vysvětlení denně. Není to opravdu málo lidí. Nicméně vláda nám naši práci nezlehčuje, naopak ji výrazně ztěžuje. Ne vždy je jednoduché těmto lidem odpovědět, a to i proto, že my poslanci a poslankyně všech stran a především veřejnost nemáme od vás jasný plán s jasnýmy parametry odvislých od protipandemického plánu, který by mnohým dodal klid a některým ukázal světlo na konci tunelu.  

A na tomto základě nás mimo jiné žádáte o prodloužení nouzového stavu.  

Bohužel jsme tu neustále svědky protichůdných a zmatečných vyjádření čelních představitelů státu, kteří namísto, aby nás ujišťovali o profesionalitě řízení státu v těchto těžkých dobách, jen prohlubují nejistotu a obavy nás všech. 

Pokud nám tedy dnes v souvislosti s žádostí o prodloužení nouzového stavu nebude na plénu sněmovny tento plán představen, existuje-li tedy nějaký, rozhodli jsme se předložit doprovodné  usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby do 20. dubna 2020 seznámila veřejnost s konkrétním plánem vlády pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejích důsledků v České republice.

Žádáme tedy o:

1) transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem,
2) vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování všech omezujících epidemiologických opatření, 
3) jasná a předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize, včetně plánovaných kompenzačních mechanismů, 
4) jasné představení opatření pro snížení rizik či variant nové vlny pandemie koronaviru v ČR.

Děkuji za pozornost."

Návrh doprovodného usnesení k bodu: ”Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu” v případě, že vláda v rámci projednávání nepředstaví konkrétní plán pro další měsíce řešení pandemie COVID19 v ČR.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 20. dubna 2020 seznámila veřejnost s konkrétním plánem vlády pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejích důsledků v České republice, který zohlední různé scénáře vývoje, bude obsahovat alespoň následující srozumitelné informace, podle kterých se občané, firmy a organizace mohou zachovat:

a) transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem,
b) vývoj počtu nakažených a další určující kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování omezujících epidemiologických opatření, 
c) jasná a předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize, , včetně plánovaných kompenzačních mechanismů, 
d) plánovaná opatření pro snížení rizika či řešení případné nové vlny pandemie koronaviru v ČR včetně pomoci pro osoby těmito opatřeními zasažené.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ivan Bartoš

Štítky: #Ivan Bartoš #koronavirus #poslanecká sněmovna

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.