Reportáže

Pirátská karanténní matematika online s Líbou Vévodovou? Tablet, scanner a webkamera

01. 04. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátská zastupitelka Líba Vévodová z východočeských Svitav je gymnaziální profesorkou matematiky. Podobně, jako řada kolegů po celé republice, nechce jen přihlížet krizové situaci ve školství a rozhodla se dalším pedagogům adresovat výzvu a jednat. V současnosti vede několik skupin žáků, které virtuálně vyučuje matematiku pomocí programu ZOOM a může se tak své práci i nadále věnovat naplno.

líba-svitavy

Než přistoupíme k samotnému rozhovoru, uvádíme zde text výzvy, kterou Líba Vévodová adresovala kolegům pedagogům na Facebooku, kde měla pozitivní odezvu: 

"Vážení kolegové, v této situaci není naším úkolem přeměnit domácnosti s dětmi školou povinnými na vzdělávací instituce. Rodiče se díky vystresovaným dětem dostávají do role učitelů, kteří mnohdy nemají ani tušení, jak se vypořádat s našimi požadavky. Jejich úkolem nemá být splnit zadané úkoly z každého předmětu a bát se, že dítě upadne v nemilost paní učitelky. Jejich práce v dnešní době je postarat se o klidné soužití v rodině, postarat se o své rodiče, zajistit, pokud možno, bezproblémový chod domácnosti. I my tomu můžeme pomoci tím, že žáky budeme povzbuzovat, uklidňovat a komunikovat s pozitivním přístupem. Známe svou práci a víme, že i kdyby se půl roku neučilo, jsme schopni učivo v dalším půlroce dohnat. Umíte si představit, jak bychom úkolovali děti (rodiče), pokud by nebyl internet? Korespondenčně? V některých rodinách je pouze jeden počítač, na kterém pracují dospělí a my bychom to měli respektovat. Zmírněme tedy naše požadavky, přestaňme děti nadměrně úkolovat a neznámkujme. Buďme pozitivní, nebojme se, že budeme trestáni za to, že neplníme svou práci. Pomůžeme tím k uklidnění dané situace a rodiče nás budou považovat za partnery."

Líbo, nedávno jsi napsala výzvu svým kolegům - učitelům, co Tě k tomu vedlo?'
Reakce okolí, známých, příbuzných, kteří mají pocit, že špatně plní své rodičovské povinnosti, pokud se s dítětem nenaučí vše, co bylo školou zadáno. Co je dobrý a co špatný rodič? Můj názor je ten, že vše je v pořádku, když si dítě hraje, usmívá se, nemá hlad, není mu zima, povídá si se svou rodinou.

Vím, že se jsi se svými studenty začala praktikovat on-line výuku. Co tomu říkají? Je to asi odlišné od běžného stylu výuky, kdy stojíš před cca 30 žáky, jak to vnímáš?
Ano, je to odlišné. Pokouším se vyučovat ( či spíše opakovat, posunujeme se dopředu pomalu) pomocí videokonferencí. Musím říct, že studenti jsou ukáznění úplně stejně jako ve škole. Někdo při výuce zlobí, někdo si hraje s mobilem, někdo se nedostaví vůbec. Ale pro mě je důležité, že o sobě víme, že se můžeme potkávat alespoň touto formou, a že po návratu do školy sebe sami najdeme jako bychom se viděli naposledy včera. 

V současné době pracuješ na projektu, v němž nabízíš svou pomoc i dalším dětem ve formě konzultací. Jak daleko jste se spolupracovníky dospěli, řekneš nám více? 
Mám určený rozvrh pro jednotlivé ročníky 4. -12. třída. Používám aplikaci ZOOM a každý ročník má vlastní virtuální třídu. Na FB zakládám skupiny pro jednotlivé třídy a tam bych chtěla pozvat kolegy, nadané studenty a podělit se s nimi o žáky. 

Máš představu kolik dětí se může přihlásit?
Záleží na využívané platformě a potřebné hloubce kontaktu. Technicky by neměl být problém vést hodinu i s několika sty žáky, zmenšuje se tím však prostor pro individuální přístup. Právě proto budu ráda, když se k mé místní iniciativě přidají další kolegové nebo starší žáci, abychom jsme si mohli rozdělit zájemce do více skupin.

Jaké jsou požadavky na IT podporu?
Využívám program ZOOM, který mi doporučil tatínek jednoho žáka. Má příjemné a jednoduché uživatelské prostředí. Sám program není systémově náročný, má neskutečnou kapacitu, co se možných účastníků konference týče a i jeho placená verze by v současné době měla být zdarma. Společně s programem využívám kreslící tablet, scanner, vizualizér a samozřejmě webkameru.

Kdyby se ZOOM nezamlouval, alternativy jsou. Například Jitsi je neskutečně vděčná platforma. Nepostrádá žádné důležité funkce, narozdíl od ZOOMu se nemusí nic instalovat (vše běží ve webovém prohlížeči), k přihlášení do konference stačí rozkliknout odkaz. Nezvládne však dostatečnou kapacitu účastníků.

V mediích byl zmíněn návrh, že by děti šly do školy až v září, nebude to mít nějaký negativní dopad na naše školství? 
Nemám relevantní informace. Vývoj situace neumím předvídat. Na vzdělávání by mohlo mít negativní vliv delší období než do září. Učitelé umí s dětmi pracovat, jsou ve svých předmětech schopni odlišit potřebnost znalostí. Jistě by to nebyl až takový problém.

Jako matka dvou dětí bych ráda věděla, zda Ti přijde správné, aby děti byly fakticky hodnoceny na základě toho, co je schopen jim předat rodič. Když vypadne na delší dobu výuka a učitelé se neztotožní s Tvou výzvou, zůstává odpovědnost vzdělání fakticky na rodičích, co tomu říkáš? 

Co na to mohu říct. Učitel není robot, nedá se naprogramovat. Musí se sám rozhodnout, jak povede výuku v čase uzavřených škol. Úroveň dnešních technologií by mohla a měla ( to by mělo být její poslání) nahradit přímý kontakt žák-učitel-rodič. Rodina je klient a měla by být klient náročný. Učitel je servis a je schopen nárokům vyhovět. Ani jedna strana by neměla slevovat, ale musí dojít ke shodě. Oběma stranám záleží na kvalitě vzdělanosti. Jen chci zdůraznit – potřebné vzdělanosti. Na nadstavbu snad bude ještě času dost.   

Nedílnou součástí studia pedagogiky je tzv. metodika výuky. A to je jen jedna z oblastí, kde rodič může (samozřejmě ne vlastní vinou) selhávat. To, že mám dvě ruce neznamená, že umím vydláždit chodník. Ačkoli se rodič snaží konstruovat situaci učitel - žák, chtě nechtě (třeba jen pouhou dikcí) vyvolává vztah rodič - dítě. Já, když jsem učila… se snažila učit svého syna, stačil náznak z jedné nebo druhé strany a už jsme byli v sobě. :-)

Jak vnímáš současnou situaci z pozice učitelky/profesorky na gymnáziu? A co je Tvým doporučením nejen kolegům, ale i studentům a jejich rodičům

Vnímám ji rozporuplně. Jako dítě jsem si užila prázdniny uhelné, slintavku-kulhavku. Teď jsem se ocitla na druhé straně. Nebudu se tvářit, že mi práce chybí. Práce pro mě není cíl, ale prostředek. Snad se na mě nikdo nebude zlobit, ale do dnešní doby jsme chodili do práce, abychom získali finanční prostředky a mohli financovat své potřeby i koníčky. Celou svou pedagogickou praxi se snažím studentům vysvětlovat, že výdobytky dnešní doby nejsou samozřejmostí a jednou přijde čas, kdy oni budou muset převzít zodpovědnost za další fungování společnosti. Dnes jsme to my, na koho se spoléhá. 

Na závěr...
Kolegové: Jsme v dobách míru nenahraditelní, ale ani tehdy nejsme nejdůležitější. Pomáhejme, když jsme o pomoc požádání. Dnes není doba (a byla vůbec?) úkolovat, abychom si dokázali vlastní důležitost.
Žáci a studenti: Vy, kdo už umíte číst a psát, vzdělávejte se. Prostředků k tomu máte víc než dost. Přijde váš čas. Vy, kteří se číst a psát teprve učíte, určitě máte pomoc svých rodičů a vím, že jste zvídaví a sami žádáte další a další podněty.   

Jak se připojit?
Máte-li zájem využít či podpořit tento projekt, je třeba si na své PC instalovat program ZOOM a zaregistrovat se do něj. Bohužel neexistuje žádné webové rozhraní, které by jinak konferenci přes ZOOM umožňovalo. Na druhou stranu, pro instalaci jsou podporovány všechny možné platformy - Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

ZOOM slouží jako prostředek pro vedení virtuálních konferencí. V tomto programu lze využít i webkameru a s její pomocí streamovat obraz. Výklad a komunikace probíhá pomocí mikrofonu a je možné i sdílet pracovní plochu, což je pro vedení hodin matematiky zásadní.

Po nezbytné instalaci a registraci se účastník přihlásí pomocí přístupového kódu do chatroom, kde probíhá konference. Kódy jsou součástí časového harmonogramu, kde je i určeno, kdy který ročník má možnost využít konzultace. Pro zájemce je založena tato FB skupina.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Andrea Linhartová/Michal Chalupa

Štítky: #digitalizace #koronavirus #Pardubický kraj #školství

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.