Aktuality

Rada MČ Prahy 4 uzavřela v době zákazu shromažďování smlouvu na konání masové akce

01. 04. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Na návrh radního Michala Hrozy (Top 09) uzavřela Rada MČ Prahy 4 v době zákazu pořádání masových akcí příkazní smlouvu s Klubem vojenské historie Gardekorps na vojensko-historickou ukázku k připomenutí 75. výročí Pražského povstání, plánovanou na dny 7. a 8. května. Výpovědní lhůta činící 45 dní neumožňuje akci zrušit bez uhrazení plné částky. Smlouvou za 900 tisíc korun bez DPH se tak Praha 4 zavázala k pořádání akce odsouzené už v době podpisu smlouvy k nezdaru. Pirátský zastupitel MČ Praha 4 Jan Hora, člen výboru pro bezpečnost proto dopisem vyzval radu k neprodlenému jednání s Klubem vojenské historie Gardekorps o zrušení smlouvy, případně k odložení akce na později.

hora-cropped

Je smutné, že rada uzavřela smlouvu právě v době, kdy prostředků není nazbyt a je potřeba se připravovat na dlouhodobé zvládání situace spojené s pandemií koronaviru. Neobstojí ani námitka radního Hrozy, že smlouva byla sjednána dávno před vyhlášením zákazu akcí pro veřejnost a že musela být projednána Radou MČ Praha 4, která zasedá jednou za 14 dní. O smlouvě rada jednala dne 11. března, kdy již bylo zřejmé, že opatření vlády směřují k výraznému a dlouhodobému omezení možnosti konat masové akce. Konání kulturních akcí s počtem nad 100 účastníků bylo zakázáno již k datu 10. března 2020, přičemž plánovaná akce Barikáda 2020 počítala s účastí několika set účastníků (účinkujících i diváků)

Správný postup v takové situaci byl stáhnout materiál z jednání rady a okamžitě zahájit jednání s dodavatelem s cílem upravit smlouvu o dodatek, který by snadno umožnil akci posunout či zrušit bez sankcí. Rada se také mohla sejít i mimořádně a revokovat toto usnesení obratem. Již 12. března, následující den po schválení materiálu Radou MČ Praha 4, byl totiž vyhlášen nouzový stav a bylo přijato zpřísňující opatření, které zakázalo pořádání kulturních a jiných událostí s počtem účastníků nad 30 osob. Lze tedy důvodně očekávat, že v této situaci by všichni radní jistě byli k dispozici ke krátkému mimořádnému jednání. Situaci bylo možné řešit dokonce i ve chvíli, kdy byla smlouva připravena k podpisu - a zahájit jednání v pondělí 16. března, tedy o další 4 dny později. Ani to se však nestalo a smlouva byla radním Hrozou předložena k podpisu, přestože v tu chvíli již bylo evidentní, že konání akce není reálné.

Oslavy konce 2. světové války jsou pro Prahu 4 tradičně velmi důležité. Právě na jejím území se v květnových dnech roku 1945 odehrávaly nejtěžší boje. Tyto události jsou jedním z nejvýznamnějších historických momentů, které bychom si měli pravidelně připomínat a ve spolupráci s kluby vojenské historie budeme rádi pokračovat i následujících letech. Letošní oslavy bohužel musíme oželet. Jsme však rádi, že dodavatel - Klub vojenské historie Gardekorps - nyní projevil vstřícnost a je ochoten neuplatnit právo na sankci ve výši 100 %, které klubu dala zbrklá a nedomyšlená aktivita radního Hrozy. 

Toto není první nehospodárná kulturní akce radního Hrozy. Ostrou kritiku opozice sklidil i za uspořádání akce Svatováclavské velebení, která měla dle smlouvy stát 570 tisíc korun. Pořadatel změnil na poslední chvíli program za méně hodnotný a radnice měla povinnost za porušení podmínek vymáhat smluvní pokutu. I když měla akce mizivou účast, radnice naopak po ukončení akce uzavřela s dodavatelem dodatek a celkem vyplatila 745 tisíc korun, což vychází odhadem na více než 2 000 Kč na účastníka. O to bohatší mohla být nyní velmi skromná pomoc seniorům v karanténě, jejichž společenský život nyní neexistuje. 

Časová osa opatření:

10. března zakázány akce kulturní, sportovní apod., s počtem účastníků nad 100 osob

11. března do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách

11. března schválen tisk k akci Barikáda 2020 Radou MČ Praha 4  

12. března od 14,00 vyhlášen nouzový stav 

13. března zakázány akce s počtem účastníků nad 30 osob

14. března 2020 od 6,00 hodin se uzavírá většina obchodů (s vymezenými výjimkami)

15. března další zpřísnění zákazů provozu různých zařízení

16. března 2020 od 0,00 omezen volný pohyb osob

16. března podepsána smlouva k zajištění akce Barikáda 2020

19. března zakázán pohyb osob bez ochranných prostředků

24. března omezeno konání zastupitelstev obcí

24. března vložena podepsaná příkazní smlouva na uspořádání vojensko-historické ukázky k výročí pražského povstání ve dnech 7.-8. května 2020 do registru smluv 

 

Vyjádření Klubu vojenské historie GARDEKORPS-Praha, z. s.

Smlouva s Klubem vojenské historie GARDEKORPS-Praha

Tisková zpráva Pirátů Praha 4

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Jan Hora #Praha 4

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.