Komentáře

Vojtěch Lukavec: Proč mladí lékaři kritizují novelu zákona o rezidentních místech

01. 04. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Novely zákonů znějí někdy ambiciózně, než si uvědomíme jak extrémní dopad mohou mít na naše životy. Jak jste mohli zaznamenat, tak v meziresortním připomínkovém řízení je novela zákona ve věci financování rezidenčních míst, mezi lékaři vzbudila velký rozruch a to především těmi mladými. O sepsání krátkého článku jsme požádali našeho spolupracovníka v resortním týmu zdravotnictví, Vojtu Lukavce.

lukavec

Po jeho přečtení si uvědomíte, že situace mladých lékařů by se touto novelou dost rapidně zhoršila a tak ve sněmovně budeme tlačit na stažení této novely, nebo její zásadní změnu tak, aby neodrazovala od studia medicíny. Motivace k práci by měly být pokud možno pozitivní než-li restriktivní. Díky Vojto za tvůj komentář!

Ing. Petr Třešňák, místopředseda výboru pro zdravotnictví, gesční poslanec pro zdravotnictví

Společná výzva všech uskupení mladých lékařů ministru zdravortnictví k zastavení novely zákona ve věci financování rezidenčních míst.

Novela o rezidenčních místech je zejména v době, kdy se zdravotnictví potýká s obrovskou výzvou, kterou zvládá z převážné části díky nasazení a nezlomné síle vůle zdravotníků, hořkým humorem ze strany ministerstva zdravotnictví a návrhem, který zdravotnickému systému v mnoha směrech přidělá více starostí, než kolik jich slibuje řešit. Zdaleka se nedotkne podstaty problému, a to regionálních nedostatků ve zdravotní péči a absence motivace školenců i pracovišť k produkování atestovaných specialistů.

Barometrem odhodlání budoucích lékařů, kterých se novela zejména týká, budiž jejich momentální, ničím a nikým nevymáhané nasazení v rámci dobrovolnických činností ve zdravotnictví napříč celou republikou. Absolventi lékařských a farmaceutických fakult v drtivé většině vnímají svá povolání jako silné morální závazky, přičemž novela by do současného systému přinesla další byrokratické složitosti a omezování pracovních svobod pro začínající zdravotníky v podobě vynuceného fixování na jednotlivá specializační pracoviště. Tento systém ukotvení na konkrétní pracovní místa pod pohrůžkou jednostranných pokut nemá v rámci systému nearmádních státních zaměstnanců konkurenci. Jeho nastavení na zdravotníky tak jen svědčí o neochotě hledat možnosti pozitivní motivace pro absolventy a jejich školicí pracoviště a o uchýlení se k primitivní represi. Ta by zájemce o výkon zdravotnických profesí v již tak nezáviděníhodných podmínkách, daných ekonomicky náročným pregraduálním studiem a platovými dispozicemi preatestačního lékaře, nadále na několik dalších let fixovala ve finanční i rozhodovací nemohoucnosti.

V současném znění novely pak chybí zásadní informace o organizaci celé nové byrokratické aparatury, která by se v případě jejího přijetí musela zformovat. Novela má řešit nedostupnost konkrétních oborů v jednotlivých regionech tím způsobem, že pro žádoucí specializaci vytvoří akreditované školící pracoviště v lokalitě, kde daná odbornost chybí, a zájemce o specializaci v oboru pod hrozbou finančních sankcí vůči jeho osobě ukotví na školení a povinné provádění následné praxe v daném regionu.

Nikde však není zmíněn systém výběru těchto regionů, definice toho, co je onen potřebný obor, ani vyčíslení konkrétních nákladů, na základě kterých by se školeným v případě jejich uzpůsobování specializačního vzdělávání vyměřovaly případné sankce. Nemluvě o tom, že takový systém centrálně řízených umístěnek s nejasně definovanými pravidly otevírá prostor pro korupci, kdy se bude aktivně korupčně “soutěžit” o např. dobře infrastrukturně dostupné pracovní pozice, nebo o místa na pracovištích s lepším odborným zázemím a věhlasem. Což je v přímém rozporu se záměrem novely, která má dle slov důvodové zprávy zajistit lepší pokrytí zdravotní péčí a zajistit hospodárnost systému. Tohoto při naložení další odpovědnosti na absolventy a poskytnutí další negativní motivace nelze dosáhnout. Pro čerstvě vystudované lékaře a farmaceuty by šlo jen o další důvod, proč po promoci opustit zdravotnický sektor, odejít do ciziny za lepšími a jasnějšími podmínkami, či se případně nehrnout do progrese v systému specializačního vzdělávání a atestací.

Jako Piráti jsme pro hledání jiných cest pro optimalizaci pokrytí území republiky primární péčí, v koordinaci s názory a daty odborných lékařských společností a nikoliv od zeleného stolu, bez přihlédnutí k potřebám personálu, který je připraven svůj profesní život věnovat péči o obyvatele naší země. Současné znění novely je pro mě jakožto budoucího lékaře až trpce úsměvné a potvrzuje jen to, že se, ironicky řečeno, šrouby utahují pořád dokola jen tam, kde už jsou na to zasažení zvyklí.

Vojtěch Lukavec, student 1. LF UK, člen Resortního týmu Zdravotnictví Pirátské strany

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Vojtěch Lukavec/Petr Třešňák

Štítky: #lékař #Ministerstvo zdravotnictví #Petr Třešňák #zdravotnictví

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.