Svět

Regulace terorismu: Novinky z tajných jednání

27. 03. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Jsem zpravodajem nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO).

marcel_mikrofony

Současný stav

V současné době probíhají za zavřenými dveřmi třístranná jednání (trialogy) s cílem nalézt kompromis mezi postoji Evropského parlamentu a Rady ke spisu. Podívejte se na srování těchto postojů. Jako zpravodaj výboru IMCO zastupuji výbor IMCO na jednáních trialogů. Krátkou verzi stanoviska výboru, kterou musím hájit, najdete v popisu dokumentace.

Nedávný vývoj

Politico nedávno zveřejnil uniklý dokument z vyjednávání. Únik odhalil návrh Parlamentu na posun jednání kupředu. Navzdory veškerému úsilí však Rada není ochotna přistoupit k tomuto návrhu, nicméně naléhá na poslance Evropského parlamentu, aby jednání urychlili. V tuto chvíli není zveřejněné žádné stanovisko Rady, které by bylo možné dohledat v rejstříku dokumentů Rady:

Hlavní body vyjednávání:

  1. Přeshraniční příkazy k odstranění: Rada trvá na tom, že úřady jedné členské země by měly mít možnost nařídit poskytovateli hostingových služeb odstranit obsah do hodiny i v kterékoli jiné členské zemi, zatímco Parlament je proti tomu vzhledem k různým politickým systémům v Evropě.
     
  2. Filtry nahrávaného obsahu: Rada nezměnila svůj postoj, že poskytovatelé hostingových služeb by měli používat proaktivní opatření k účinnému řešení opětovného výskytu obsahu, který byl odstraněn, a odhalovat, identifikovat a rychle odstraňovat obsah. Výbor IMCO jednoznačně nesouhlasil s tím, že taková opatření „nesmí obsahovat automatické filtry obsahu ani jiná opatření, která vyžadují systematické sledování chování uživatelů.“
     
  3. Žádná obecná povinnost sledování: Rada nezměnila svůj postoj a stále připouští výjimku z pravidla, které brání členským zemím ukládat poskytovatelům obecnou povinnost sledovat informace, které předávají, ukládají nebo aktivně hledají skutečnosti nebo okolnosti naznačující nezákonnou činnost. Zatímco výbor IMCO trvá na úplném vypuštění takové výjimky, s podporou konečného ustanovení Parlamentu, které navrhuje, aby se pravidla neodchylovala od obecné povinnosti sledování podle článku 15 směrnice o elektronickém obchodu.
     
  4. Úřady a orgány: Rada stále tvrdí, že by členské země měly mít možnost rozhodnout, který orgán může nařídit stažení obsahu. Parlament s tím nesouhlasí ve strachu, že bez vyžádání nezávislého posouzení a příkazu k odstranění by odpovědná ministerstva mohla z politických důvodů požadovat přeshraniční odstranění.

Další kroky

Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením není v tuto chvíli jasné, kdy se bude konat příští trialog (původně naplánováno na 18. března). Pomozte nám aktivizovat stálé zástupce členských zemí, aby Rada změnila názor.
 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Marcel Kolaja

Štítky: #Marcel Kolaja

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.