Komentáře

Poslanec Jan Lipavský: Češi nejsou malý národ, ale nano-národ. Dodejme sobě i světu respirátory

23. 03. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Celý národ si doslova přes víkend ušil své roušky. Nošení malého kousku látky přes ústa se během několika dnů stalo symbolem dnešní doby koronaviru, ale také symbolem toho, že se o sebe dokážeme postarat. 

lipavska-portret-hrad

Neplatí to ale pro ty sofistikovanější lékařské pomůcky, jako jsou nejvíce skloňované respirátory FF2 a FF3, které filtrují částice s vysokou účinností. Před virem tak dokážou velice účinně chránit. A ty už si doma na koleni nikdo nevyrobí, protože je k tomu potřeba speciální materiál. 

S epidemií koronaviru pocházející z Číny se v plné míře ukázalo, že nezávislost Česka, potažmo Evropy, ve zdravotnickém materiálu je strategickou otázkou. Otázkou naší národní bezpečnosti. Bez těchto pomůcek nemůžeme jako stát současnou krizi přežít, aniž bychom neztratili naši geopolitickou nezávislost.

Dobrá zpráva je, že Česko má všechny předpoklady k tomu, aby se stalo velmocí ve výrobě respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu. Máme unikátní know how v oblasti aplikovaných nanotechnologií a výroby nanovlákenných membrán. Potřebujeme jen odvahu, rozhodnost a dobrou vůli a můžeme zajistit nejen naši národní poptávku, ale stát se i dodavatelem pro naše evropské spojence a přátele.

Stát se musí postavit za české vědce, výzkumníky a podnikatele, kteří se pohybují na poli nanomateriálů a nejen jich, a dát jim k dispozici, co potřebují. Peníze, lidi i vybavení. V případě potřeby upravit či přijmout nové zákony. 

V následujících dnech proto budu zjišťovat, jaká opatření může přijmout vláda či parlament. 

Kroky, které by mělo Česko bezodkladně podniknout:

  • Definovat zdravotnický průmysl včetně dodavatelského řetězce za strategický sektor.
  • Provést hospodářskou mobilizaci na podporu výroby zdravotnického materiálu.
  • Vytvořit akční koordinační tým na podporu nano průmyslu, který bude identifikovat úzká hrdla a předkládat návrhy konkrétních řešení.
  • Zahájit operativní financování firem a učinit taková opatření, aby firmy vyrábějící respirátory, jejich nutné součásti a další zdravotnický materiál (např. plicní ventilátory a hazmat obleky) měly hospodářskou jistotu, že mohou provést nezbytné investice, včetně těch inovativních.
  • Mobilizovat státní aparát na podporu zdravotnického sektoru, například řadu technologií bude potřeba dovézt ze zahraničí. K tomu je nezbytné využít našich rozsáhlých diplomatických kontaktů.
  • U finančních nástrojů zajistit dostatečnou právní oporu a transparenci, aby byl jasně měřitelný přínos vynaložených prostředků na jednotlivá opatření.
  • Mobilizovat aktivní výzkumnou a vývojovou odezvu na krizi z existujících programů podpory výzkumu a vývoje s tím, abychom měli k dispozici inovativní domácí nástroje k rychlé reakci alespoň ve střednědobém horizontu (některé takové iniciativy běží pro-bono nebo byly připraveny v rámci výzkumného sektoru). 

Musíme mít na paměti, že spektrum našich potřeb se bude měnit. Měli bychom tedy být maximálně flexibilní v tom, které sektory a jakým způsobem podpoříme. Teď to jsou roušky a dezinfekce, zítra respirátory z nanovláken, pozítří to může být výroba plicních ventilátorů.

Krize koronaviru nás jen tak neopustí. Musíme se s virem naučit žít. Získat geopolitickou suverenitu, jak pro Česko, tak pro Evropu. A také umět podat pomocnou ruku v dnešním,  skličujícím světě.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jan Lipavský

Štítky: #ekonomika #Jan Lipavský #koronavirus

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.