Odborně

Ágnes Němečková: Když vás nepustí do nemocnice aneb Jaká jsou práva pacientů během koronovirové krize

13. 03. 2020 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V současné době se světová populace potýká s velmi nepříjemnou situací. Bezpochyby náročnou a pro většinu z nás dosud nepředstavitelnou. Lidé se obecně dělí na dvě skupiny: na ty, kteří situaci bagatelizují a ty, kdo panikaří. Nemohu se ztotožnit ani s jedním postojem. Vnímám však, že v této situaci, na kterou společnost nebyla připravena, bojujeme s daleko větším problémem – nejasně nastavenými „pravidly hry“. 

agnes-cropped

Pracuji v propacientské organizaci a často se na mne obracejí lidé s dotazy ohledně práv pacientů. Primárně těhotných žen a rodiček a nezletilých dětí. V rámci běžné chřipkové epidemie opakovaně řešíme situace, kdy se nemocnice uchylují k omezení návštěv. To je pochopitelné a je to v pořádku. Snižují rizika a chrání ohroženější skupiny obyvatel - podobná situace nastala i nyní. Problém však přichází ve chvíli, kdy si odpovědní lidé pletou názvosloví, základní pojmy a neznají legislativu spojenou s danou problematikou.

V takových situacích pak dochází k vydání nařízení, která jsou v rozporu se zákonem. Konkrétně mluvím o zaměňování pojmů OSOBA BLÍZKÁ – ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – NÁVŠTĚVA. 

Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička vyhlásili dne 10.3.2020 vládní mimořádné opatření - zákaz návštěv v nemocnicích. Opět lze konstatovat, že je to v pořádku, jelikož je potřeba chránit nejen ohrožené pacienty, ale také zdravotnický personál. Ten nutně potřebujeme, obzvláště v této situaci.

V rámci tohoto mimořádného opatření došlo také k vyhlášení několika výjimek, které premiér a ministr Vojtěch přímo vyjmenovali. Jedná se o nezletilé děti, rodičky, pacienty s omezenou svéprávností a osoby v terminální fázi onemocnění, tedy osoby umírající.

Velmi jasná specifikace skupin a samotné oznámení této výjimky premiérem a ministrem zdravotnictví nám dávaly naději, že nemocnice toto nařízení vlády budou respektovat a nebude docházet k porušování práv pacientů a zbytečné traumatizaci dětí, zneklidňování rodících žen a zbytečné traumatizaci umírajících, kterým již coronavirus neublíží. 

Bohužel se tak nestalo. Našlo se nemálo nemocnic, které toto vládní nařízení a stanovené výjimky ignorují, či otevřeně hlásají, že se jimi nebudou řídit. Obracejí se na nás matky, které více než týden neviděly své děti (již v době doporučení omezení návštěv docházelo k tomu, že nemocnice prostě zamezily přístupu zákonného zástupce k dítěti), dále nám volají dospělí, jimž v nemocnici umírají jejich opuštění blízcí, jelikož vláda dle nemocničních právníků vydala nařízení o zákazu návštěv a v neposlední řadě otcové, které nemocnice odmítají vpustit k porodu jejich potomka. Je překvapivě těžké hledat způsob, jak nemocnice přesvědčit, aby respektovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví. A neumí to ani samo ministerstvo.

V současné chvíli dokonce některé Krajské hygienické stanice vydávají nařízení, která explicitně ruší výjimku nařízenou Ministerstvem zdravotnictví a zamezují vstupu otců k porodu a přístupu zákonných zástupců k nezletilým dětem.

Z hlediska zákona však stále platí, že dítě má právo na nepřetržitý kontakt se zákonným zástupcem (§28 č. 372/2011 Sb.) a že oba zákonní zástupci mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti (§ 865 č. 89/2012 Sb.). 

Nelze tedy omezit přístup jednoho zákonného zástupce na základě přítomnosti druhého zákonného zástupce. Taktéž nadále platí právo rodiče a dítěte na bezprostřední a nepřetržitý kontakt, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod a také to, že rodiče lze od dítěte oddělit pouze na základě rozhodnutí soudu (vyjma případů, kdy je podezření na závažné týrání dítěte,  i tam však musí být okamžitě po zjištění podán návrh na soudní rozhodnutí).

Snažte se vyhnout vyhroceným situacím a konfliktům
 

Jak v současné situaci postupovat? V klidu a slušně argumentovat tím, že vláda vydala platné nařízení, kterým by se nemocnice měly řídit. Neopouštět své blízké, pokud spadají do skupiny vyjmenované vládní výjimkou a zachovat klid. Nemocnice nemůže odepřít péči rodící ženě ani nezletilému dítěti, pokud se jedná o akutní stav. Také se v této situaci, kdy bohužel může dojít k mnoha vyhroceným situacím, neubráním doporučení, aby při jednání s lékaři a právníky nemocnic docházelo k pořizování zvukové nahrávky. K nahrávání osoby ve výkonu povolání bez jejího vědomí a jejího souhlasu může dojít při ochraně práv slabší strany (§ 88 č. 89/2012 Sb.). V případě, že by došlo ke konfliktu například mezi mužem doprovázejícím ženu k porodu a lékařem (a prosím opět – SNAŽTE SE TOMUTO VYHNOUT), dokazuje se dle opakované zkušenosti našich klientů velmi špatně, že doprovod pacienta lékaře nenapadl a konflikt nevyvolal. V takovém případě Vás pravděpodobně ochrání jako důkazní materiál pouze pořízená nahrávka.

Na závěr bych ráda dodala, že je velmi důležité uvědomit si, že je nutné respektovat práva ostatních a neohrožovat je. Pokud se necítíte naprosto zdrávi, máte podezření, že jste se setkali s někým, kdo by mohl být nakažený COVID – 19, nebo trpíte příznaky jakýchkoliv onemocnění, která jsou přenosná na okolí, prosím, netrvejte na své přítomnosti v nemocnici. Doprovodem lze v režimu krátkodobého pověření výkonem činnosti zákonného zástupce pověřit jakoukoliv dítěti blízkou osobu (radu jak postupovat Vám ráda poskytnu). Dále se, prosím, nebraňte, pokud po Vás zdravotníci požadují podstoupení preventivních opatření jako je měření teploty, sdělení cestovatelské anamnézy, použití ochranných prostředků a hygienických pomůcek a podobně. Taková opatření jsou nyní plně legitimní.

Naše propacientká organizace Juno Moneta z.s. (projekt „Podpoříte mne v osvětě“) funguje nejen nyní nepřetržitě a s veškerými dotazy se na mne můžete obracet na e-mailu: sona.agnes.nemeckova@pirati.cz nebo na telefonu: 773 802 255 tyto kontakty se nebojte předat osobám ve vašem okolí, pokud by jim naše konzultace mohla pomoci řešit jejich složitou situaci. 

Platnost výjimky dne 12.3.2020 opětovně potvrdil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví. v prohlášení vlády k vyhlášení nouzového stavu je také uvedeno, že na dosud vydaných opatřeních a nařízeních se nic nemění. Není tedy důvod se domnívat, že výjimka pro zákonné zástupce a otce u porodu pozbyla platnosti. Nebo je důvod ji porušovat. 

Věřím, že se vzájemným respektem a ohleduplností se celou situaci podaří zvládnout bez nezbytně nutných komplikací.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ágnes Němečková

Štítky: #koronavirus #zdravotnictví

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.