Reportáže

Report z PirateECONu věnovanému pirátské strategii k posílení české ekonomiky

06. 03. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti na celodenní konferenci PiratECON 2020 v Pardubicích diskutovali kroky k posílení české ekonomiky. Na konferenci se stovkou účastníků postupně během dne vystoupili pirátští poslanci Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek, Ondřej Polanský a Martin Jiránek. Dále promluvil ekonomický analytik Pirátů Tomáš Kopečný, podnikatel Jiří Hlavenka a Radek Hábl, expert na problematiku exekucí. Mikuláš Ferjenčík v dopoledním bloku představil k připomínkování návrh daňové reformy, která si klade za cíl snížit zdanění práce, snížit odliv kapitálu z ČR a lépe zohlednit externality v daňovém systému.

econ

Velká daňová reforma
Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek, Tomáš Kopečný

Tématem první přednášky byly teze k pirátské vizi daňového mixu české republiky. Veřejné finance jsou silně závislé na příjmech ze zdanění práce přičemž se tento trend v čase prohlubuje. Veřejné finance se tak stávají méně robustními a v případě poklesu zaměstnanosti se mohou propadat do výrazných deficitů. 

Piráti navrhli snížit zdanění práce skrze úpravy daně z příjmů a nahradit výpadek příjmů z jiných titulů například úpravou daně z nemovitých věcí pro komerční nemovitosti nebo poplatkem z těžby nerostných surovin, nebo racionálním institucionálním uspořádáním výběru povinných pojistných.

Prezentace (PDF)
Video - FB


Můžeme se stát bohatou zemí?
Jiří Hlavenka

Investor a podnikatel Jiří Hlavenka se přednesl příspěvek na téma jak se Česká republika může stát zemí ve které se skutečně dobře žije, tedy je dostatečně bohatou zemí. 

Představil posluchačům tajemství skryté v hodnotovém řetězci na příkladu tzv. smějící se křivky - skutečná přidaná hodnota produktu se nachází v tzv. předvýrobní a povýrobní fázi života produktu. Česká republika je nyní zaměřena na výrobní fázi, která se stává doménou rozvojových zemí. 

Česká republika musí vybudovat struktur malých a středních podniků v domácím vlastnictví, které budou mít v rukou celý hodnotový řetězec, nejen výrobu. Soustředit se na vysokou přidanou hodnotu i v podnicích, které nejsou v domácích rukou.

Prezentace (PDF)
Video - FB

Dopravní infrastruktura 
Ondřej Polanský, Jan Lička

Poslanec Ondřej Polanský spolu se stranickým expertem na dopravu Janem Ličkou představili svoji vizi pro rozvoj infrastruktury v České republice.

Nedokončená dálniční síť a přetížená železniční síť je významnou bariérou dalšího ekonomického růstu České republiky. 

Je nutnost dostát předchozím slibům a dokončit co se začalo a zároveň vnímat budoucí výzvy jako příležitost. Není možné se věnovat v otázce dopravní infrastruktury jen záživným tématům ale nezapomínat na to, že i údržba je důležitou součástí životního cyklu a správná údržba může ušetřit velké množství budoucích nákladů.

Prezentace (PDF)
Video - FB

Exekuce
Radek Hábl

Expert na zadlužení domácností a exekuční problematiky Radek Hábl přijel do Pardubic s prezentací o České republice jako o zemi s 5 miliony exekucí a upozornil na možné problémy vyplývající z této skutečnosti.

Zadlužení domácností, resp. proti nim vedená exekuční řízení jsou možnou bariérou dalšího ekonomického a sociálního rozvoje. Hlavním důsledkem vícečetných exekucí je odchod dlužníků z legálního trhu práce, tedy  práce na černo a s tím související nižší příjmy státního rozpočtu následované vyššími výdaji, které souvisejí s řešením kriminality nebo výdaji ve zdravotnictví a sociální sféře. Hlavním důvodem proč dochází k práci na černo je nízká nezabavitelná částka, která demotivuje dlužníky pracovat na legálním trhu práce.

Kombinace výše uvedených faktorů má pak důsledky na regionální rozvoj a dochází k prohlubování rozdílů mezi chudšími a bohatými regiony. 

Cílená regionální podpora a podpora dluhového poradenství a bezplatné právní pomoc jsou možné kroky, které je potřeba učinit aby byl tento trend zastaven. Zásadním opatřením je zavedení teritoriality exekučních úřadů a zastavování nelegálních exekucí a dále provést změny v oblasti oddlužení.

Prezentace (PDF)
Video - FB


Výzvy českého hospodářství
Martin Jiránek, Petr Pleticha

Poslanec za Piráty a místopředseda Hospodářského výboru společně s Petrem Pletichou hovořil na téma aktuálních výzev Českého hospodářství.

Hlavní výzvou českého hospodářství jsou nízké mzdy a nižší produktivita práce.

Řešením je podle Pirátů přestat být ekonomikou subdodávek, ale být ekonomikou finálních produktů, tak aby podniky byly tvůrci konečných cen konečného výrobku. Udržet v zemi know-how, včetně patentové ochrany a rozproudit nerozvinutý kapitálový trh včetně posílení rizikového kapitálu v investicích. 

Jako závěrečné poselství zazněla alespoň elementární politická shoda na směřování země jako nutný předpoklad úspěchu.

Prezentace (PDF)
Video - FB

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jiří Valenta/Redakce

Štítky: #Jan Lička #Martin Jiránek #Mikuláš Ferjenčík #Ondřej Polanský #Pardubický kraj #piratecon #Tomáš Martínek

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.