Odborně

Komentáře Marcela Kolaji k evropské digitální strategii

21. 02. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Společně s white paperem o umělé inteligenci představila Komise svou digitální strategii pro nadcházející legislativní období: Formování evropské digitální budoucnosti. Strategie je postavena na třech pilířích “které zajistí, že se Evropa bude rozvíjet a prosazovat svůj vlastní způsob živé, globálně konkurenceschopné a inkluzivní digitální ekonomiky a společnosti založené na hodnotách”. Mé připomínky:

kolaja-portrét

Technologie, která pracuje pro lidi
Kybernetická bezpečnost: Strategie odkazuje na soubor opatření EU pro 5G jako důležitý milník pro dosažení odolnosti. Nicméně, zákaz technologie z jedné konkrétní země nebo odklon k evropskému protekcionismu není správnou reakcí na otázky spojené s důvěrou, pokud jde o kritickou infrastrukturu. Musíme přijmout opatření, která usnadní nezávislá a ověřitelná řešení. Z tohoto hlediska mi chybí strategie jak transformovat naši kritickou infrastrukturu, aby byla založená na otevřených technologiích, které z principu věci mohou být ověřeny odborníky. Ruku v ruce s certifikovaným výrobním procesem bychom se tak konečně spoléhali na důvěryhodné technologie a ne na blackboxy.

Zlepšování vzdělávání a digitálních dovedností by mělo jít ruku v ruce s cílem motivovat využívání digitálních technologií. Vzdělávání by se však nemělo omezovat pouze na technologie jedné konkrétní společnosti, ale mělo by zahrnovat sadu nejrůznější nástrojů a programů, podporovat používání interoperabilních řešení a svobodný a otevřený software.

Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika
Podpora evropských malých a středních podniků a digitální nezávislosti: V souladu s programem Pirátské strany podporuji rozvoj malých a středních podniků a vývoj nových technologií. Podpora růstu evropských technologických společností také vyžaduje přehodnocení některých pravidel stávajícího patentového systému a otevření infrastruktury. Například musíme prosazovat iniciativy pro otevřený hardware a software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source Software). Tak se vyvarujeme případů zadních vrátek v programech a zařízeních a stimulujeme hospodářskou soutěž a inovace.

Revize práva hospodářské soutěže: Jedním z kroků je interoperabilita platforem pro usnadnění interakce mezi nimi za pomocí umožnění přístupů k API (application programming interface). Uživatelé platforem (např. chatovacích) by pak byli schopni komunikovat mezi poskytovateli stejně, jako tomu je u e-mailu, telefonu nebo dokonce mezi jednotlivými bankami, protože ve všech těchto příkladech mohou uživatelé být ve spojení, i když jsou zákazníky různých poskytovatelů služeb.

Spravedlivé a efektivní zdanění digitální ekonomiky je logickým krokem jak zajistit, aby všechny společnosti bez ohledu na jejich tržní sílu platili daně v zemi, kde vytvářejí zisk.

Otevřená, demokratická a udržitelná společnost
Větší kontrola ze strany spotřebitelů a odpovědnost za jejich vlastní data je jasnou prioritou k předejití zbytečnému poskytování dat třetím stranám. Nicméně měli bychom se vyhnout pouhému přesměrování poskytování osobních údajů ze soukromých společností na úřady, zejména pokud ověření není zásadní (např. veřejná data).

Nelegální obsah on-line: Důvěryhodné, spravedlivé, inkluzivní, digitální společnosti, která bude přístupná pro všechny, nedosáhneme pouhým převedením větší odpovědnosti na digitální platformy. To by pouze vedlo k nepřiměřenému mazání obsahu na základě vlastních podmínek platforem. Potřebujeme harmonizovaná pravidla pro to, co přesně je nezákonný obsah. Toto je významný krok zpět v porovnání s tím, co slíbil komisař Breton během jeho slyšení v Evropském parlamentu.

Dezinformace: Větší transparentnost fungování platforem je dobrým prvním krokem, jak zabránit šíření dezinformací, stejně tak jako podpora nezávislého kvalitního zpravodajství. Není však jasné, jakou roli by v ochraně demokracie a svobodných voleb hrál audiovizuální průmysl.

Právo na opravu a aktualizaci zařízení je skvělá iniciativa, která může pomoci při snižování produkce odpadů. Nicméně nezbytný krok, díky kterému by se mohla uskutečnit, je například revize povinnosti podle článku 6 směrnice 2001/29/EC, která zakazuje obcházení jakýchkoli účinných technologických prostředků, tj. správy digitálních omezení (Digital Restrictions Management). Legální obcházení technologických prostředků by mělo být povoleno.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Marcel Kolaja

Štítky: #digitalizace #Evropský parlament #Marcel Kolaja

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.