Komentáře

Jakub Michálek: Podvodníci by neměli těžit z toho, že nezakládají listiny do rejstříku

11. 02. 2020 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Při vyšetřování některých trestných činů dochází k paradoxní situaci, která maří vyšetřování podvodů za mnoho milionů korun. 

michalek-parlament-cedule

Podvodníkovi stačí, aby na sebe nic neřekl

Policie, státní zastupitelství a soudy dnes nemají přístup k datům, které mají podnikatelé již dnes podle zákona povinnost zveřejňovat a které má stát k dispozici. Finanční správa dnes nesmí tyto informace z důvodu daňové mlčenlivosti podle platného zákona pro tento účel poskytnout. Zákon stanoví, že jsou informace obecně poskytnuty celé řadě subjektů pro jejich činnost a orgánům činným v trestním řízení pro určité kvalifikované trestné činy. Povinně zveřejňovaná data však nelze poskytovat pro vyšetřování středně závažných podvodů (s výjimkou dotačního a daňového podvodu). 

U těchto podvodů může být znalost ekonomické situace pro prokázání trestných činů a navrácení ukradených peněz rozhodná. Na paradox, který pomáhá podvodníkům a policii nesmyslně komplikuje práci, nás při návštěvě Vrchního státního zastupitelství v Praze upozornila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. 

Dvě ze tří firem neplní svoje povinnosti v oblasti transparence

Policie se dostane jen k listinám podnikatelů, kteří je zveřejnili na justice.cz. U nepoctivců, kteří data nezveřejní a zákon porušují, leží tato data na finanční správě, ta je ale podle zákona nemůže policii, státnímu zastupitelstvu a soudům při vyšetřování některých podvodů poskytnout. Zákonnou povinnost neplní 300 tisíc právnických osob, dvě ze tří firem na zakládání listin do obchodního rejstříku kašlou. Soudy povinnost vynucují jen laxně, a to ukládáním pokut a na udání, takže procento firem, které splnily povinnost, je stále nízké.

Policie pak musí některé věci odložit, protože není schopna pachatele hospodářské kriminality kvůli absenci těchto informací usvědčit. Hospodářská kriminalita přitom představuje druhý nejvýznamnější problém, se kterým jsou lidé podle průzkumu nespokojeni. Spokojenost se současným stavem vyjádřilo jen 13 % občanů. 

Řešením je sdílení zveřejňovaných dat mezi berňákem a policií

Podali jsme proto pozměňovací návrh k daňovému balíčku MOJE daně (sněmovní tisk 580). V tomto pozměňovacím návrhu stanovujeme, že nejde o porušení mlčenlivosti, pokud finanční správa poskytne policii data, která měla být zveřejněna, ale vinou podnikatele leží jen na finančáku. K mému pozměňovacímu návrhu se na plénu přihlásil na moji žádost poslanec Tomáš Martínek, který je členem rozpočtového výboru. 

Schválení pozměňovacího návrhu s sebou samozřejmě ponese zvýšené zatížení finanční správy, pokud u problémových případů bude muset vyfiltrovat údaje, kde je povinnost zveřejňovat, a tyto údaje zaslat orgánům činným v trestním řízení. Ministerstvo financí při zhodnocení pozměňovacího návrhu navíc uvádí, že zájem na daňové mlčenlivosti je pro něj důležitější než jiné zájmy a zastává názor, že by měl být omezen okruh orgánů činných v trestním řízení, které si budou moci povinně zveřejňovaná data vyžádat. Výhodou pozměňovacího návrhu je naopak včasný postih podvodů, což má za následek ochranu peněz obětí a včasnější omezení pokračování v trestné činnosti. 

Pozměňovací návrh má za cíl omezit nežádoucí motivaci nezveřejňovat. Naopak očekávám negativní přijetí návrhu ze strany daňových poradců, kteří obecně vystupují proti možnostem rozšíření přístupu k údajům daňových subjektů. V případě povinně zveřejňovaných dat to však nepovažuji za přesvědčivý argument. 

Blíží se automatické zveřejňování výkazů ve sbírce listin?

Nejlepší by samozřejmě bylo, aby stát zajistil zveřejnění dat z finančáku automaticky. Nechápu, proč by měl podnikatel zakládat na dva různé úřady dva velmi podobné výkazy. O tuto změnu jsem se taky s ministryní Schillerovou před dvěma roky snažil. Na mou žádost zřídila pracovní skupinu na ministerstvu financí, která to řešila. Pracovní skupina fungovala rok a půl, poté vláda zařadila do plánu reforem nápad, že by podnikatel musel zaškrtnout, jestli chce zveřejnění na justici automaticky. 

Další aktivita vlády v této věci není známa. I kdyby byla však možnost zaškrtnout automatické zveřejnění, neřeší to případy podvodníků, kteří nic nezveřejní, a nutnost schválit můj pozměňovací návrh je stále aktuální. Domnívám se, že dokud nebude zveřejnění automatické ze zákona, bude pokračovat stav, kdy většina podnikatelů své povinnosti neplní a bych bych rád, kdyby se nám to podařilo v budoucnu doplnit. Možnost poskytnutí jinak zveřejňovaných údajů policii je teď to naprosté minimum, jak přispět řešení hospodářské kriminality.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek

Štítky: #bezpečnost #Jakub Michálek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.