Reportáže

Tomáš Martínek: Mám obavy z politiků, kteří řeší soukromé zájmy a tíhnou k totalitě

10. 02. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

"Snažíme se nabízet reálná řešení, vyhýbáme se populismu, lžím a jinému klamání voličů. Ve volbách se jistě budeme snažit ukázat voličům přednosti Myslím, že máme program velmi propracovaný i s realistickou vizí. Předkládáme a snažíme se prosadit to, co jsme slíbili. Jednou z našich priorit je kontrola moci a mocných. Povinností Poslanecké sněmovny je kontrola vlády. Jako Piráti se obzvlášť snažíme bojovat proti korupci, nekalým praktikám, podvodům, i kdyby se mělo jednat o předsedu vlády. ," říká v rozhovoru Tomáš Martínek, poslanec za Liberecký kraj.

martinek-portret-cf

Jak hodnotíte působení Pirátů v Poslanecké sněmovně a konkrétně i svou vlastní práci? Jste úspěšným poslancem?
Jako Piráti jsme první stranou, která začala pořádat veřejná výběrová řízení i na politicky obsazované pozice, které mám jako předseda nominačního týmu na starosti. Předkládáme návrhy změn legislativy, které by se pravděpodobně bez nás do legislativního procesu nedostali. Jednat se snažíme maximálně otevřeně nejen na pirátském fóru. Máme veřejné kalendáře, píšeme veřejné reporty činnosti, vedeme veřejnou evidenci schůzek apod. V mém případě to lze nalézt na stránce www.tomas-martinek.eu. To vše má zajistit maximální transparentnost i pro možnou kontrolu veřejností. Věřím, že naše jednání oceňují i voliči. Transparentní chceme zůstat nadále, i přesto, že to proti nám často využívají konkurenční politické strany, které nic takového nedělají. Sám se v tomto ohledu snažím jít příkladem, aby si i voliči mohli říci, že volbou Pirátů udělali správnou věc.

Jak jste se adaptoval z role českolipského zastupitele do role poslance PČR? V čem je práce podobná a v čem jiná?
V zastupitelstvu jsem se funkce zastupitele po zvolení do Sněmovny vzdal, abych nekumuloval více veřejných funkcí. Na zastupitelstvu jsem měl vysokou účast, při kumulaci funkcí by to možné nebylo. Takto jsem rád, že i ve Sněmovně mám nyní jednu z nejvyšších účastí na hlasování ze všech poslanců, která se pohybuje nad 99 %. Samozřejmě práce ve Sněmovně je časově náročná - nejedná se pouze o hlasování na plénu. Odborná činnost se děje především ve výborech, podvýborech a komisích. Sám jsem členem rozpočtového a volebního výboru, jedné sněmovní komise, sedmi podvýborů či komise MPSV pro spravedlivé důchody. K tomu je vhodné podotknout, že poslanec má placenou pouze jednu funkci, proto za práci v těchto orgánech již další odměnu navíc nedostává. I z toho důvodu není moc poslanců, kteří jsou ve stejném nebo větším množství pracovních orgánů. Kromě toho jsem k dispozici i občanům nejen na veřejně dostupném e-mailu, telefonu, ale i ve své regionální kanceláři v České Lípě nebo v kontaktním centru Pixel v Jablonci nad Nisou. Práce poslance je pro mě určitě zajímavá, na druhou stranu je časově náročná.

Tomáš Martínek před vilou Hrdlička v České Lípě, kde má poslaneckou regionální kancelář

Byl jste zvolen za Liberecký kraj, jak často se v regionu pohybujete, co v regionu řešíte? 
Snažím se být v kraji, jak to jen jde. Nicméně přípravu či oponenturu zákonů a jiných legislativních návrhů se snažíme dělat odborně za pomocí expertů, kteří se účastní schůzek spíše přímo ve Sněmovně. Regionální kancelář v České Lípě je otevřena pro veřejnost každé pondělí po 16. hodině, obdobně tomu je v jabloneckém kontaktním centru Pixel. Pokud nejsem přítomen osobně, je připraven asistent přebrat případné podněty. Osobní schůzku je vhodnější domluvit předem ideálně po e-mailu. Všem jsem vždy vyhověl a termín schůzky nalezl. Problémy, které trápí obyvatele kraje, se snažím řešit v Poslanecké sněmovně. Na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem obhájil pozměňovací návrh a mé doprovodné usnesení týkající se zachování příslušnosti obcí k SO ORP Turnov, jak dané obce samy požadovaly. Lidé dotčených obcí tak nebudou muset jezdit vyřizovat si věci do hůře přístupných měst, jak navrhovala původně vláda. Dále jsem premiéra interpeloval ohledně zahájení stavby další části obchvatu České Lípy, kde petici za urychlení podepsal sám premiér. Přitom dle materiálů vlády i odpovědi premiéra se zatím toho moc neděje. Aktuálně se také zajímám o problematiku rozšíření těžby v polské příhraniční oblasti pro elektrárnu Turów, která by mohla zhoršit životní prostředí a ohrozit dodávky pitné vody pro obyvatele Hrádecka, Frýdlantska či Chrastavska. Stejně tak mě zajímá zlepšení dopravní obslužnosti kraje, zachování a rozvoj zdravotní péče nejen v krajských nemocnicích v Liberci či České Lípě a jiné. V kraji se setkávám se zástupci kraje, měst i obcí a snažím se vyjít vstříc požadavkům, které mi za občany přednáší.

Tomáš Martínek v Pirátském kontaktním centru Pixel v Jablonci nad Nisou

Působíte v Rozpočtovém a Volebním výboru a řadě dalších podvýborů. Kde se v poslanecké práci cítíte nejvíc “doma”?
Zaměření práce za Piráty se ve Sněmovně odvíjí i od výborů, podvýborů či komisí, ve kterých jsem účasten. Zabývám se tak především veřejnoprávními médii, daňovým a důchodovým systémem, volebním systémem, bankami, pojišťovnami, finančními trhy, digitální ekonomikou, podporou podnikání, e-governmentem či vysokými školami. Nyní se například schvaluje mnou dříve připravený nominační zákon zamezující politickým trafikám nebo zlepšení komfortu daňového systému, kdy lidem přibude pozitivní motivace pro podání daňových přiznání elektronicky, protože získají na podání o měsíc déle - obdobně jako tomu je v mnoha dalších zemích EU.

Nakolik vidíte reálně, že po dalších sněmovních volbách bude v Parlamentu za region více pirátských poslanců?
Počet poslanců ovlivňuje i volební účast. V Libereckém kraji žije mnoho rozumných lidí, proto by účast ve volbách mohla být nadprůměrná. To by samo o sobě mohlo zvýšit počet poslanců kraje z 8 na 9. Současný volební systém zvýhodňuje především velké strany. V Libereckém kraji získalo vítězné hnutí ANO méně než 30 procent hlasů, přitom mu připadla polovina mandátů. V posledních Evropských volbách získali Piráti v Libereckém kraji téměř 15 procent hlasů, a stali se tak druhou nejsilnější stranou. Snažíme se nabízet reálná řešení, vyhýbáme se populismu, lžím a jinému klamání voličů. Ve volbách se jistě budeme snažit ukázat voličům přednosti Pirátů a já doufám, že to voliči ocení i hlasy pro větší počet poslanců České pirátské strany. V kraji je mezi Piráty mnoho schopných osobností.

Jak jsou na tom Piráti z hlediska plnění programových priorit? 
Před volbami jsme jako jediná politická strana vydali konkrétní dokument nazvaný povolební strategii. V něm jsme jasně definovali s kým je možné o případné vládní spolupráci vyjednávat. Vyloučeny z vládní spolupráce tak jsou strany ohrožující demokracii v České republice. Vše jsme dodrželi, jak jsme předem deklarovali. Vládní koalice se snaží jednat tak, že často i dobré opoziční návrhy zamítá a následně je sama předkládá. I proto je dnes těžší z opozice návrhy prosadit. Nám nejde o politické čárky, ale o skutečné zlepšení života obyvatel České republiky. Proto konstruktivně podporujeme i návrhy v souladu s naším program bez ohledu na to, kdo je předkládá. Z našich 20 priorit se již podařilo schválit zrušení výjimek ve zveřejňování registru smluv například pro ČEZ, nyní je schvalován nominační zákon proti politickým trafikám, podporu má založení firmy za jeden den a stovky dalších různých pozměňovacích návrhů, usnesení i jiné.

Jaké největší úkoly Piráty čekají v nadcházejícím období před krajskými volbami?
V Libereckém kraji se teď na veřejně dostupném internetovém fóru strany budou představovat kandidáti z řad Pirátů i příznivců o kandidaturu v krajských volbách. Poté demokratickým hlasováním členové rozhodnou o složení kandidátní listiny. Lídrem byl v primárkách již zvolen Zbyněk Miklík. Společně s tím se bude ve spolupráci s odbornou veřejností připravovat program pro krajské volby tak, aby s ním byli spokojeni nejen Piráti, ale především sami obyvatelé kraje. Kromě toho budeme samozřejmě naplno pracovat ve Sněmovně, evropském parlamentu i jinde tak, aby si sami voliči mohli říci, že volit Piráty má smysl. 


Předseda strany Ivan Bartoš, lídr do krajských voleb Zbyněk Miklík a Tomáš Martínek před regionální kanceláří v České Lípě

Pirátům politická konkurence často předhazuje, že jejich jediný program je antibabiš. Co si o takových komentářích myslíte?
Myslím, že máme program velmi propracovaný i s realistickou vizí. Předkládáme a snažíme se prosadit to, co jsme slíbili. Jednou z našich priorit je kontrola moci a mocných. Povinností Poslanecké sněmovny je kontrola vlády. Jako Piráti se obzvlášť snažíme bojovat proti korupci, nekalým praktikám, podvodům, i kdyby se mělo jednat o předsedu vlády. Vždy se snažíme zastupovat zájmy občanů České republiky a chránit veřejné prostředky před zneužitím. Kromě toho ovšem současně plně pracujeme také na realizaci našeho programu za účelem mít moderní, svobodnou a digitálně propojenou společnost.

Jak na Piráty reagují poslanci některých jiných politických uskupení ve Sněmovně, projevují se nějaké osobní animozity?
Je vidět, že mnoho poslanců není z rozbourávání dlouholeté zákulisní politiky nadšeno. Na druhou stranu i poslanci jsou pouze lidé, proto se snažím se všemi rozumnými vycházet dobře.

Setkáváte se osobně s tím, že lidé argumentují nepravdami? Kdo za vznikem dezinformací podle vás stojí? 
Bohužel se stává pomalu standardem, že některé politické strany využívají zavádějící informace pro manipulování voličů. Například se snaží zakládat Facebookové stránky, které se mají tvářit jako oficiální komunikace Pirátů. Tam poté dávají smyšlené citáty a prohlášení, které mají vůči Pirátům vyvolat negativní emoce. Často se jedná o hlouposti, například že Piráti staví domky pro migranty. Mnoho lidí si informace neověřuje z více seriózních zdrojů a mohou tak manipulátorům podlehnout. Kromě toho se snaží manipulátoři využívat také řetězových e-mailů. Příjemce si často může chybně myslet, že lživá informace obsažená v e-mailu, který mu přeposlal nějaký známý, je pravdivá. Ty nejčastější výmysly, kterými se snaží politická konkurence poškodit Piráty dáváme na stránku www.pirati.cz/hoax. Osobně mám za to, že mediální gramotnost a kritické myšlení jsou velmi důležité. Uspořádal jsem například na toto téma seminář ve Sněmovně, kam ovšem moc poslanců z jiných stran nepřišlo. Domnívám se také, že lidé snažící se o to, aby veřejnost nepodléhala manipulacím, si zaslouží alespoň symbolicky ocenit. Někdy je i vhodné uvědomit si, komu patří určité médium, a tedy za jaké zájmy dané médium může psát.

Co si myslíte o zavedení 3. a 4. Vlny EET? Co si myslíte o argumentech vlády pro EET, mají nějakou opodstatněnou validitu?
Obávám se, že může mít negativní vliv na dostupnost mnoha služeb. Jsem rád, že soud nám pomohl prosadit zrušení nesmyslné EET u online plateb, které jsou již nyní elektronicky evidované a kontrolovatelné. Nyní již mohu pouze doufat, že 3. a 4. vlna dopadající na ty nejmenší živnostníky nebude pro ty poctivé likvidační. Nedovedu si představit, že například malíř bude sebou na malování v nějakém bytě nosit elektronickou pokladnu a stát ho bude přitom kontrolovat. Pokud se dohodne se zákazníkem i proti stávajícímu zákonu na platbě bez dokladu, nic na tom nezmění ani EET.


Tomáš Martínek s partnerkou Terezou a dcerou Miou

Co jsou podle vás důvody poměrně uspokojícího stavu české ekonomiky a jaký očekáváte vývoj?
Česká republika je proexportně orientovaná. Vývoj ekonomiky v posledních letech kopíruje vývoj ekonomiky v zemích EU, kam primárně exportujeme naše produkty. Měli jsme štěstí, že ekonomika Německa a dalších blízkých zemí v posledních letech rostla. Štěstí tak měla i současná vláda, které občané neprávem připisují zásluhy za ekonomický růst. Přitom ekonomický růst v některých zemích, jako je Slovensko či Polsko, je vyšší než u nás. V současné době nás ohrožuje mnoho geopolitických událostí. Negativně naši ekonomiku může ovlivnit neřízený Brexit, obchodní válka USA s Čínou, zhoršení situace na blízkém východě apod. Predikce ČNB i ministerstev se postupně zhoršují. Vláda bohužel nevytváří žádné rezervy, naopak mnoho z nich rozpouští. Na druhou stranu má naše země nízkou míru zadlužení a zatím stabilní finanční trh. To by mělo případnou krizi pomoci překonat.

Pirátská strana prochází určitou transformací, kdy se z menší strany stává větší. Jak byste toto období charakterizoval? 
Jako Piráti máme výhodu, že máme kladné financování strany i díky příspěvkům drobných dárců. Díky tomu, že nemáme velké sponzory jako jiné strany, můžeme se rozhodovat bez ohledu na zájmy lobistů a vybírat optimální řešení pro občany České republiky. Není cílem, abychom se stali tradiční stranou s přebujelou byrokracií a omezenými možnostmi rovnosti jednotlivých členů. Když vítáme nové členy, snažíme se postupovat obezřetně. Chceme, aby členy Pirátů byli pokud možno pouze lidé s “čistým štítem”. 

Proč by měli lidé, co chtějí něco ve společnosti změnit, vstoupit do Pirátské strany?
Pirátská strana je otevřená všem svobodomyslným lidem. Piráti postupují při řešení problémů akademickým způsobem. Snažíme se vždy získat dostatek informací k danému tématu a poté kvalifikovaně rozhodnout optimální variantu řešení. Každý člen i příznivec má možnost na otevřeném pirátském fóru obhájit svůj postoj a navrhnout směr, kterým se může poté ubírat celá Pirátská strana. Ve straně se dodržují principy přímé demokracie, každý tak má v internetovém hlasování stejnou váhu hlasu, ať je řadový člen nebo poslanec. 

Jaké změny byste si přál v české politické kultuře?
Jako skaut mám i na základě historických zkušeností obavy z politiků, kteří prosazují nacionalismus a tíhnou k totalitě. To nikdy nic dobrého lidstvu nepřineslo. Byl bych raději, kdyby se vrcholní politici snažili společnost spojovat, ne rozdělovat kvůli svým soukromým zájmům. Chtěl bych, aby má dcera žila v bezpečné, moderní, prosperující, demokratické společnosti.

Zkrácená verze rozhovoru vyšla v příloze Českolipského deníku nazvané Týdeník Českolipsko 29. ledna 2020.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Michal Chalupa/Redakce

Štítky: #rozhovor #Tomáš Martínek

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.