Kauzy

Tomáš Martínek interpeloval ministra Brabce ohledně těžby na kopci Tlustec

28. 01. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátský poslanec Tomáš Martínek se zabývá problémy kraje, za který byl zvolen a interpeloval ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci problematiky těžby na kopci Tlustec (psali jsme zde). Těžba čediče byla povolena díky udělené výjimce z ochrany ohrožených druhů krajským úřadem Libereckého kraje. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání na Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo však odvolání zamítlo a těžaři nakonec výjimku dostali. 

Piráti Václav Židek (vlevo) a Tomáš Martínek (vpravo) při obhlídce situace v lokalitě vrchu Tlustec

Dle odůvodnění krajského úřadu byla výjimka udělena z důvodu převyšujícího veřejného zájmu ke strategickým dopravním stavbám, na které je vytěžené kamenivo potřeba. Poslanec Martínek ve své interpelaci zdůraznil, že v Libereckém kraji momentálně není strategická dopravní stavba, která by obhájila veřejný zájem převyšující potřebnou ochranu ohrožených druhů. K přípravné fázi výstavbu železnic dojde nejdříve v roce 2023, obchvaty u měst Mimoň, Česká Lípa, Nový Bor a Turnov jsou již desítky let jen na papíře. Zahájení těžby nemá smysl, dokud nebudou zaneseny změny do územních plánů. Poslanec Martínek se proto ptal ministra Brabce, zda by neměl být začátek těžby spojen se zahájením výstavby staveb zajišťující převyšující veřejný zájem a zda by neměl být vytěžený kámen použit výhradně pro tento účel.

Martínek dále upozorňuje na fakt, že pokud nedojde k zahájení staveb, dojde k odtěžení podstatné části kopce, produkci spalin při dopravě kamene, vibracím, zvýšené prašnosti a hluku. To vše bez zahájení strategických staveb a naplnění veřejného zájmu. Těžaři tak budou nejméně tři roky kámen prodávat, pravděpodobně mimo Liberecký kraj i Českou republiku, nicméně negativní externality těžby zasáhnou právě obyvatele kraje. Za tři roky se vytěží asi 2,5 mil. tun kvalitního čediče a 2,5 mil. kameniva, které neskončí na strategických stavbách v kraji. 

Poslanec Martínek se proto ptal, zda je vytěžení vlastních zdrojů na prodej do zahraničí a posléze drahé nakupování surovin nazpět opravdu surovinovou strategií České republiky. A zda by nemělo dojít k odložení povolení minimálně do doby zahájení strategických staveb. Poslední dotaz směřoval na ústavnost rozhodnutí ministerstvo, kdy má Martínek pochybnosti, zda nedochází k porušení čl. 7 Ústavy ČR, tedy že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.  

Ministr Brabec poslanci Martínkovi odpověděl, že ministerstvo neschvaluje těžbu, nýbrž se jen vyjadřuje k výjimkám, a že tedy těžbu nepovolilo, ale potvrdilo výjimku stanovenou krajským úřadem. Ministr také poukázal na nedostatek těženého kameniva, stavebního kamene pro dopravní stavby a  že nejsou dostatečné disponibilní zásoby v kamenolomech s povolením hornické činnosti. Zdůraznil, že ministerstvo nemá žádné signály o existenci významnějšího vývozu stavebního kamene do sousedních zemí, ani o snaze tento vývoz nějakým způsobem zvýšit. Co se týče samotné těžby, uvedl ministr Brabec, že těžba taktéž nezačne okamžitě. Rozhodnutí, dle ministra, není politické, protože o něm rozhodují daní úředníci. Na to reagoval Martínek úvahou, zda by nemělo rozhodnutí o udělení výjimky počkat do té doby, než budou strategické stavby naprojektovány. 

Situací se také zabývají Piráti Podralskos nimiž Tomáš Martínek věc probíral.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Lukáš Forýtek, Tomáš Martínek

Štítky: #Liberecký kraj #Ministerstvo životního prostředí #Tomáš Martínek #životní prostředí

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.