Komentáře

Povyk kolem státních lesů aneb Co nám prozradila hysterická reakce Ministerstva zemědělství

22. 01. 2020
Sdílet na Facebooku Tweet

Ve středu 2. ledna jsme vyzvali předsedu vlády, aby zakročil ve věci Strategie státního podniku Lesy ČR platnou pro období od 1.září 2019 do konce roku 2024. Den na to vydalo Ministerstvo zemědělství nezvykle hysterickou a zavádějící reakci, načež ministr Toman strategii stáhnul z projednávání vlády. 
 

radek holomcik-tezba

Ať tak či onak, kvituji tento krok a očekávám projednávání ve Sněmovně. Další vývoj situace v Lesích ČR je nejistý, a proto bychom uvítali, aby zásadní strategické dokumenty ke státním podnikům, jako je Strategie rozvoje Lesů ČR 2019 – 2024, byly předkládány odborné veřejnosti (včetně akademických institucí) s předstihem ještě před schválením dozorčí radou a zakladatelem podniku.

Máme za to, že tato veřejná debata o dokumentu staženém z jednání vlády chybí. Ministerstvo může namítat, že se jedná o nestandardní požadavek, že ho k tomuto kroku nezavazuje žádná legislativa. Nicméně se domníváme, že nad záměry zakladatele a vedení podniku Lesy ČR, kteří často nedbají naplňování schválených vládních dokumentů či aplikování výsledků studií vědecko-výzkumných pracovišť (například Národní lesnický program či adaptační strategie pro měnící se prostředí lesních porostů) do vlastní praxe, musí být přísný veřejný dohled.

Velké otazníky vzbuzují ekonomické vyhlídky Lesů ČR a popisy příčin jejich propadu do hlubokých ztrát. Z citace ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka, uvedené v tiskové zprávě MZe, plyne, že zpeněžení rostlo v uplynulých letech u Lesů ČR pouze u listnatého dříví.  Ministerstvo zároveň potvrzuje, že v grafu popisujícím vývoj prodejních cen dřeva u Lesů ČR v období let 2014 až 2019 autoři Strategie záměrně sloučili rostoucí realizační ceny listnatého dříví s extrémně propadajícími se cenami jehličnatého dříví tak, aby před čtenářem skryli ještě více apokalyptický propad cen smrkového dřeva, než na který lze z grafu usuzovat. Strategie rovněž zamlčuje, že prudký propad cen dřeva do roku 2018 nepochybně souvisí s předčasným bezsankčním odstoupením těžebních firem od smluv v roce 2017 a s předčasnými tendry, což ale ministerstvo ve své tiskové zprávě konečně přiznává.

Pikantní je i druhá část přiznání ministerstva, které ve zprávě sdělilo, že “největší propad cen dříví byl zaznamenán v roce 2018 vlivem jednorázové možnosti vypovědět smlouvy a prodejem dříví v aukcích bez cenového limitu.” Pokud kontroverzní aukce dřeva “na pni” (nastojato) sloužily jako kanál pro extrémně levné výprodeje, tedy i jako nástroj deformace cen dřeva v ČR a skrytého dotování kupujících firem, a zároveň představují jednu z hlavních příčin eskalace kůrovců a ekonomických ztrát Lesů ČR, je třeba se ptát, proč MZe dosud neukázalo na konkrétní osoby, které za tyto obchodní praktiky nesou odpovědnost a proč místo omezení aukcí “na pni” s nimi Lesy ČR do dalších let počítají naopak v ještě větším rozsahu? 

Jako úsměvnou lze vnímat také snahu Ministerstva zemědělství podsouvat nám, že porovnáváme Lesy ČR se státním podnikem Lesy Slovenskej republiky. Srovnání s podnikem Lesy SR v naší tiskové zprávě nikde neuvádíme, neboť dominantní část exportů českého dříví končí na trzích v Německu a Rakousku. Nikoli na Slovensku. Stejně tak dominantní dřevozpracující závody a exportní firmy na území ČR jsou vlastněny a řízeny z Rakouska a Německa. Člověk se ptá - co je za tím, že ministerstvo bagatelizuje cenový vývoj na hlavních exportních trzích?

Vzhledem k reakci ministerstva jsem ministra požádal o detailnější informace k cenám dřeva, kterých Lesy ČR dosahovaly v uplynulých letech, a o informace ke smlouvám, které státní podnik uzavírá s odběrateli dříví. První písemnou interpelaci s dotazy na konkrétní kontrakty Lesů ČR jsem již panu ministrovi odeslal 9. ledna. Zeptáme se také, zda-li autoři Strategie Lesů ČR disponují forenzní analýzou vzniku a eskalace kůrovcové kalamity na majetku státu a s jakými těžebními společnostmi, respektive smluvními územními jednotkami, a způsobem prodeje dřeva je tato eskalace spojena.

O odpovědích a zjištěních budeme veřejnost informovat.

Za Piráty Radek Holomčík, poslanec a místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Radek Holomčík

Štítky: #Ministerstvo zemědělství #Radek Holomčík #životní prostředí

Související články

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.