Komentáře

Novoroční bilance Ivana Bartoše: Jak Piráti plní program?

28. 12. 2019 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Dobrý den přátelé, podporovatelé demokracie, otevřenosti a vlády práva, dovolte mi s přelomem kalendářního roku zrekapitulovat, co se nám z našich slibů, na základě kterých občané pustili Piráty do sněmovny, po dvou letech podařilo v roli konstruktivní opozice naplnit a jaké úkoly stále leží před námi. Naše dosavadní cesta byla nelehká a vedla často přes odpor vládní koalice, přesto s pokorou a vděkem musím říci, že se stále více cítím zavázán těm, kteří v nás věří a na tuto cestu nás vyslali.

ivan bartos-vlajka

Byly zde doby, kdy si politická reprezentace osedlaná finančními skupinami v pozadí rozdělovala moc a peníze a nepracovala rozhodně pro blaho občanů naší země. A vždy se lidé dokázali ozvat. Ostatně i náš vstup do politiky před 10 lety byl motivován právě nespokojeností s tímto chováním předchozích vlád, politické reprezentace a  propojením politiků a vlivových skupin. To jsme ovšem netušili, že z pohledu právního státu, politické kultury, svobody médií a rizika postupného ovládnutí země jako celku, může přijít ještě něco většího a horšího. 

Naše cesta začala před více než deseti lety na ulici s transparentem a pokračuje nyní ve Sněmovně, Senátu, Evropském parlamentu a v řadě místních zastupitelstev. Tam všude se snažíme aplikovat nejen zásadní požadavky na transparentnost a dostupnost informací, zapojení občanů, kteří mohou například pomocí participativního rozpočtování ovlivňovat rozvoj svého okolí, ale realizujeme v míře, jak je to v dané situaci možné, náš program - naše sliby a závazky. 

Jedním z největších úkolů pro Piráty bylo obstát při návrzích, tvorbě a úpravách zákonů právě ve Sněmovně, kde fungujeme jako konstruktivní opozice a silná alternativa proti vládnímu mainstreamu. Troufám si tvrdit, a na návrzích i hlasování o důležitých zákonech je to vidět, že držíme kurz a hlas nejen našich voličů je díky nám skutečně slyšet.

V oblastech týkajících se zásadních otázek s největším dopadem, jako je dostupnost bydlení, problematika exekucí či  podpora rodin a progresivních témat jako eGovernment a procesy digitalizace, transparentní a moderní stát či podpora podnikatelů jsme dle mého názoru nejaktivnější stranou. V otázkách ochrany životního prostředí, budoucnosti naší krajiny, lesů a vody, stejně tak jako nutné transformace a evoluce v oblasti průmyslu, jsme hlasem téměř ojedinělým. 

Současná vláda ANO a ČSSD podporovaná dle potřeby KSČM a SPD umně využívá problematické životní situace téměř poloviny občanů, ostatně to jsou dle poslední studie s názvem “Rozděleni svobodou” skupiny ohrožených lidí či lidí v kritických životních situacích a ty si kupuje populistickými kroky a bezobsažnými výroky. 

Na jedné straně tak  dochází k drancování veškerých finančních rezerv, které Česká republika má, a na straně druhé chybí jasná vize a jasný plán, jak reagovat na měnící se potřeby společnosti a jak pomoci lidem i podnikům v adaptaci na ně. Vládní politika nesmí být vedena potřebou vysokého skóre ve volebních průzkumech, ale realizací nutných změn s cílem udržitelnosti a zdravého rozvoje. 

Je jednoduché sklouznout na úroveň manipulace a propagandy strany oligarchy Andreje Babiše a jejich vládní formace.Touto cestou ale nechceme a nesmíme jít. Manipulaci a lži a populismu je třeba čelit fakty, daty a návrhy skutečně funkčních a dlouhodobých řešení. Ty se snažíme vždy nabízet. 

I když se naše politické pohledy napříč Sněmovnou i samotnou opozicí na řešení problémů někdy liší, shodneme se, že je naprosto nezbytné udržet právní stát a rovnost před zákonem, nezávislou justici, svobodná média a zajistit revizi dotačního systému, který je zneužíván mocnými. Toto vše jsou otázky pro demokratickou společnost a politický rozvoj zcela zásadní a těm, kdo je budou prosazovat, jsme vždy byli v tomto plnohodnotnými partnery.

Na denní bázi je však třeba zabývat se otázkami, které přímo ovlivňují životy každého z nás. Tam skutečně držíme kurz a s čistým štítem prosazujeme to, co jsme občanům slíbili. Ať už vlastními návrhy, pro které se nám daří vyjednávat podporu, tak i návrhy, kterými se vládní koalice “insPiruje”, tedy na základě našich návrhů či impulsů nakonec předloží verzi vlastní, i když často ořezanou o původní zásadní a závazná opatření z naší protikorupční agendy. Jsem rád, že ve Sněmovně často nacházíme partnery, se kterými se nám daří tlačit důležitou agendu a ta pak Sněmovnou i Senátem prochází. Díky i jim.  

Co se Pirátům ve Sněmovně podařilo? 

 • Prosadili jsme zákon o právu na digitální službu - tzv. digitální ústavu a další podpůrné zákony
 • Znemožnili jsme politikům kumulovat více platů a zabránili skokovému nárůstu platů poslanců
 • Spustili jsme Otevřenou sněmovnu a kalkulačku sociálních dávek a ubránili jsme pro lidi se zdravotním postižením příspěvky na vozidlo
 • Prosadili jsme levnější změnu telefonního operátora
 • Prosadili jsme zvýšení měsíčního limitu pro maminky u rodičovský příspěvku
 • Rozšířili jsme registr smluv i na firmu ČEZ
 • Vyšetřili jsme kauzu OKD a podali 14 trestních oznámení
 • Předešli jsme kolapsu státních maturit
 • Zlepšili jsme vymáhání náhrady škody po úřednících
 • Zavedli jsme kontroly docházky poslanců na jednání Parlamentu
 • Zastavili jsme plošné užívání jedu Stutox II na hraboše
 • Zjednodušili jsme referenda
 • Zmírnili jsme podmínky pro domácí vaření piva
 • Zjednodušili jsme práce soudních tlumočníků a zajistili zlepšení kvality znaleckých posudků
 • Schválili jsme nominační zákon, který omezuje praxi politických trafik ve státních firmách
 • Zabránili jsme obsazení Rady České tiskové kanceláře Michalem Semínem za SPD
 • Posvítili  jsme si na byznys a přijali opatření proti části směnárníků a taxikářů, kteří podvádí

Část věcí nám také ve Sněmovně čeká na projednání, protože legislativní proces trvá jeden až dva roky:

 • Krajská působnost exekutorů a slučování exekucí k jednomu exekutorovi
 • Nezávislost státních zástupců
 • Legální pěstování několika rostlin konopí a uchovávání jeho menšího množství
 • Založení firmy za 1 den
 • Zřízení vyšetřovací komise k vlivu Číny a Ruska na český politický systém
 • Uzákonění rovného manželství pro osoby stejného pohlaví
 • Vyšší účast pojištěnců na správě jejich zdravotní pojišťovny
 • Omezení vlivu autorských svazů jako OSA
 • Veřejný rejstřík konečných vlastníků firem, který by předešel kauzám typu Čapího hnízda
 • Rozšíření působnosti NKÚ na obce a státní firmy
 • Zlepšení zákonů regulujících Airbnb a další digitální platformy
 • Bezplatná dostupnost technických norem, které jsou závazné
 • Elektronický stavební deník u veřejných zakázek

Co nám vládnoucí většina zařízla?

 • Zrušení povinného přimíchávání biopaliv 
 • Zastavení dotací pro Agrofert holding
 • Omezení výjimek pro hnědouhelné elektrárny, které znečišťují vzduch
 • Dovolit vodákům dát si legálně dvě piva
 • Zrušení EET (zavedení 3. a 4. vlny nyní řešíme u Ústavního soudu)  
 • Snížení daně u nabytí nemovitosti
 • Omezení šmírování telefonů a na internetu
 • Rozklikávací rozpočet státu, který jsme realizovali v Praze a Mariánských lázních
 • Zachování široké ochrany úředníků ve služebním zákoně
 • Snížení daňové zátěže zaměstnanců o 5 100 Kč ročně
 • Odmítnutí nesmyslné směrnice EU o copyrightu, která ohrožuje svobodu internetu

A na čem dál pracujeme a co plánujeme?

 • Valorizace platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy
 • Sankce proti představitelům režimů, které pošlapávají lidská práva
 • Zvýšení příjmů státu díky regulaci veřejných domů
 • Opatření proti daňovým rájům
 • Vedle toho vládu kontrolujeme v bezpočtu kauz (např. obsazení ředitele Českých drah, kauza investic ČEZu v Bulharsku, příprava Národního investičního plánu, ovlivňování soudců, manipulace s příslušností úřadů šetřících střet zájmů Andreje Babiše, nelegální billboardy na D1). 
 • Ve Sněmovně i jinde spolupracujeme aktivně s jinými politickými stranami tam, kde se programově překrýváme nebo když to situace vyžaduje. 

O všech úspěších i zádrhelích pravidelně a otevřeně informujeme nejen v aktualitách na  hlavní stránce Pirátů www.pirati.cz/aktuality, ale i na dvou speciálních webech www.piratipracuji.cz a https://www.pirati.cz/vysledky.

Je vidět, že před námi všemi leží dlouhá cesta a zda po ní společně dojdeme k vytyčenému cíli, záleží na každém z nás. Člověk dle svých možností může a dokáže svou prací i příkladem měnit své okolí a nemusí k tomu být zrovna zvolený politik.

Před vstupem do nového roku bych rád připomněl, že vztah k pravdě a spravedlnosti  je v každém z nás. Naším společným úkolem je za ně dále bojovat, ať už z pozice občana nebo jím voleného politika. A k tomu se s Piráty zavazujeme nejen v následujícím roce, ale i letech dalších . 

Děkuji Vám všem za podporu, naslouchání a často i sílu, kterou nám dáváte v boji za svobodnou, vzdělanou a (nejen) digitálně propojenou společnost, která jediná je do budoucna garancí dlouhodobého udržitelného rozvoje naší krásné země a společnosti, ve které žijeme.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ivan Bartoš

Štítky: #Česká Pirátská strana #Ivan Bartoš #plníme program

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.