Odborně

Odstavné plochy pro kamiony vs. brownfieldy. Ujmou se kraje řešení?

20. 11. 2019 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Parkovacích a odstavných ploch pro kamiony je nedostatek v celé Evropě. V Německu jich chybí okolo 14 tisíc. Českou republikou projede týdně okolo 50 tisíc kamiónů, které mají k dispozici jen něco málo přes 2 600 parkovacích míst, a to včetně těch u čerpacích stanic. Chybí dalších 1 500 parkovacích míst. Tranzitní kamiony ale musí stavět na povinné zastávky a přestávky, proto zastavují na okraji sídlišť, na parkovacích místech pro osobní vozidla, kdekoliv podél silnic. Toto parkování není bezpečné ani šetrné k vozovce, která na sídlištích nepočítá se zatížením 40 tun na vozidlo.

brownfield

Nabízí se otázka, proč tedy nepřeložit náklad na železnici? Možná Vás to překvapí, ale ČD Cargo nemá kapacitu jej převézt. Meziročně nákladní doprava na železnici zažívá růst a je blízko technologického maxima. Jedním důvodem je kapacita železnice jako takové a druhým nedostatek lokomotiv a strojvůdců pro soupravy nákladních vlaků.

Zvýšení kapacity železnice je dlouhodobou záležitostí, zde může být přínosem VRT (vysokorychlostní trať), která přinese „koleje“ navíc, a také zvýšená rychlost souprav znamená větší frekvenci vlakových souprav. Nákup lokomotiv je sice časově přijatelnější, ale některé tratě již nemají kapacitu na další vlakové soupravy. V neposlední řade není dostatek strojvedoucích a v blízké době bude velká část z nich odcházet do důchodu.

Pro řešení této situace lze využít moderní technologie i tzv. brownfieldy. Tedy plochy, které nemají dlouhodobě využití a kdysi sloužily průmyslu či zemědělství.

Konkrétněji například ve Svoru, kde je tranzitní trasa kamionů, podle měření z roku 2016 projede denně 833 nákladních aut nad 10 tun. Přímo vedle silnice I/9 je opuštěný brownfield po sklárně, je tedy v bezprostřední blízkosti tranzitní trasy kamionů a mohl by sloužit pro odstavení kamionů a s tím spojené služby. Pokud by byl zprovozněn, byly by provozní náklady ufinancovatelné z ceny služeb (parkování, nocleh, sprchy, bistro, servis atd.). Existuje možnost zprovoznění krajem ve spolupráci s obcí. Tím by vzniklo několik pracovních míst pro místní obyvatele. Zároveň by město získalo revitalizovaný průmyslový prostor po brownfieldu. Samotným provozovatelem by už nemusel být kraj nebo obec, ale soukromý subjekt.

Dalším příkladem je bývalá drůbežárna sousedící přímo s libereckou průmyslovou zónou. Zde by nebylo potřeba ani dlouhé trasy k propojení s touto zónou, a zároveň je v blízkosti I/35, kudy tranzitní nákladní doprava projíždí. Nedošlo by k zástavbě žádné zelené plochy a minimalizoval by se dopad kamionové dopravy na místní infrastrukturu a obyvatele.

Vidím jako otázku pro kraj, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst v tranzitní dopravě v zájmu obyvatel i infrastruktury. Zároveň by se tím zvýšila i bezpečnost a zajištění samotných řidičů službami podél hlavních tahů. Kraj musí začít tyto nedostatky řešit. 

Můžete namítat: Proč to má řešit kraj? Protože negativní dopady nedostatku parkovacích míst a služeb s tím spojených trápí především obyvatele kraje. Stát tento problém neřeší již desítky let, spoléhat se na pomoc ministerských úředníků by bylo naivní.

Pokud parkoviště doplníme inteligentním systémem monitoringu parkovacích míst, tak se mohou do systému zapojit i firmy, které parkovacími místy pro kamiony již disponují a svá místa mohou za úplatu zapůjčit společnostem provozujícím dálkovou dopravu. Už dnes existují aplikace, které tato místa evidují a umí je rezervovat, pronajmout i uhradit on-line. A kamiony nebloudí po parkovištích v naději, že naleznou místo, ale přesně ví, kam směřují a mohou lépe plánovat trasy, snížit náklady i environmentální dopady. K tomu je jim v místě poskytnut servis (služby autoservisu, umývárna, jídelna, nocleh). Ve světě i u nás podobná střediska fungují, jedná se tedy o již vyzkoušené řešení se všeobecným přínosem, a to i v oblasti bezpečnosti.

Na „likvidaci“ brownfieldů byly v minulosti vypsány dotační programy, které by k takové realizaci bylo možné využít. Kraj by zde měl fungovat jako prostředník pro menší obce a pomoci jim s rozsáhlou administrativou s tím spojenou. Opět musím říct: kraj by měl sloužit jako partner obcí i státu, nikoliv být samostatnou složkou řešící jen věci ve své územní správě. Kraj propojuje obce, a nejen obce, na svém území. Je nezbytné spolupracovat mezi kraji a i na hranicích kraje poskytovat stejné služby občanům jako v centru, pokud to je alespoň trochu možné.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Václav Židek

Štítky: #doprava

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.