Odborně

Díky stálému tlaku Pirátů dojde na doprojednání nominačního zákona

27. 09. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Již v pátek 27. září 2019 by měla Sněmovna projednat tzv. nominační zákon ve třetím čtení. Hlavním smyslem zákona je transparentní výběr osob do orgánů státních podniků a firem s majetkovou účastí státu. Zákon vláda předložila díky iniciativě Pirátů (psali jsme zde). Nominační zákon upraví způsob jmenování členů řídících a dozorčích rad právnických osob, ve kterých má stát svůj vlastnický podíl. Upraví se tak obsazování orgánů státem vlastněných společností, aby nedocházelo k politickým trafikám a dosazování neodborných nominandů. 

tomas martinek-kancelar-main

Hlavním principem nominačního zákona je zřízení výboru, ve kterém bude zasedat 5 členů, který bude ministerstvům schvalovat - na základě výsledků výběrových řízení pořádaných samotnými ministerstvy - jednotlivé nominandy ke jmenování do daných orgánů. Dle vládního návrhu se ministerstvo může odchýlit od doporučení výboru, avšak musí své rozhodnutí zdůvodnit. Proti takovému postupu je však poslanec Tomáš Martínek, který podal pozměňovací návrh požadující závaznost rozhodnutí výboru. Doporučení výboru by tak bylo pro ministerstvo závazné a nemohlo by docházet k odchýlení. Došlo by tak k výraznému omezení zásahů jednotlivých ministerstev do výběru a tedy transparentnějšímu výběru s důrazem na odborné dovednosti uchazečů. 

Martínek dále předložil pozměňovací návrh, který rozšiřuje působnost nominačního zákona na vládní nominanty zdravotních pojišťoven. Cílem je dosažení transparentnějšího výběru osob jmenovaných vládou do orgánů zdravotních pojišťoven včetně VZP. Osoby působící v těchto orgánech by měly být kompetentní k výkonu své funkce, což bude zaručeno výběrovým řízením. Nebude tak docházet k tomu, že do orgánů zdravotních pojišťoven a VZP budou dosazovány osoby, které mohou mít danou funkci pouze jako tzv. politickou trafiku.

V dalším pozměňovacím návrhu z dílny Pirátů se stanovuje přechodné ustanovení, aby byla lépe zajištěna větší nezávislost členů výboru. Stejně jako například při volbě členů Rady ČT nebo členů Národní rozpočtové rady se stanovuje, že při prvním jmenování členů výboru bude délka jejich funkčního období určena rozdílně. Při předpokládaném počtu pěti členů výboru tak bude zajištěno, že se následně bude výbor obměňovat postupně, ideálně jeden člen každý rok. Stále je zachována možnost opětovného jmenování, která umožňuje znovu jmenovat stejného člena. Při dalších jmenováních členů výboru bude již vždy délka funkčního období každého člena 5 let.

Posledním z předložených návrhů poslance Martínka je stanovení požadovaného věku uchazečů na 25 let. V původním návrhu zákona je věková hranice stanovena na 28 letech. Piráti předpokládájí, že ve věku 25 let již může být daná osoba schopná vykonávat posty v řídících nebo kontrolních orgánech společnosti. V daném věku může osoba mít například již vystudovanou vysokou školu i s potřebnou praxí. Věková hranice 25 let je stanovena také pro členy orgánů VZP dle zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, proto není žádoucí mít bezdůvodně věk vyšší pro stejnou pozici v zákoně jiném. Toto srovnání věkové hranice v různých zákonech tak snižuje riziko neopodstatněné diskriminace uchazečů na základě věku.

Poslanec Michálek ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje zavedení vlastnické politiky státu, spočívající ve vymezení strategických cílů a zájmů státu a pravidel pro transparentní fungování společností vlastněných či spoluvlastněných státem.Ve vlastnické politice státu se vymezí hlavní cíle obchodních společností a jiných organizací s majetkovou účastí státu, aby byla zajištěna celková koordinace prosazování zájmů státu a využití možných synergií. Jasná pravidla jsou také nezbytný předpoklad pro následné transparentní hodnocení manažerů a případná rozhodnutí o personálních otázkách.  

Vzhledem k odlišnostem vládního návrhu a původně předloženého pirátského návrhu (více o pirátském návrhu zde) nominačního zákona (který byl ve Sněmovně zamítnut) jednali pirátští poslanci Michálek a Martínek s kolegy z ANO a KDU-ČSL Radkem Vondráčkem a Marianem Jurečkou a společně předložili kompromisní pozměňovací návrh, do kterého již byly některé z výše uvedených výhrad zapracovány (psali jsme zde). Společný návrh obsahuje mimo jiné zmíněné snížení věku uchazečů či přechodné ustanovení zajišťující nezávislost členů výboru. 

Poslanec Tomáš Martínek dodává: “I když kompromisní návrh neobsahuje naše návrhy na závaznost rozhodnutí výboru, které veřejnost očekává, ani nerozšiřuje působnost zákona na vládní nominanty zdravotních pojišťoven, je vhodné zlepšit současný stav alespoň nějakým kompromisem, který získá dostatečnou podporu poslanců. Kompromisní návrh je určité zlepšení oproti stávajícímu stavu i původnímu návrhu vlády, proto ho Piráti konstruktivně podpoří.”

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Lukáš Forýtek

Štítky: #nominační zákon #Tomáš Martínek

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.