Kauzy

Piráti proti konkurenčním doložkám ve ztrátové Jablonecké energetické

26. 09. 2019
Sdílet na Facebooku Tweet

V rámci mapování situace městských společností narazili Piráti na skutečnost, že v Jablonecké energetické, a.s. bylo v minulosti běžnou praxí uzavírat konkurenční doložky. Konkurenční doložka se zpravidla uzavírá ve velkých, ekonomicky silných korporátních společnostech, které mají potřebu chránit citlivé informace i po odchodu svých zaměstnanců či členů statutárních orgánů v konfrontaci s jinými společnosti, které na trhu působí. Společnosti, které se mohou svým předmětem činnosti velikostí a počtem zaměstnanců zhruba rovnat JE, a.s. konkurenční doložky běžně nepoužívají. O to víc je používání konkurenčních doložek v JE, a.s zarážející.

Jablonecká energetická Jaroslav Šída

Konkurenční doložku lze obecně sjednat jak mezi společností a členy orgánů těchto společností (jednatel, představenstvo, dozorčí rada), tak mezi společností a jejími zaměstnanci. V JE, a.s. byla konkurenční doložka uzavírána v rámci smluvního vztahu se členy představenstva na dobu 12 měsíců a se členy managementu společnosti v rámci pracovněprávního poměru na dobu 6 měsíců po ukončení smluvního nebo pracovního poměru. Za konkurenční doložku příslušela finanční kompenzace zpravidla smluvně odpovídající měsíční odměně za výkon funkce.

Členové dozorčí rady konkurenční doložku paradoxně nemají, i když mají v podstatě podobný přístup k citlivým informacím jako členové představenstva.

Jablonecká energetická a.s. je společnost, která si v poslední dekádě prošla poměrně bouřlivým obdobím. Masivní odpojování uživatelů způsobené především nepovedenou privatizací společnosti se sice podařilo zastavit a společnost stabilizovat, nicméně v tuto chvíli společnost ekonomicky zcela neprospívá a zejména neplní ekonomické cíle stanovené v minulosti.

S ohledem na stávající stav je tedy zarážející, že ve společnosti nacházíme poměrně předimenzované personální obsazení statutárních orgánů s poměrně vysokými odměnami a s uzavřenými konkurenčními doložkami. S odchodem každého člena představenstva je tak společnost nucena vyplácet poměrně vysoké částky, který jí následně zatěžují jak ekonomicky a administrativně a v některých situacích i právně.

Příkladem za všechny může být konkurenční doložka bývalého náměstka pro ekonomiku pana Veleho. Vykonával funkci předsedy představenstva Jablonecké energetické, ovšem odměny nepobíral, jelikož zákon výplatu finančních odměn při souběhu funkcí náměstka a člena statutárního orgánu neumožňuje. Logicky by tedy neměla být vyplácena ani odměna z konkurenční doložky. Nicméně ukončení funkce náměstka se bohužel časově nekryje s ukončením funkce člena představenstva společnosti a panu Velemu tak vznikl dle sjednané konkurenční doložky nárok na odměnu za 2 měsíce výkonu činnosti. Ing. Vele nicméně žádá výplatou celou, počítanou ze všech 12 měsíců. Společnost se tak musí zabývat otázkou dalšího právního postupu v celé záležitosti.  

Z výše popsaných důvodů zástupce Pirátů Mgr. Jaroslav Šída a člen představenstva JE, a.s. podal v průběhu léta návrh na zrušení konkurenčních doložek všech členů představenstva. Návrh byl přijat v představenstvu a následně schválen jediným akcionářem, tedy Radou města. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jaroslav Šída

Štítky: #dozorčí rada #energetika #Jablonec nad Nisou #Liberecký kraj

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.