Komentáře

Komentář Lukáše Bartoně: Rušení víceletých gymnázií není řešením. V prvé řadě je třeba posilovat kvalitu výuky na základních školách

23. 09. 2019 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje novou strategii vzdělávací politiky do roku 2030. Jedním z uvažovaných kroků má být i rušení víceletých gymnázií z důvodu snižování nerovného přístupu ke vzdělávání. Piráti poukazují na to, že je třeba prioritně řešit posilování kvality výuky a motivaci žáků základních škol k dalšímu vzdělávání, případné rušení víceletých gymnázií do budoucna samo o sobě nic nevyřeší. 

lukas barton-main

S tím, že se v ČR potýkáme s problémem nerovného přístupu ke vzdělávání, nelze než souhlasit, koneckonců na to dlouhodobě upozorňuje i Evropská komise nebo OECD. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi má v ČR rodinné zázemí výrazně vyšší vliv na to, zda se mladý člověk vyučí, nebo půjde na maturitní obor či na gymnázium a bude pokračovat studiem na vysoké škole. To, že se zvyšuje zájem o víceletá gymnázia, výběrové školy a koneckonců i o alternativní vzdělávání výrazně souvisí s tím, jak je vnímána kvalita výuky v rámci hlavního vzdělávacího proudu, tedy na základních školách. Právě posilování kvality výuky je dle mého názoru skutečným klíčem k řešení problému. Musíme hledat a řešit příčiny, nikoliv následky. 

Stát musí být garantem kvality vzdělávání a musí garantovat rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání bez ohledu na socio-ekonomické zázemí rodin. Vzdělávací systém by měl být rozmanitý a poskytovat možnost svobodné volby vzdělávací cesty. Proto nesouhlasím s tím, že by se měl uzavírat nebo omezovat přístup k takovým formám vzdělávání, o které je ze strany veřejnosti zájem. Řešením je zkvalitnění výuky na základních školách na takovou úroveň, že rodiče nebudou mít potřebu vyhledávat jiné alternativy. Vzdělávání musí pružně reagovat na poptávku ze strany veřejnosti a poskytovat různé formy. S rozvojem rozmanitosti vzdělávacího systému tak budou lépe naplněny jeho hlavní funkce ve smyslu osobnostního rozvoje a seberealizace studentů, podpory principů demokratické a občanské společnosti, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti jako takové.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #vzdělávání

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.