Komentáře

Koalice na Praze 5 před krachem: Pirátská snaha o řešení zpackaných veřejných zakázek narazila

16. 09. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Zítra s největší pravděpodobností skončíme v koalici na Praze 5 a nově budou vládnout dost možná skoro všechny ostatní strany v zastupitelstvu (kromě KDU). Mají s tím ostatně praxi z minulého období. Začali jsme totiž řešit intenzivně veřejné zakázky a to se koaličním partnerům a zejména ANO nezamlouvalo. Udělali jsme to na základě auditu, který si MČ nechala úspěšně prověřit, a jenž zjistil dvojnásobně předraženou opravu dětského hřiště v ulici Kudrnova. Politickou odpovědnost za tuto předraženou zakázku nese primárně pan bakalář M. Slabý, místostarosta za ANO. I za ten necelý rok se nám řada věcí podařila, často i přes odpor koaličních partnerů, ať už šlo o hlídání změn územního plánu, první kroky ke strategii MČ nebo ochranu vodního zdroje. Odhalili a napravili jsme taky řadu chyb v pravidlech a činnosti mětské části. Přehled toho nejdůležitějšího najdete zde:"

dan mazur

Co se Pirátům na radnici Prahy 5  za necelý rok podařilo:

1. Držíme slovo a prosazujeme veřejný zájem ve vztahu k developerům. Při posuzování návrhů na změny Územního plánu HMP jsme v souladu s volebním programem bránili a v naprosté většině zabránili změnám “zeleně” na “výstavbu”.

2. Řešíme veřejné zakázky s ohledem na hospodárnost, např. podle auditu skoro dvojnásobně předraženou opravu dětského hřiště v ulici Kudrnova, která byla realizována ještě před naším nástupem na radnici.

3. Tlačili jsme na analýzu historicky realizovaných zakázek i na systémové změny v jejich zadávání, což je taky skutečný důvod rozpadu koalice. Zavedli jsme do praxe využívání nástroje pro analýzu trhu – Tenderman.

4. Zadali jsme vypracování kompletní demografické studie MČ jako nezbytný podklad pro smysluplnou strategii rozvoje městské části. Tato je k dodání rozfázovaně v září a listopadu 2019.

5. Zadali jsme vypracování důkladného geologického, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu oblasti pod smíchovskou stavební uzávěrou - širší okolí tzv. vodního zdroje Smíchov - pro kvalifikované rozhodování veřejné správy.

6. Podporovali jsme rozvoj základních i mateřských škol (obnovení prací a dokončení akce modernizace sportovního hřiště V Remízku - ZŠ Barrandov II, vysoutěžení zhotovitele, zasmluvnění a zahájení stavby na výstavbu školního pavilónu ZŠ Waldorfská, letos v létě probíhaly rekonstrukce 3 mateřinek (Lohniského, Nad Palatou, Renoirova) - získali jsme dotaci od MHMP na plánovanou rekonstrukci ZŠ Nepomucká (35 mil. Kč), u které byla plánovaná rekonstrukce v roce 2020.

7. Prosadili jsme na MHMP změnu projektu rekonstrukce sokolovny U Hrušky tak, aby dál sloužila sportu a občanským aktivitám v oblasti sídliště Homolka, která je jinak téměř prosta občanské vybavenosti.

8. Podařilo se nám dotáhnout do konce jednání o smlouvě s Kulturním a rodinným centrem na Barrandově ohledně fungování v budově bývalé MŠ Záhorského a provoz kulturního centra byl zahájen na jaře letošního roku.

9. Povedlo se nám upravit rozpočet na rok 2019 a snížit skoro o 200 milionů Kč schodek navržený původně Janem Trojánkem (ANO). Ukázalo se, že oprávněně – úřad má i tak velké problémy s realizací investičních veřejných zakázek.

10. Podporovali jsme účast občanů na rozhodování, (např. jsme zahájili participaci za účelem navržení využití a modernizace sportovního areálu SK Uhelné sklady), pravidelně jsme spolupracovali při řešení problémů s místními školami, obyvateli a jejich spolky. Na základě jejich vstupů jsme vypracovali studii nového sportovního areálu.

11. Zahájili jsme proces převzetí parku Waltrovka MČ Praha 5 od společnosti Penta Real Estate.

12. Prosadili jsme zveřejnění aktuálních nabídek pronájmu nebytových prostor na webových stránkách MČ P5 a na webu Magistrátu HMP.

13. Snížili jsme výdaje na poradce rady o 1 milion Kč za rok.

14. Spustili jsme nový a přehledný položkový (klikací) rozpočet na stránce cityvizor.cz.

15. Připravili a navrhli jsme 10 konkrétních bodů, jak dál zlepšit systém rozdělování dotací. Už pro příští rok jsme zajistili nasazení informačního systému pro úplnou elektronizaci dotačních programů.

16. Zajistili jsme možnost sdílení aplikace „Praha 5 v mobilu“ s ostatními městskými částmi a tím ušetření výdajů ostatních samospráv.

17. Připravili jsme a navrhli změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zajišťuje větší prostor pro veřejnost i přístup k materiálům.

18. Připravili jsme a navrhli pravidla pro fungování redakce časopisu Pětka, aby občané i zastupitelé všech stran byli dostatečně zastoupeni.

19. Odhalili jsme řadu konkrétních nedostatků v pravidlech a činnostech samosprávy a zjednali nápravu (pravidla pro nájem bytů, postup při odsvěření majetku, publikování smluv v registru, zásady pro odpouštění pohledávek).

20. Další problémy řešíme (vadná smlouva se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s. a nedostatečné možnosti kontroly této organizace založené naší městskou částí, neoprávněné vyplacení části odměn zastupitelům v roce 2018).

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Piráti Praha 5

Štítky: #Koaliční spolupráce #Piráti v koalici #Praha #Veřejné zakázky

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.