Odborně

Vyplatí se vyhrát? Piráti kritizují navrženou srážkovou daň z výher nad 100 tisíc

17. 09. 2019
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti nesouhlasí s částí daňového balíčku, navrženého Ministerstvem financí, která zavádí plošnou daň z výhry nad 100 tisíc korun. Pirátský poslanec Tomáš Martínek proto v jednom svém pozměňovacím návrhu navrhuje celou tuto část novely zrušit a zachovat stávající stav, kdy výhry licencovaných provozovatelů nepodléhají 15% dani z příjmu. Dalšími pozměňovacími návrhy se v případě nepřijetí zrušení snaží logicky změnit navržené znění ve prospěch občanů České republiky i státu.

Tomáš Martínek - money

Svůj pozměňovací návrh opírá Martínek mnoha argumenty. Jedním z nich je čtyři roky stará analýza RIA samotného předkladatele - Ministerstva financí, ve které se uvádí, že samotné zavedení zdanění výher je “v praxi prakticky neproveditelné”. Ve zprávě dále stojí, že “v mezinárodním srovnání zemí EU tento způsob srážkového zdanění plošně pro všechny hazardní hry neaplikuje žádná z nich”. Dále se uvádí: “Z výše uvedeného srovnání variant, a především jejich negativ, je jednoznačně zřejmé, že všeobecné zdaňování výher na úrovni výherců je prakticky neuskutečnitelné, při uvážení hlediska efektivity. V úvahu by tento přístup přicházel pouze u vybraných druhů hazardních her a výher přesahujících předem stanovenou výši, nad kterou by celkový fiskální dopad pro veřejné rozpočty předčil administrativní a finanční náročnost správy nově zaváděné daňové povinnosti. Takové řešení však nelze považovat za systémové a zcela spravedlivé a v praxi by mohlo vést k přeskupení hazardního trhu či posilování tendencí účastnit se hazardních her ve státem neregulovaných prostředích.” Je tedy otázkou, proč ministerstvo mění na problematiku názor a chce, aby ČR byla jedinou zemí plošně zdaňující příjmy z výher. 

Srážková daň u určitých druhů her (nikoliv plošně) funguje v Polsku a Chorvatsku. Tamní zkušenost ukazuje, že zavedení mělo vesměs negativní dopady. V Polsku se téměř 60 % všech uzavřených sázek uskuteční na nelegálním, nekontrolovaném a nezdaněném trhu. Polské ministerstvo financí eviduje k dnešnímu dni 6800 nelegálních internetových stránek, lákajících polské občany k nelegálnímu hazardu. Pro srovnání obdobných webových stránek je v ČR cca 120. Zavedením srážkové daně ze všech výher tak může reálně dojít k odchodu hráčů do šedé ekonomiky a zároveň i menšímu výběru státu na daních (zahrnuty jsou i daně z hazardních her, na které by měl odchod hráčů do ilegality taktéž vliv). V Chorvatsku došlo po zavedení srážkové daně (taktéž na určité druhy her) k poklesu trhu o 20 % a to v průběhu dvou let. 

U nastavování daní je obecně důležitý fiskální přínos, tedy příjmy do státního rozpočtu. Vláda předpokládá příjmy po zavedení daně ve výši 3,6 mld Kč. Data provozovatelů, zohledňující četnost výher nad 100 tisíc a další relevantní faktory ukazují, že reálný výnos této daně bude maximálně ve výši nižších stovek milionů korun. Celková bilance státního rozpočtu však může být záporná, protože v důsledku zdanění výher může dojít k odlivu hráčů, čímž se vybere méně i na dani z hazardních her, kterou do státního rozpočtu odvádí licencovaní provozovatelé. 

Porovnáme-li zdanění hazardu ve všech odvětvích, tak už dnes překračuje průměr zemí EU i bez daně z výhry. Následující tabulka ukazuje sazby daně z hazardních her, pokud by byla nadto zavedena srážková daň z výher nad 100 tisíc, ČR by se od průměru ještě více odchýlila. Takové zavedení, jak bylo již zmíněno, by znamenalo odchod části hráčů na nezdaněný černý trh. 

Zdroj: Institut pro regulaci hazardních her

Dalšími argumenty proti srážkové dani z výher je jistá míra diskriminace českých hráčů oproti hráčům zahraničním. Daň z výhry by totiž dle návrhu ministerstva měli platit občané ČR, pro cizince (za předpokladu uplatnění smlouvy o zamezení dvojího zdanění), by tato povinnost platit neměla. Jedná se tedy o ekonomickou diskriminaci. Negativním efektem zavedení daně může být i motivace hráčů více riskovat (uplatňovat riskantnější a méně pravděpodobné varianty), aby navýšili svou výhru a pokryli tak nově vzniklé náklady v podobě daně. 

Poslanec Martínek také upozorňuje na formu, jakou je zákon napsán. Z novely předložené Poslanecké sněmovně není jasné, zda se daň bude týkat výher, či zda budou výhry očištěny o vklad. Předložil proto další pozměňovací návrh, který tuto nejasnost řeší a staví najisto, že základem daně je částka tzv. čisté výhry. Pokud se tedy vládní většině ve sněmovně podaří novelu prosadit, díky tomuto pozměňovacímu návrhu nebude docházet k absurdním situacím, kdy hráč, který vsadí 99 tisíc a vyhraje 101 tisíc bude platit daň 15 % ze 101 tisíc, tedy vyšší než čistou výhru 2 tisíce. 

Nadto Martínek předložil další pozměňovací návrh, kde se navrhuje, aby se 15 % srážkovou daní danila pouze hodnota čisté výhry nad 100 tisíc. Tedy základem daně by byla čistá výhra vyšší než 100 tisíc korun. Nakonec poslanec Martínek předkládá poslední pozměňovací návrh, který by změnil limit 100 tisíc na 10 milionů korun. Zdanění by tak dopadalo pouze na výherce výrazně vyšších částek. Nemělo by tak dopad na drobné výherce. “Zdanění hazardu by měl řešit výhradně zákon o hazardních hrách, kde daň platí provozovatel. Pokud již mají být zdaněni výherci srážkovou daní, tak ať se to netýká drobných výherců. Současně s tím by neměly existovat tak nízké a nelogické tvrdé hranice, které by mohly činit významné rozdíly mezi výherci, kteří nepodléhají a podléhají srážkové dani. To může činit velké problémy u her s nižší společenskou nebezpečností a vyššími náklady na vklad, které jsou založeny i na dovednostech a znalostech, jako poker nebo kurzové sázky. Mohla by nastat i paradoxní situace, kdy by výherce platil daň vyšší než je samotná výhra. Zákon také nyní neřeší opakované sázky, pokud někdo třeba pětkrát prohraje a jednou vyhraje, má platit i tak daň z té jedné výhry, i když je celkově ve ztrátě. Ministerstvo by nemělo experimentovat na České republice s nápady, které v zahraničí v totožném znění neexistují a v obdobném znění nefungují,” dodává poslanec a člen rozpočtového výboru Tomáš Martínek. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ing. Lukáš Forýtek

Štítky: #daně #Hazard #Ministerstvo financí #Tomáš Martínek

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.