Komentáře

Komentář Lukáše Bartoně: Povinná maturita z matematiky se ruší, potvrdila se slova Pirátů

23. 08. 2019 | 10 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Ministr školství Robert Plaga dnes médiím sdělil, že upouští od záměru zavést povinnou zkoušku z matematiky pro většinu maturitních oborů ve školním roce 2021/22. Vládní návrh k zavedení povinné zkoušky z matematiky je tak dle ministra Plagy mimo hru a nebude v současném znění předložen. Tím se pirátský návrh na zachování svobodné volby mezi cizím jazykem a matematikou v rámci společné části maturity stává jediným předloženým návrhem a je tak opět blíže k úspěšnému prosazení. 

lukas barton-main

Vítám změnu postoje ministra Plagy, který je nyní více ve shodě se stanoviskem Pirátů ohledně současného zachování svobody volby mezi cizím jazykem a matematikou ve společné části maturitní zkoušky. Již od začátku jsme upozorňovali na to, že současný systém maturit trpí řadou nedostatků. Ty je třeba řešit dříve, než se vůbec začne o zavádění povinné zkoušky z matematiky uvažovat. Jsme toho názoru, že zavádění povinné zkoušky z matematiky samo o sobě nikterak neposílí znalosti a dovednosti žáků ani rozvoj matematické gramotnosti jako takové. Z našeho pohledu je zásadní zkvalitnění výuky matematiky nejen na středních školách, ale také na školách základních. Musí být jasně stanoveno, co konkrétně by měla maturita ověřovat a jaký je její účel. V současnosti poptávka státu v tomto ohledu chybí. Důležitým předpokladem jsou rovněž plánované revize obsahu vzdělávání, tedy toho, co se žáci ve výuce naučí a co budou schopni aplikovat.

Přestože jsme opět o krok blíže k úspěšnému prosazení pirátského návrhu, naše práce tím zdaleka nekončí. Plánujeme otevřít dialog o tom, jak by maturita měla v budoucnu vypadat a jaká by měla být její úloha v budoucnosti. To se týká zejména její vypovídací hodnoty pro zaměstnavatele i vysoké školy. Tato témata budou probírána 30. října na semináři Budoucnost maturit v ČR, který organizuji pod záštitou školského výboru ve Sněmovně.

Optimální podoba maturity dle Pirátů spočívá v tom, že společná část maturitní zkoušky nebude kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Kvalifikační zkouška by byla obsažena pouze v profilové části maturity. Za přínosné rovněž považujeme zavedení bodového hodnocení ve společné části maturity, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Je to pak zaměstnavatel nebo vysoká škola, kdo si sám stanoví vlastní požadovanou dostatečnou úroveň znalostí. Některé části maturitní zkoušky by žáci mohli absolvovat již v průběhu studia ve vyšších ročnících, včetně možnosti využití opravných termínů.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Lukáš Bartoň

Štítky: #Lukáš Bartoň #Ministerstvo školství #školství

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.